Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2024 | Matej
| 5°C

Spravodajstvo

Inšpekcia prijala opatrenia na uzavretie chlmeckej skládky

Vyše päťdesiat rokov majitelia pozemkov pri skládke v Považskom Chlmci čakali, kedy sa smetisko zrekultivuje a zatvorí. Dočkajú sa?

24.06.2013 | 15:17

ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC. Obyvatelia Považského Chlmca roky bojujú proti rozširovaniu mestského smetiska. Keď mala skládka v roku 2009 definitívne ukončiť svoju činnosť, ani vtedy si nevydýchli. Bola predĺžená na ďalšie štyri roky, resp. kým sa nenaplní jej kapacita. „Činnosť skládky bola už vtedy predĺžená v rozpore s platnou slovenskou aj európskou legislatívou,“ tvrdí poslankyňa za mestskú časť Anna Smikoňová.
 

Slovensko malo totiž najprv zabezpečiť, aby skládka nepoškodzovala životné prostredie. Išlo o konkrétne požiadavky v súlade s platnou európskou smernicou o skládkach odpadov, ktoré mal prevádzkovateľ splniť do 16. júla 2009.

Po predĺžení činnosti pritvrdili aj obyvatelia Chlmca a obrátili sa na Európsku komisiu. Brusel im dal za pravdu a žiadal od prevádzkovateľa skládky plán, na základe ktorého by mu príslušné orgány umožnili jej ďalšiu činnosť i po júli 2009. Mal zahŕňať požiadavky na kontrolu vôd, riešenie priesakov zo skládky, ochranu pôdy a vody,
a zvládanie vznikajúcich plynov a nebezpečenstiev. Tieto nápravné opatrenia slovenské orgány do júna 2010 neposlali. Európsky súd tak rozhodol o zatvorení skládky a podal na Slovensko žalobu.
 

Rozsudok z Bruselu preverila inšpekcia
 

Dodnes však na skládke v Považskom Chlmci panuje čulý ruch a naváža sa tu odpad. „Kedy ju zatvoria, je vo hviezdach. Dala som požiadavku na ministerstvo životného
prostredia, ale ešte mi neodpovedali. Veď Slovensko zaplatí pokutu a všetko bude „v poriadku“,“ uviedla pohoršene poslankyňa Smikoňová.
 

Ako nás informoval hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Michal Štefánek, rozsudok Súdneho dvora EÚ analyzoval ich právny zástupca. „SIŽP prijala opatrenia na uzavretie skládky v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie,“ uviedol hovorca.

Podľa aktuálnych informácií má inšpekcia vyzvať prevádzkovateľa na predloženie plánu úprav skládky, aby sa mohla rekultivovať. Po jeho predložení sa začne povoľovací
proces na ukončenie jej činnosti. „V súlade so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia inšpekcia vydá zmenu integrovaného povolenia, ktorou odstráni nedostatky vytýkané Európskou komisiou. Schváli „Plán úprav skládky odpadov“ a stanoví konkrétny termín jej uzavretia,“ uzatvára Michal
Štefánek, hovorca SIŽP. <

Veronika Cvinčeková
Snímka archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod