Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. január 2020 | Vincent
| -4°C

Z regiónu

Ľad pred úradom práce by mal byť už minulosťou

Zima sa k nám vrátila. Nie všetkým však zasnežené a zamrznuté chodníky robia radosť. Problémy často spôsobujú najmä starším ľuďom. Ak sú odkázaní na pohyb pomocou paličiek či francúzskych bariel, môže to byť niekedy neriešiteľný problém. Najhoršie je to však v prípade, že sú chodníky v zlom stave pred úradmi, ktoré musia penzisti navštíviť. Pred niekoľkými dňami sa to prihodilo pani Štefanekovej.

22.02.2018 | 15:17

Dôchodkyňa a naša čitateľka pani Štefaneková sa pohybuje pomocou dvoch paličiek. V piatok 9. februára musela navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na Hurbanovej ulici v Žiline. Takmer sa jej to nepodarilo. Hneď po tom zavolala do redakcie Žilinského večerníka. „Prosím vás, choďte odfotiť chodník pred vstupom do úradu práce na Hurbanovej ulici. Je to tam samý ľad. Chodím len pomocou paličiek a vôbec som sa tam po tom ľade nemohla dostať. Je to katastrofa. Prosím vás, odfoťte to a dajte im vedieť, aby s tým niečo robili,“ požiadala nás čitateľka.

My sme sa na miesto ihneď vybrali a situáciu odfotili. Na fotkách je jas­ne vidieť, že chodník bol naozaj zamrznutý, ale ľad sa pomaly roztápal. Ak tam však dôchodkyňa bola pred desiatkami minút, zrejme mohla mať naozaj problé­my, ako ich opisovala. Kon­taktovali sme preto vede­nie ÚPSVaR Žilina.

Jana Zvaríková, vedú­ca oddelenia informatiky, nám zaslala nasledujúce stanovisko: „Firma Pri­ma Invest zabezpečuje na ÚPSVaR Žilina upratova­cie práce, ako aj vonkaj­šiu údržbu okolia budovy. V piatok 9. februára bol chodník pred budovou nášho úradu skoro ráno očistený a posypaný drob­ným štrkom, tak ako po iné dni počas zimného obdo­bia. Vzhľadom na charak­ter počasia sa na posype vytvorila malá vrstva na­mrznutého a udupaného snehu, ktorý sme v prie­behu dopoludnia posypa­li ešte soľou. Je možné, že sťažovateľka išla práve po chodníku pred posypaním soľou, čo nás mrzí. Údržbe chodníka budeme venovať ešte väčšiu pozornosť ako doteraz. Uvedené stanovis­ko zasielame na vedomie aj zodpovednému zástup­covi uvedenej firmy.“

Vedenie úradu teda za­reagovalo naozaj prompt­ne a sľúbilo situáciu od­strániť. Veríme, že sme čitateľke pani Štefaneko­vej pomohli a nabudúce sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline do­stane bez väčších kompli­kácií. Veď zima sa ešte, ako sa zdá, nekončí.

Foto: Zuzana Holienčíková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod