Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2023 | Jarolím
| 9°C

Školstvo

Iba sme sa narodili – workshop pre žilinských maturantov

„Ten, kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova.“

02.04.2019 | 14:56

Tieto slová amerického spisovateľa a filozofa Georgea Santayana sú takmer desivé svojou aktuálnosťou. Aj dnes majú vo svete plnom chaosu čo povedať, podotýkajú, aké dôležité je poznať naše dejiny a nezabúdať na životy našich predkov.

Okrem iného aj v duchu tohto citátu sa niesol workshop s názvom Iba sme sa narodili, organizovaný OZ Post Bellum 21. marca pre maturantov Gymnázia, Veľká okružná v Žiline. Študenti boli oboznámení s činnosťou občianskeho združenia a so základnými informáciami z našej histórie v medzivojnovom období. Na úvod si účastníci navzájom s pomocou školiteliek objasnili základné pojmy týkajúce sa židovskej otázky, antisemitizmu či xenofóbie. Následne boli študenti rozdelení na židovských obyvateľov a novinárov a pomocou materiálov sa presunuli v čase do obdobia pred druhou svetovou vojnou.

Časť študentov, ktorá predstavovala židovské obyvateľstvo, sa na chvíľu vcítila do kože ľudí, ktorí si skutočne prežili holokaust. Oboznámili sa s ich životnými príbehmi pred vojnou, počas vojny a po vojne a následne prezentovali základné informácie ostatným žiakom.

Novinári, na ktorých sa nachvíľu premenila druhá časť triedy, zatiaľ skúmali život židovského obyvateľstva z rôznych strán a hľadísk, z predvojnového pohľadu, očami novinára Slovenského štátu či ďalekohľadom dnešného publicistu. Na záver prezentovali svoje reportáže a krátke články ostatným.

Okrem toho, že sa študenti oboznámili s touto časťou našich dejín, v závere workshopu mali možnosť porovnávať jednotlivé názory a pohľady. Od všeobecných vedomostí získaných na hodinách dejepisu pristúpili ku konkrétnym ľuďom a ich príbehom a mali možnosť spoznať našu históriu aj z iného uhla pohľadu ako z toho, ktorý ponúkajú učebnice. OZ Post Bellum upozornilo aj na veľmi tenkú čiaru, ktorá vedie medzi pravdivými informáciami a tými nepravdivými, aj na nebezpečenstvo manipulácie a neoverovania pravdivosti informácií.

„Workshop prepája minulosť so súčasnosťou a vedie k vnímaniu reality v širších súvislostiach,“ uvádza o tomto workshope OZ Post Bellum na svojej internetovej stránke. Aj maturanti Gymnázia, Veľká okružná si z tejto netypickej hodiny dejepisu, aj keď možno podvedome, odniesli nový pohľad na svet okolo nás i mnoho dôležitých faktov z našej histórie. Veď ten, kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova...

Zdroj: Tatiana Piliarová

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod