Žilinský Večerník

24. júl 2024 | Vladimír
| 14°C

Divadelná

Hrdinovia novej hry sú obeťami vlastných nenaplnených očakávaní

V zákulisí Mestského divadla Žilina pripravujú poslednú divadelnú inscenáciu tejto sezóny. Je ňou brilantná komédia popredného nemeckého súčasného dramatika Davida Gieselmanna – Holuby. Mestské divadlo ju uvedie v réžii Ľubomíra Vajdičku.

26.05.2017 | 13:09

Mestské divadlo Ži­lina obohatí svoj repertoár o hru Holuby od nemec­kého dramatika sú­časnosti Davida Gieselmanna. In­scenácia Holuby je komédia, ktorá čerpá námet z prostredia úspešnej firmy, kde rokmi stmelené vzťahy hlavných hrdinov fungujú ako dob­re naolejovaný stroj, v ktorom však začne niečo „škrípať“.

CHCE CHOVAŤ HOLUBY

„Situačná komédia Holuby je son­dou do vzťahov skupiny ľudí, ktorí zažívajú každodenný a nudný ste­reotyp, v práci i súkromí,“ pove­dala na margo hry Dagmar Košťa­nová z mestského divadla. Bohatý majiteľ a šéf prosperujúcej firmy je v strednom veku a na vrchole síl, no aj na ich pokraji. A tak si jed­ného dňa povie: „Stratím sa, rela­tívne čo nevidieť.“ Nebude doma a neukáže sa ani vo firme, bude vyhlásený za nezvestného. A nech ho hľadajú kdekoľvek, bude preč. Chce mať novú identitu a v ústra­ní a sám chovať holuby. Jeho roz­hodnutie je ako kameň, keď padne do vody - rozbúri pokojnú hladinu navôkol. Sled neočakávaných uda­lostí a groteskných situácií gradu­je ad absurdum.

Hrdinovia hry pripomínajú tra­gikomické obete vlastných nena­plnených očakávaní, svojich zvy­kov, ambícií a kariéry, mobbingu a paranojí. Unavený a unikajúci šéf Robert Bertrand, jeho verná manželka, ktorá si želá revitali­zovať manželský život, ambicióz­ny a intrigujúci syn, je tu i pria­teľ Holger – neurotický a obeť mobbingu alebo skôr teambuil­dingu. Ako hovorí Heidrun, Hol­gerova kolegyňa a špecialistka na mobbing: „Musíš sa na to pozrieť aj z druhej strany. Mobbing je se­lekcia na inej úrovni. Keď sa ne­jaký subjekt vylúči, posilňuje to medzi nevylúčenými tímového ducha...“

O všetkých sa s láskou a krát­kou pamäťou stará rodinný psychiater Dr. Asendorf, kto­rý tvrdí, že existujú aj problémy, ktoré sa dajú vyriešiť, keď si po­vieme: „To predsa nie je nijaký problém.“

DRUHÁ SPOLUPRÁCA

Holuby napísal súčasný nemec­ký dramatik David Gieselmann na objednávku berlínskeho divadla Schaubühne am Lehniner Platz. Je prvým dielom Trilógie zmiznutia. Tento súhrnný názov je tematic­kou svorkou troch obsahovo nezá­vislých hier (Holuby, Nepravý za­jac, Problémový(atický) medveď). Holuby na dosky žilinského di­vadla uvedie a režijne pripraví výrazná osobnosť slovenského di­vadla Ľubomír Vajdička. „Je to už jeho druhá spolupráca s Mestským divadlom Žilina,“ potvrdila nám Dagmar Košťanová. A doplnila: „Prvé tvorivé stretnutie, insceno­vanie hry klasika ruskej literatúry Maxima Gorkého Falošná minca v divadelnej sezóne 2015/2016, bolo veľmi dobrou skúsenosťou pre obe strany.“

Ľubomír Vajdička vtedy uviedol, že silnou stránkou žilinského di­vadla je jednoznačne herecký ko­lektív a dramaturgia. Tentoraz re­žisérov výber titulu zapadá presne do rámca dlhodobej dramaturgie žilinského divadla, čo je uvádza­nie súčasnej drámy. Premiéra hry je naplánovaná na 3. júna.

Foto: archív MDŽ

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod