Žilinský Večerník

19. jún 2024 | Alfréd
| 26°C

Komentáre

KOMENTÁR - VÝROČIE S PRÍCHUŤOU TRPKOSTI

Milí spoluobčania, naši drahí čitatelia. Práve v týchto dňoch si spoločne pripomíname už 31. výročie prvého vydania Žilinského večerníka, najväčšieho regionálneho týždenníka severného Slovenska.

01.03.2022 | 10:03

Presne toľko rokov vám s oduševnením a zanietením prinášajú aktuálne informácie a postrehy a neúnavne mapujú situáciu v regióne naši kolegovia z redakcie, za čo im patrí moja obrovská vďaka! Poďakovanie patrí aj všetkým externým spolupracovníkom, dodávateľom, odberateľom a bývalým kolegom, ktorí sa za toto dlhé obdobie podieľali na formovaní jedinečného regionálneho média, akým je Žilinský večerník. Naše veľké ĎAKUJEME však patrí najmä vám, naši drahí čitatelia! Zo srdca ďakujeme za celé tie roky vašej neúnavnej podpory, vášho záujmu a lojality. Nesmierne si vážime vašu prejavenú dôveru najmä v týchto neľahkých časoch, ktoré práve spoločne prežívame.


 

 

Dva ťažké roky pandémie nám neumožnili s vami naplno osláviť posledné výročia, ste však stále v našich mysliach i srdciach. Aj aktuálne výročie je poznačené udalosťami posledných dní. Neďaleko našich hraníc, u našich východných susedov na Ukrajine, je vojna. Vojna, ktorá je krutá a násilná a v ktorej okrem vojakov zomierajú aj civilisti. Vojna, ktorá nik nevie ako sa ďalej vyvinie a je pochopiteľné, že aj u nás na Slovensku ľudia cítia neistotu a majú obavy. Nie som historička, politologička ani v pravom slova zmysle novinárka, no som predovšetkým žena, matka, manželka a dcéra. Nedokážem a ani si nechcem predstaviť, že by boli naši 18-roční chlapci s neukončenou strednou školou povolaní do boja. Veď v ruke držali maximálne Playstation a myš od počítača, kde si možno z času na čas zahrali vojnovú stratégiu. Nikdy nezažili reálnu vojnu ani jej hrôzostrašné následky tak, ako môj starý otec, rodený Kysučan, mladý partizán bojujúci v SNP. Jeho nesmrteľný odkaz poznačený živou skúsenosťou pre naše ďalšie generácie je jasný: „Vojna je najväčšie ľudské zlo a najväčšou hodnotou na tomto svete je ľudský život. Život v slobode a mieri, ktorý si treba chrániť.“ Mám dobrých priateľov Ukrajincov i Rusov, no mocenské záujmy teraz ničia životy obyčajných ľudí na oboch stranách „barikád“. Záchrana nevinných ľudských životov má však obrovský význam. Všetci veľmi dobre vieme, že vo vojne trpia hlavne bezbranné deti, naša budúcnosť..., ženy bez mužov, deti bez otcov a rodičov, bez domova a vlasti.... Som hrdá na to, že sa my, Slováci, dokážeme častokrát v krízových situáciách spojiť pre vyššie dobro. Vyjadrujeme aj svojimi činmi solidaritu a nezištnú pomoc. V tomto prípade tak potrebnú ženám a deťom z Ukrajiny, ktoré teraz hľadajú útočisko a bezpečie v našej krajine. Nesmierne si nás, Slovákov, za to vážim.

 

STOP VOJNE!

Prajem nám všetkým ľudskosť, mier, pokoj a pochopenie, úprimnú a nezištnú lásku, pevné zdravie a šťastie! Za celú redakciu Žilinského večerníka prinášame jednotné stanovisko za okamžité ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine zo strany Ruska. Vyjadrujeme podporu našim východným susedom a poskytneme ich obyvateľom všetku dostupnú pomoc a podporu. Prajeme si mier pre Ukrajincov a Ukrajinu. Naše srdcia a modlitby sú s vami!

 

Zuzana Crocker – riaditeľ spoločnosti PUBLISHING HOUSE, a.s. 

 

 

 

Autor: - r -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod