Žilinský Večerník

25. máj 2024 | Urban
| 7°C

Z regiónu

Kraj pripravil dva veľké cykloprojekty, do ktorých investuje okolo 10,5 milióna eur

Základnou prioritou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v rámci cyklodopravy je Cyklovážska magistrála, venuje sa však aj ďalším úsekom. Dôležité bude aj zokruhovanie Vodného diela. Oba veľké projekty sú podané a čakajú na schválenie.

10.04.2024 | 12:02

Spájanie krajov

Cyklovážska magistrála má v rámci Žilinského kraja asi 160 km. Ak by sa pripočítali aj okruhy okolo Liptovskej Mary a Vodného diela Žilina, môže mať táto trasa dĺžku až 190 km. K dnešnému dňu je vybudovaných 42 km, v budúcnosti by mali pribudnúť ďalšie.

Krajská samospráva sa chce najskôr napojiť cyklotrasou na Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt prepojenia krajov sa plánoval asi 8 rokov, momentálne sa nachádza v štádiu posudzovania v rámci Interregu SK-CZ.  „Ide o úsek 9 km od hranice Trenčianskeho kraja až po mesto Bytča a ďalej do obce Kotešová, čím dôjde k prepojeniu nielen dvoch krajov ale celého Považia,“ hovorí Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Trasa sa tak priamo napojí tam, kde v susednom kraji skončili minulý rok. „Technická štúdia na tento projekt bola vypracovaná už v roku 2016. Niektoré úseky sú technicky náročnejšie, ale najviac času sme sa zaoberali majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov. Je pripravený aj druhý úsek od Bytče po Kotešovú,“ vysvetľuje Peter Mráz, vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb z odboru dopravy ŽSK.

Cyklotrasa bude v Bytči viesť popod most na medzinárodnej ceste I/10. „Na tomto mieste je extrémne vysoká intenzita dopravy a vybudovaním tohto úseku nebudú cyklisti cestu vôbec križovať. Následne trasa smeruje po účelovej komunikácii, ktorá už je vyznačená ako cyklotrasa približne 20 rokov. V Kotešovej potom pôjde popod cestu II/507. Následne sa napojí na už existujúcu cyklotrasu k lávke v Kotešovej ponad Vážsky kanál,“ dopĺňa Mráz.

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je okolo 6,5 milióna eur. Českým partnerom na projekte je obec Prosřední Bečva, ktorá bude realizovať náučný turistický aj cykloturistický chodník.

 

Okruhom Vodného diela

Druhý projekt v okolí Žiliny, ktorý momentálne čaká na schválenie, bude financovaný z Plánu obnovy. Ide o úsek, ktorý prepojí šesť obcí: Strečno, Nezbudskú Lúčku, Varín, Gbeľany, Nededzu a Tepličku nad Váhom, čím sa zároveň zokruhuje Vodné dielo.  „V úseku cesty v Gbeľanoch v rámci bezpečnosti riešime najmä vodorovné a zvislé dopravné značenie. Dôležitým úsekom bude nanovovybudovaná trasa Varín – Nezbudská Lúčka, kde máme právoplatné stavebné povolenie. Cyklotrasa bude viesť popri Váhu a vyhne sa tak frekventovanej úzkej ceste III. triedy, ktorá spája tieto dve obce. Tento úsek je veľmi technicky náročný, napriek tomu, že je pomerne krátky, ale je to posledný úsek na prepojenie Vodného diela a spojenia dvoch hradov Budatín a Strečno po obidvoch stranách Váhu,“ vysvetľuje vedúci cyklodopravy.

Tento projekt má predpokladanú hodnotu 4 milióny eur.

 

Cyklodoprava v kraji

Samospráva sa cyklistickej infraštruktúre na svojom území venuje už dlhé roky. V minulých rokoch sa im podarilo zrealizovať 4 km úsek od Budatína po priehradný múr, 2 km úsek pri Strečne spolu s rekonštrukciou lávky ponad Váh, asi 7 km na trase Dolný Hričov – Kotešová a vybudovať cyklomost v Považskom Chlmci.

Tento rok by tak mali pribudnúť ďalšie kilometre. Kedy obe komisie o projektoch rozhodnú, nie je známe. Po ich prípadnom schválení ešte musia prejsť procesmi verejného obstarávania a až následne sa bude môcť kraj pustiť do výstavby.

Autor: Jana Očková, redaktorka

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod