Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2019 | Móric
| 5°C

Školstvo

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Žiline

Postupová súťaž v ume­leckom prednese po­ézie a prózy Hviezdo­slavov Kubín v tomto roku oslavuje 65 rokov. Na radnici v Žiline sa 25. – 28. februára predstavilo takmer 200 žia­kov a študentov, ktorí repre­zentovali školy z okresu Ži­lina.

13.03.2019 | 09:17

Súťažiaci, pedagógovia, rodičia, ale aj porota oce­nili predovšetkým honos­né priestory radnice, ktoré celú súťaž pozdvihli na vyš­šiu úroveň. Porota zložená z pedagógov – slovenčinárov a divadelníkov sa zhodla na tom, že v každej kategó­rii prevládala vyššia kvalita v prednese poézie. Pri hod­notení súťažiacich porota postupovala podľa kritérií hodnotenia uvedených v ce­loštátnych propozíciách sú­ťaže a naplno využívala aj poznatky z workshopu Bliž­šie k umeleckému predne­su, ktorý sa konal začiatkom februára.

Organizátorom okresné­ho kola v Žiline bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnos­ti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina a Centrom voľného času (Kuzmányho 105) Žilina.

Víťazom srdečne blaho­želáme a prajeme veľa úspe­chov pri ďalšom reprezento­vaní žilinského regiónu na krajskom kole súťaže pod názvom Vajanského Martin, ktoré sa bude konať 2., 3., 6. mája v Martine.

Zdroj: Viktória Svetkovská, KrKS v Žiline

Foto: KrKS v Žiline

Najnovšie vydanie
Predplatné
|
<
September 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Nedeľa    22. September 2019
11.6. 16:00 - 20.10.2019 16:00 | Ľudia a poklady lužickej kultúry
9.9. 18:00 - 5.10.2019 18:00 | Kelly - Amerika na vlastnej koži
zilinskyvecernik_monitor_prod