Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. máj 2020 | Petronela, Petrana
| 7°C

Zaujalo nás

Koľko gúľ je na vianočnom stromčeku?

Asi by ste ich na stromčeku rozsvietenom na Mariánskom námestí ťažko rátali. Preto sme sa na túto, ale aj iné zaujímavosti spýtali radnice.

05.01.2017 | 08:52

Aj tento rok sa rozsvietili žiarivky na vianočnom stromčeku na Mariánskom námestí a Námes­tí A. Hlinku. Na dolnom námestí je stromček súčasťou dlhoročnej vý­sadby. Na horné sa každý rok dová­ža nový. Tento rok ho zdobí statný 15-metrový jedinec. „Mestu tento strom venovala spoločnosť Snafer zo Žiliny. Použilo sa naň približne 100 vianočných gúľ a dĺžka vianoč­ného osvetlenia na strome je zhru­ba 80 metrov,“ informoval nás ho­vorca mesta Pavol Čorba. Stromček na Hlinkovom ná­mestí sa zdobí od konca no­vembra daného roka. Je vysoký takmer 25 metrov a má viac ako 60 rokov! Vyhráva vianočné ko­ledy od 8. hodiny ráno do 21. ho­diny večer v 15-minútových intervaloch. Trhy každoročne dotvárajú ko­lorit námestia a pre vytvorenie vianočnej atmosféry sú nenahradi­teľné. Od rána tu vyhrávajú koledy i modernejšie piesne na vianočnú nôtu. Púšťanie vianočných piesní na trhoch v Žiline (konkrétne na Mariánskom námestí) zabezpe­čuje súkromná spoločnosť, s kto­rou má mesto uzavretú zmluvu. Táto spoločnosť tiež zabezpečuje a prevádzkuje klzisko a dva stánky s príslušenstvom k nemu. Klzisko má rozmery približne 2,5 x 2,5 metra. Samotné vianočné trhy tvo­rí 10 stánkov s občerstvením a 17 stánkov s iným sortimentom na Mariánskom námestí. Súčasťou „punčového mestečka“ sú dreve­né altánky a betlehem s rozmermi 4 x 2 metre. Na Námestí A. Hlinku stojí a ponúka svoje služby 6 stánkov. Tak ako každý rok, tak aj tento rok zavítal na Mariánske námestie Mikuláš. Deťom rozdal vyše 2000 kusov lízaniek a čokolád a 500 ma­lých Mikulášov. Koľko však bolo básničiek a pesničiek, za ktoré deti dostali sladkú odmenu, vie len sám Mikuláš.

Foto: Pegas Sk

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod