Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 3°C

Knižná

Klasická detektívka alebo fantasy? A čo tak oboje?

Whiskey, krv a striebro je názov debutovej knihy detektívnych príbehov s nádychom fantasy, ktorú vydalo žilinské vydavateľstvo Artis Omnis mladému talentovanému autorovi a humoristovi Martinovi Hatalovi. S humorom pre neho typickým ju predstavil aj v našom meste.

09.07.2018 | 13:47

Svoj prvý román, ktorý mnohí ozna­čujú za poviedko­vý, prišiel do Žili­ny predstaviť jeho autor – Martin Hatala. Jeho meno nie je našincom neznáme, veď jeho tvár sme mohli vi­dieť aj na televíznych obra­zovkách v známej stand-up show Silné reči, kde okrem neho pravidelne vystupujú známe žilinské tváre – Ju­raj Šoko Tabaček a Simona Salátová.

STVORIL ČUDÁKA

Kým jeho debut uzrel svet­lo sveta, prešlo niekoľko rokov. Hlavný hrdina Chris­topher Orchard vznikol zhruba v roku 2012. Orchard je súkromným vyšetrovateľom v Los An­geles v tridsiatych rokoch minulého storočia. No na­miesto vrahov a podvod­níkov pátra po monštrách a nadprirodzených bytos­tiach. „Nevieme čo je, od­kiaľ prišiel, prečo robí to, čo robí a tým je zaujíma­vý,“ povedal autor, kto­rý svojho hrdinu vykres­lil ako čudáka, ktorý nosí revolver so striebornými nábojmi a priveľa pije. „Keď nepije, tak minimálne zhá­ňa chľast,“ prezradil viac. Detektív rieši päť netra­dičných prípadov deduk­ciou, čítaním medzi riadka­mi a odhadovaním, kedy je ten správny čas vytiahnuť zbraň a kedy sarkastickú hlášku.

INŠPIROVALI HO „CHANDLEROVKY“

Martin Hatala zručne kon­štruuje zápletku klasického detektívneho príbehu v štý­le drsnej americkej školy, no zároveň svoj text obohacuje o nové prvky žánru fanta­sy. Jeho knihu odštartova­la kniha Hlboký spánok od Raymonda Chandlera. „Vy­chádzal som z jeho tvorby a noir detektívok. Toto ob­dobie sa mi zapáčilo, lebo má v sebe romantiku, urči­tú atmosféru a jednak pre­to, že je v ňom určitý balans medzi tým, že je dostatočne zabudnuté, aby sa doň dali podsunúť nejaké veci. Záro­veň je aj dosť dobre zdoku­mentované, aby som vedel pracovať s reáliami. Vďaka tomu mi vyšla schéma na tvorenie urban fantasy sve­ta, v ktorom môžem praco­vať s reálnymi zákonitosťa­mi tohto sveta, respektíve vtedajšieho a zároveň si do­mýšľať a vsúvať doň vlastnú fantáziu.“ O tom, prečo detektívku obohatil o fantasy, rozhodla jeho láska k dielam od poľ­ského autora Zaklínača An­drzeja Sapkowského. „Pri­šiel som na to, že ma baví fantasy žáner,“ povedal. „Je to žáner, ktorý ma fascinuje a napĺňa. Veľmi ma baví pracovať s imaginárnymi vecami, motívmi a nejakým spôsobom prekrúcať realitu. Ustálil som sa v ňom.“

ZLATÁ ÉRA

Dej štyroch poviedok sa odohráva v LA a v jednej z nich svojho hrdinu za­viedla cesta až do bývalého Československa. Celé si to vyžadovalo vŕtať sa v sta­rých prameňoch. „Výskum okolo Los Angeles bol mnohonásobne jednoduch­ší, ako zistiť čokoľvek o Ru­žomberku v roku 1937. To bolo peklo,“ vyslovil počas besedy v žilinskom kníh­kupectve. „Nemáme dob­re zdokumentovanú his­tóriu, musel som hľadať kade-tade, a to bolo omno­ho náročnejšie, ako som očakával. Dokonca aj s vý­skumom o Bratislavskom hrade, ktorý sa v poviedke mihne iba chvíľu, som mal čo robiť. Zistiť, ako reál­ne vyzeral v 1937 – či bol ruinou, alebo čo sa tam dia­lo... Našťastie, našiel som historický film z tohto ob­dobia, ktorý ho zachycuje, a to ma zachránilo,“ dodal. Kniha vďaka svojej at­mosfére, opisom postáv i prostredia sľubuje pre pamätníkov či milovní­kov americkej drsnej školy, alebo inak povedané, zla­tej éry filmov výborné čí­tanie. Okrem toho je kniha plná monštier a prízrakov, obzvlášť fanúšikovia fan­tastiky v nej nájdu aj ďalšie – skryté – odkazy, ktoré im v nej autor zanechal.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod