Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. júl 2020 | Miloslav
| 13°C

Zdravie a životný štýl

Laco Čierny vystavuje v Bratislave

Výstavné plochy Caffe Fuzion Group na Ventúrskej 2 v centre Bratislavy ponúkajú návštevníkom nevídané výtvarné kreácie zo žilinskej umeleckej dielne dvoch kreatívcov a odlišných osobností, a to skúseného umeleckého fotografa Laca Čierneho a interpretačnej umeleckej múzy, divy Valérie Lukáčovej. V tomto roku je to už v poradí tretia autorská výstava, ktorú spoločne pripravili. V Bratislave ukážu umelecké impresie, figurálne kompozície, akty, fotografie a obrazy na tému Autor a jeho múza s mottom Umenie, víno a priateľstvo, OBYČAJNÉ – NEOBYČAJNE.

09.11.2015 | 12:47

Výstavné plochy Caffe Fuzion Group na Ventúrskej 2 v centre Bratislavy ponúkajú návštevníkom nevídané výtvarné kreácie zo žilinskej umeleckej dielne dvoch kreatívcov a odlišných osobností, a to skúseného umeleckého fotografa Laca Čierneho a interpretačnej umeleckej múzy, divy Valérie Lukáčovej. V tomto roku je to už v poradí tretia autorská výstava, ktorú spoločne pripravili. V Bratislave ukážu umelecké impresie, figurálne kompozície, akty, fotografie a obrazy na tému Autor a jeho múza s mottom Umenie, víno a priateľstvo, OBYČAJNÉ – NEOBYČAJNE.
 

Spýtali sme sa autora a jeho kurátorky, prečo zvolili tému s názvom Autor a jeho múza.

Čitateľom musíme uviesť, že prvý a často zjednodušený pohľad na zvolenú tému môže byť klamlivý. Samotný názov je všeobecný a dotýka sa spoločenských, etických a morálnych princípov. Väčšina autorov a interpretov volí najradšej neosobné nekonfliktné témy, akými sú príroda, architektúra, fauna a flóra a pod. Téma umeleckého stvárnenia človeka, najmä krásy ducha aj tela ženy je stále tabu. Pokladáme za dôstojné spoločným umeleckým postojom vzdať úctu ženám, pretože si to zaslúžia. Podľa nás nie je dôstojné do nekonečna v médiách znázorňovať ženu ako objekt erotického záujmu. Úlohou kultúry je okrem iných funkcií aj vychovávať a spoločensky pozitívne pôsobiť aj touto formou na diváka, aby rozlišoval krásno a nevkus.


Ako vníma umelecký fotograf Laco Čierny zvolenú tému výstavy?

Z hľadiska fotografického umenia patrí oblasť figurálnych kompozícií a aktov medzi technicky zložitejšie témy. Preto by v tejto oblasti mali svoje aktivity uplatňovať najmä fundovaní autori s dlhoročnými skúsenosťami. V mojom prípade to trvalo desiatky rokov. Vysvetlenie je jednoduché. Ľudské oči sú vnímavé na akékoľvek nedostatky zobrazenia, najmä u ľudí. Väčšina z nás okamžite pozná aj najjemnejšie odlišnosti v odtieňoch farieb, v symetrii a pod. Ja v umeleckej tvorbe navyše uplatňujem náročné cielené deformácie farby, priestoru, tvaru a iných činiteľov obrazovej kompozície. Výsledný obraz musí pôsobiť harmonicky, vyvážene a prirodzene. Navyše musí prísne rešpektovať zvolený umelecký smer. Manipulácie s obrazom musia toto všetko brať do úvahy. Hotový obraz musí byť zdrojom radosti aj poznania u diváka často celé desaťročia. To všetko je nočnou morou fotografov.

 

Aký vzťah má téma výstavy s impresionistickým a cyber‑foto videním autora?

Môžem povedať, že je to najmä kontinuita. Všetky obrazy tejto výstavy vychádzajú z mojich princípov cyber‑foto ako nástroja a impresionizmu ako umeleckého výrazu. Nezmenilo sa moje videnie, prostriedky znázornenia obrazu, spôsob videnia ani techniky manipulácie s obrazom. Zmenila sa len téma, z ktorej mám rešpekt. Bez mojej fotografickej minulosti by som súčasné figurálne kompozície nevedel vyjadriť.

 

Aký je názor kurátorky, múzy a divy v osobe pani Valérie Lukáčovej?

Mojím pozitívom sú predchádzajúce skúsenosti modelky pred fotografickou kamerou. Bez vzdelania, baletu, pôsobenia v oblasti vrcholového športu a životných skúseností sa náročné figurálne kompozície a umelecké akty nedajú interpretovať. Preto by som odporučila záujemcom o umelecký prejav, aby si uvedomili priepasť medzi predvádzaním odevov a umeleckou interpretáciou. Sú to úplne odlišné profesie, kde nestačí byť len krásna. Treba dokonale ovládať fyziológiu tela, poznať vlastné možnosti, mať fantáziu a kreativitu. Veľký význam pre interpreta je schopnosť znázorniť pocity, ako sú radosť, smútok, a najmä tvorivé požiadavky autora, s ktorým je potrebné vytvoriť výkonný a disciplinovaný tvorivý tím. Je to beh na dlhé trate, podobne ako vo vrcholovom športe, a na výsledky sa čaká dlho.


Akú máte motiváciu byť umeleckým interpretom pred fotografickou kamerou?

Všetko krásne pôsobí prirodzene aj jednoducho. Skutočnosť je však opačná. Využívam môj nie malý talent v oblasti, ktorú málo ľudí pozná a ovláda. Samozrejme ma táto aktivita napĺňa, aj keď je za tým veľa času úsilia. Pri mojich interpretáciách využívam ako kurátorka moje znalosti diela Laca Čierneho. Tohtoročné tvorivé úspechy a spoločenské uznanie spolu s Lacom Čiernym sú pre mňa dostatočnou odmenou. Okrem toho sa nám podarilo vytvoriť dostatok fotografických podkladov pre prípravu odbornej knihy, ktorú chceme pre umelcov v anglickej mutácii vydať ako rozsiahlu inštruktážnu knihu figurálnych kompozícií, interpretácií a umeleckých aktov. Je neuveriteľné, že takáto publikácia pre interpretačnú obťažnosť na svetovom trhu viac‑menej neexistuje.

-vej-, snímka Laco Čierny

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod