Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Spravodajstvo

Kanalizácia nefunguje, Trnovčania budú o svoje práva bojovať

Kanalizácia v žilinskej mestskej časti Trnové je hotová od júna minulého roku. Ani po takmer trištvrte roku však nie je funkčná.

04.03.2013 | 14:32

Kanalizácia v žilinskej mestskej časti Trnové je hotová od júna minulého roku. Ani po takmer trištvrte roku však nie je funkčná.

ŽILINA-TRNOVÉ. Užívacie povolenie, ktoré 29. júna 2012 vydal obvodný úrad životného prostredia, totiž nadriadený orgán zrušil. Urobil tak na základe námietok niekoľkých obyvateľov, ktorí tvrdia, že na ich pozemkoch stavali kanalizáciu v rozpore so stavebným povolením, bez ich vedomia a bez toho, aby si od nich SEVAK pozemky prenajal alebo odkúpil.

Stavali vraj potizákonne
„Dopredu som upozorňoval stavebný úrad, SEVAK, aj mesto, že stavajú na nevysporiadaných pozemkoch a teda v rozpore so stavebným povolením a protizákonne,“ hovorí jeden z obyvateľov, ktorý
si neželá byť menovaný. Spolu s minimálne tromi ďalšími napadol kolaudačné konanie a krajský úrad životného prostredia ho zrušil. Trnovčania sú nahnevaní. Už mesiace bojujú, píšu na všetky príslušné inštitúcie, žiadajú o pomoc mesto. No neúspešne. SEVAK tvrdí, že postupoval presne podľa vydaného stavebného povolenia. Jozef Vrábel hovorí, že je to stavba veľkého rozsahu, pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu majetku obyvateľov.

„Tam, kde sme vlastníkom vstupovali do dvorov, záhrad alebo sme sa dotýkali ich oplotení, riešili sme to samostatne a s vlastníkmi boli uzatvárané nájomné zmluvy,“ hovorí Jozef Vrábel. Podľa stavebného povolenia Vedúci kancelárie predstavenstva SEVAK-u nesúhlasí s tým, že by bol ktorýkoľvek obyvateľ Trnového poškodený. „Všetkým známym vlastníkom pozemkov, vlastníctvo ktorých je zapísané na listoch vlastníctva v jednej jednine, sme zaslali návrh zmluvy o zriadení vecného bremena s finančnou náhradou, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom. Výnimku tvoria pozemky, na ktorých sú postavené cestné, miestne a účelové komunikácie. K zabudovaniu kanalizácie do pozemných komunikácií nám dal súhlas vlastník, resp. užívateľ, mesto Žilina,“ doplnil Jozef Vrábel.

Obyvateľ nesúhlasí
Trnovčan nesúhlasí. „Na mojom pozemku neoprávnene postavili cestu, potom ju rozkopali, položili do nej kanalizáciu a opäť ju zaasfaltovali. Na ďalších dvoch pozemkoch mi uložili stavebný odpad.
Nikto ma neoslovil, neponúkol žiadnu zmluvu. Ja som pritom ochotný pristúpiť na dohodu, len musia prísť. Napriek tomu opäť začali kolaudačné konanie,“ hovorí.

Podľa Daniely Hančíkovej z obvodného úradu životného prostredia začali konanie o priznaní postavenia účastníka stavby. „Vymedzíme v ňom okruh účastníkov kolaudačného konania, aj konania o dodatočnom povolení stavby. Kolaudačné konanie ešte nebolo začaté,“ hovorí. Podľa jej slov boli všetci známi účastníci oboznámení o začatí konania tak, že oznámenie im bolo doručené do vlastných rúk a aj vo forme verejnej vyhlášky. „Správny orgán má povinnosť, aby každému, kto sa naň obráti s tvrdením, že rozhodnutie sa môže priamo dotýkať jeho práv, priznať postavenie účastníka,“ dodala Daniela Hančíková. Podľa našich informácií však Trnovčan žiadne oznámenie nedostal.

Súlad budú posudzovať
Obvodný úrad životného prostredia po vymedzení účastníkov konania začne konania o povolení vykonaných zmien stavby a kolaudačné konanie. „O tomto konaní budú včas upovedomení všetci známi účastníci konania. Práve v tomto konaní budeme posudzovať, či bola stavba realizovaná v súlade s podmienkami stavebného povolenia,“ dodala Daniela Hančíková.

Nahnevaní sú nielen tí, ktorí sa cítia poškodení, ale aj všetci, ktorí stále nemôžu vybudovanú kanalizáciu používať. Na stretnutiach s poslancami tému často otvárajú. „Požiadal som zástupcov obvodného úradu životného prostredia, aj SEVAK-u, aby kolaudáciu rozdelil na úseky, ktoré nie sú problémové a na problémové úseky. Podstatné je, aby sa dominantná časť stavby mohla skolaudovať čo najskôr,“ ozrejmil poslanec Jozef Štrba.

„V súčasnosti postupujeme v súlade so stavebným zákonom. Výsledkom konania bude vydanie užívacieho povolenia, na základe ktorého sa budú môcť obyvatelia prímestských častí Trnové a Rosinky napojiť na zrealizovanú funkčnú kanalizáciu,“ predpovedá Jozef Vrábel. To však predpokladá dohodu s obyvateľmi, ktorí sa cítia byť poškodení a sú rozhodnutí o svoje práva bojovať. <

Michal Filek

Snímka archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod