Žilinský Večerník

20. máj 2024 | Bernard
| 14°C

Spravodajstvo

Igor Choma: Športová hala už mohla patriť mestu, znemožňuje to pán Trabelssie

Primátor Igor Choma má eminentný záujem na tom, aby sa športová hala vrátila do majetku mesta Žilina a po rekonštrukcii opäť začala slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Snaží sa o to od svojho nástupu do funkcie. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii.

28.04.2014 | 14:51

ŽILINA. Vlastníkom haly je podnikateľ George Trabelssie. Získal ju od banskobystrickej spoločnosti, ktorej ju predal v posledných dňoch na radnici exprimátor Ján Slota v roku 2007. Hala odvtedy chátra.

„Mám veľký záujem o získanie športovej haly naspäť do majetku mesta. Uvedomujem si totiž, že je to v záujme občanov mesta Žilina, v ktorom mali bohatú tradíciu mnohé halové športy,“ informoval primátor Igor Choma.

Na ligový mužský basketbal či ženský a mužský volejbal chodili nezriedka niekoľkotisícové návštevy. Trénovalo a svoje zápasy v športovej hale na Bôriku hrávalo množstvo detí v mnohých halových športoch. Okrem toho v nej vystúpilo veľké množstvo umelcov. Toto dnes Žiline chýba.

Či sa to, aj napriek záujmu mesta, podarí opäť naštartovať, je otázne. George Trabelssie totiž v rozhovore pre súkromnú spravodajskú televíziu pripustil, že nevylučuje ani to, že ju zbúra a na jej mieste postaví niečo iné. Spätný odpredaj haly mestu totiž podmieňuje získaním pozemkov na Hlinkovom námestí a v okolí OD Tesco, hoci to so samotným objektom ŠH nijako nesúvisí. V tejto lokalite má vlastné podnikateľské zámery.

„Ja budem v kúte, budem nútený reagovať nejakým spôsobom. Ju (športovú halu, pozn. autora) asi zbúrame a budeme tam stavať niečo iného. Aj keď neradi, ale budeme to musieť urobiť, lebo keď nechcú rokovať s nami, čo nám iné ostáva?“ uviedol pred niekoľkými týždňami v televíznom rozhovore George Trabelssie.

Primátor Igor Choma však takéto vyhlásenia považuje za vydieranie mesta a všetkých jeho občanov. Podľa jeho slov je totiž práve George Trabelssie ten, ktorý znemožnil naplnenie dohody, podľa ktorej malo mesto od neho halu odkúpiť za cenu znaleckého posudku. Urobiť tak mal tým, že do už schválenej dohody na poslednú chvíľu vsunul podmienku, že mu mesto odpredá časť Hlinkovho námestia a široký pás okolo OD Tesco, vrátane pozemku, na ktorom je chodník a autobusová zastávka.

S tým Igor Choma nesúhlasí. „Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby sa pozemky, ktoré patria a slúžia všetkým Žilinčanom, dostali do rúk súkromného podnikateľa,“ povedal.

Primátor sa, podľa vlastných slov, snažil už od svojho nástupu do funkcie robiť kroky k tomu, aby mesto halu získalo späť. „Uvedomujem si, že hala je v takom technickom stave, ktorý vyžaduje enormné investície, na zaplatenie ktorých mesto Žilina jednoducho nemá. Našou snahou je halu zachrániť a opravu financovať aj prostredníctvom štátneho rozpočtu a eurofondov. Na to však potrebujeme halu získať do nášho vlastníctva,“ uviedol.

S jej majiteľom začal rokovať už začiatkom roka 2012. George Trabelssie mestu v júni 2012 zaslal návrh, ktorý po niekoľkonásobnej oponentúre poslanci v marci 2013 schválili. Jeho súčasťou bolo aj to, že mesto halu odkúpi späť za cenu podľa znaleckého posudku.

„Aké však bolo naše prekvapenie, keď nám právny zástupca pána Trabelssieho listom zo dňa 21. 11. 2013 zaslal podklady pre zámenu pozemkov, ktorá obsahovala aj také pozemky, ktoré v pôvodnom návrhu vôbec nefigurovali. Išlo o pozemky na Hlinkovom námestí pred vstupom do OC MIRAGE a pozemky okolo OD Tesco, ktoré vraj potrebujú na plánované rozšírenie OC MIRAGE,“ uviedol Igor Choma. Keďže to je pre mesto neprijateľné, vyzval majiteľa, aby tieto pozemky z návrhu vypustil, inak nebude môcť pokračovať v rokovaní. Ten to však odmietol a cez médiá pripustil možnosť, že halu zbúra.

„My však rozhodne nemôžeme ísť do získania športovej haly za cenu takýchto ústupkov, ktoré by boli pre mesto a jeho občanov len na ďalšiu škodu. Je výhradne zodpovednosťou pána Trabelssieho, že športová hala, ktorá by mala slúžiť Žilinčanom, stále viac a viac chátra a pán Trabelssie dokonca uvažuje o jej zbúraní, ako to povedal v televízii. Chcem podotknúť, že mesto Žilina má stále eminentný záujem získať športovú halu a vrátiť ju do takého stavu, aby mohla znova slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Sme ochotní a pripravení s pánom Trabelssiem kedykoľvek rokovať. Výsledok však musí byť taký, aby bol na prospech občanov mesta. Vo voľbách som sa totiž zaviazal k tomu, že budem chrániť majetok a záujmy všetkých obyvateľov Mesta Žilina a tento záväzok aj dodržím,“ uzavrel Igor Choma.

George Trabelssie bol v predchádzajúcich dňoch na dovolenke v zahraničí a na naše otázky neodpovedal. Keď tak urobí, jeho stanovisko vám sprostredkujeme.
 

Michal Filek
Snímka Jozef Feiler

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod