Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. júl 2020 | Kamil
| 20°C

Zaujalo nás

KK Med má nový CT prístroj Somatom go.Up 64

Do KK Med. s. r. o. v Žiline pribudol nový počítačový tomograf. O novinke nám porozprávala MUDr. Katarína Karašinská.

01.08.2019 | 14:17

KK Med, s. r. o, v Žiline na Hornom vale 17 je súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré od roku 2008 poskytuje nielen Žilinčanom, ale aj ostatným obyvateľom najmä Žilinského kraja vyšetrenia počítačovou tomografiou, známejšou pod skratkou CT.

„Od spustenia prevádzky prvého CT prístroja prešiel už dlhý čas, počas ktorého sme na našom pracovisku vyšetrili veľmi veľa pacientov. V záujme skvalitnenia služieb pre pacientsku verejnosť ho už bolo potrebné nahradiť novým, modernejším CT prístrojom,“ hovorí konateľka spoločnosti MUDr. Katarína Karašinská a dodáva, že KK Med ako súkromné zdravotnícke zariadenie zakúpilo prístroj z vlastných finančných zdrojov. „Vyšetrenia pre pacientov sú však hradené všetkými zdravotnými poisťovňami, teda Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou Dôvera aj Union poisťovňou,“ upresňuje konateľka KK Med, s. r. o., ktorá nám zároveň odpovedala na niekoľko otázok o novom prístroji.

V čom je nový CT prístroj iný než predchádzajúci?

Hlavný rozdiel je v počte vyšetrovaných rezov resp. vrstiev, konkrétnym orgánom na jedno otočenie röntgenovej lampy – röntgenky okolo tela pacienta.  Staré CT dokázalo spraviť 16 rezov, nové CT ich dokáže urobiť 64. Tým sa skráti čas vyšetrenia a zároveň  sa zníži radiačná záťaž na samotného  pacienta. Vďaka týmto možnostiam novým CT dokážeme vykonať niektoré vyšetrenia, kde je  väčšinou  potrebné podať súčasne aj kontrastnú látku, v jednom sedení. Ako je to napríklad pri vyšetrovaní väčších úsekov ciev. To znamená, že ak pri starom CT vyšetrení  špecialista indikoval vyšetrenie krčných a mozgových ciev, musel pacient prísť na vyšetrenie dvakrát, dvakrát  mu bolo potrebné podať do žily kontrastnú látku, dvakrát absolvoval radiačnú záťaž. Nové  CT dokáže obidve vyšetrenie spraviť naraz pri jednej návšteve pacienta.

Môžeme tomu teda rozumieť tak, že u nového CT pôsobí na pacienta slabšie röntgenove žiarenie?

Áno. Nové moderné CT prístroje sa snažia v prvom rade znižovať dávku pri vyšetrení pacienta na najnižšiu možnú úroveň, ktorá ale zároveň ešte poskytuje kvalitnú diagnostickú informáciu pre lekára.  Okrem už spomínaného väčšieho počtu vyšetrovaných vrstiev, prispievajú k tomu aj citlivejšie detektory, špeciálne tenké lôžko pacienta a automatická úprava dávky žiarenia podľa hrúbky tela pacienta v danej vyšetrovanej oblasti.

Ako je to s hlučnosťou prístroja, napríklad ako pri magnetickej rezonancii , kde sa pacienti ponosujú na hluk?

Na rozdiel od magnetickej rezonancie, CT tento problém nemá.  Povedala, by som, že  ani klaustrofóbia (strach z uzatvoreného priestoru)  prakticky absentuje,  samozrejme až na ojedinelé prípady, pretože CT prístroj má otvor, do ktorého sa  zasúva lôžko vyšetrovaného pacienta širší a telo CT prístroja je užšie, zjednodušene povedané človek v ňom nie je celý zatvorený.  Avšak súčasne musím upozorniť na skutočnosť, že vyšetrenie CT a MRI nie sú rovnaké, a aj ich indikácie k vyšetreniam nie sú identické, takže nie vždy jedno vyšetrenie vieme nahradiť druhým.

Je CT vyšetrenie bolestivé?

Samotné vyšetrenie vôbec nie. Dokonca nové CT má viac fixačných pomôcok, ktoré prispievajú k zvýšeniu komfortu pacienta počas vyšetrenia. Súčasťou  vybavenia je kamera a mikrofón, aby počas celého vyšetrenia bol pacient po kontrolou a s kontaktom röntgenového technika - laboranta, ktorý vyšetrenie vykonáva.  Jediné čo môže byť pre niekoho bolestivé je bežné pichnutie ihly do žily, pri aplikácií kontrastnej látky pri určitých typov vyšetrení. O celom postupe CT vyšetrenia je pacient zodpovedne vopred informovaný našim kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

Aké vyšetrenia respektíve aké orgány sa dajú prostredníctvom  CT vyšetriť?

Veľmi zjednodušene povedané všetko, prakticky celé telo, ale nie  tak ako si  to niekto predstavuje, že sa mu spraví  v našom prípade CT celého tela.  Vyšetrenie sa robí priamo  na konkrétny orgán, tam kde má indikujúci lekár podozrenie na určité ochorenie.  Vykonávame CT vyšetrenia mozgu, prínosových dutín, uší, krku, hrudníka, brucha, malej panvy, chrbtice, kĺbov. CT angiografické vyšetrenia pečene, sleziny, hrudnej a brušnej cievy, ciev horných a dolných končatín.

Môže sa pacient sám objednať na CT vyšetrenie alebo musí mať nejaké odporučenie?

Pacient si sám CT vyšetrenie indikovať nemôže, ani keby si ho chcel celé sám zaplatiť, nakoľko ide o radiačnú záťaž. Preto musí vyšetrenie indikovať iba lekár špecialista, ktorý pozná aj anamnézu pacienta a vie, kedy a koľko rtg vyšetrení za daný rok absolvoval.  Indikácia CT vyšetrenia  je veľmi individuálna a vyslovene závisí od typu ochorenia a od indikujúceho lekára, špecialistu, ako často dané vyšetrenie potrebuje pacientovi vykonať. Môže sa jednať o jednorazové vyšetrenie pri akútnych ochoreniach, úrazoch,  až po napríklad opakované kontroly  u chronických ochorení, u  onkologických pacientov.

Dnes mnoho pacientov zaujíma najmä čakacia doba...

Vo väčšine prípadov máme maximálnu čakaciu dobu do 14 dní. Stáva sa to  zriedkavo, najmä pred letnými prázdninami a Vianocami,  a po vianočných sviatkoch, že sa čas objednania predĺži o pár dní. Popis CT nálezov dostanú pacienti väčšinou v daný deň, pri ochoreniach časovo náročnejších na diagnostiku do 3 dní. Samozrejme akútne stavy sa snažíme vybavovať priebežne.

Zdravotnícke zariadenie KK Med, s.r.o. sa venuje aj liečbe chrbtice ozónoterapiou.

Áno, už niekoľko rokov. Vzhľadom k tomu, že naše pracovisko má okrem CT aj neurologickú ambulanciu a neurologický stacionár, to znamená dennú lôžkovú časť. Takže už niekoľko rokov sa venujeme aj ozónoterapii so zameraním sa najmä na dolnú, driekovú tzv. LS chrbticu.

Kedy a kde sa môže pacient u vás objednať na CT vyšetrenie?

Pacienti sa môžu objednávať už začiatkom augusta telefonicky na mobil 0910 500 230. Ak sa  pacient nedovolá, môže nám napísať aj sms správu, náš personál mu spätne zavolá a dohodne termín telefonicky. Objednať sa môže aj mailom  na adrese [email protected] Do mailu už môže pacient priamo uviesť, ktorý orgán sa mu má na CT vyšetriť, prípadne môže rovno oskenovať CT žiadnanku, ktorú mu vypísal špecialista a my sa spätne ozveme a dohodneme sa s ním na konkrétom čase a termíne.

A ako sa môžu objednať na ozónoterapiu?

Obdobne ako na CT,  buď na mobil 0910 500 230 alebo v tomto prípade, ak už má pacient neurologické vyšetrenie  s odporučením svojho neurológa, alebo už prevedené  CT alebo MRI driekovej LS chrbtice, opäť nám všetko môže poslať mailom na [email protected], aby sme sa s ním dohodli na termíne a ďalšom postupe liečby.

Vaša ordinácia sídli v pešej zóne na ulici Horný val, kde je vstup pre vozidlá obmedzený. Nemáte problém s imobilnými pacientami?

Je pravda, že mesto nedávno obmedzilo vstup do pešej zóny inštalovaním zábran. Pacienti sa však nemusia obávať. V prípade akútnych, imobilných pacientov to vieme zabezpečiť jednorazovým vstupom. Po telefonickom kontakte s našou ambulanciou dostanú pacienti inštrukcie. Sanitky ktoré dovážajú pacientov majú bezproblémový vstup!

Na záver by som sa chcela opýtať či bola výmena CT jednoduchá záležitosť?

U nezainteresovaného pozorovateľa áno. Cez štátny sviatok prišiel o 7 hodine ráno kamión do pešej zóny, a jeden veľký žeriav. Na prvom poschodí museli zväčšiť  priestor pod oknom, k vymenili starý CT prístroj Somatom emotion 16 za nový CT prístroj Somatom Go.up 64 a bolo to hotové.

Nebolo to však také jednoduché ako sa môže zdať, preto by som sa rada  touto cestou ospravedlnila v prvom rade našim pacientom za komplikácie spôsobené výmenou CT prístroja. Zároveň ďakujem za trpezlivosť našim tolerantným susedom, ktorým sme spôsobili počas predĺženého víkendu rušno.

Čo najsrdečnejšie by som sa chcela touto cestou poďakovať Ing. arch. Dušanovi Maňákovi  a majiteľovi firmy Lu-Vas  Ľubomírovi Vavrovi a všetkým ich spolupracovníkom, vďaka ktorým  by sa táto výmena neuskutočnila. Veľmi si vážim ich profesionálny prístup a spoľahlivosť pri našej opakovanej spolupráci.

My sa tešíme z nového moderného prístroja, s ktorým sa nám bude určite lepšie pracovať a dúfam, že pomôže mnohým pacientom k lepšej, rýchlejšej a kvalitnejšej diagnostike s následnou adekvátnou  liečbou, aby sa mohli čo najskôr vrátiť opäť v plnom zdraví do bežného života.

 

Autor: - r -

Foto: Redakcia

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod