Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Lesopark Chrasť vďaka rekonštrukcii čoskoro ožije

Žilinský lesopark Chrasť dostáva po niekoľkých rokoch nový šat. Rekonštrukcia prebieha v dvoch etapách, aktuálne sa vďaka Nadácii žilinský lesopark pracuje na prvej z nich.

02.08.2018 | 10:50

K vynoveniu detské­ho ihriska v lesoparku dochá­dza po tom, čo jeho pôvodné prvky nemali potrebné certi­fikáty. Mesto sa preto podľa Vladimíra Randu z Nadácie žilinský lesopark rozhodlo ihrisko vlani zatvoriť. Nadá­cia odovzdala mestu minulý rok kompletný projekt obno­vy detského ihriska. „Keďže však nadácia nemala dosta­tok financií, aby rekonštruk­ciu pokryla, čakali sme, kým mesto v rozpočte vyčlení zvyšné peniaze. Stalo sa tak v apríli tohto roka, krátko nato sa konalo verejné obstará­vanie a prvá časť, ktorú hra­dí nadácia, sa aktuálne reali­zuje,“ hovorí Vladimír Randa z Nadácie žilinský lesopark.

DVE IHRISKÁ ČI ŠKOLA V PRÍRODE
Prvá etapa rekonštrukcie, v rámci ktorej dochádza k obnove detského ihriska, je rozdelená na dve časti. „Prvá zahŕňala asanáciu starých herných prvkov a vodného prvku. V druhom kroku sa bu­duje nové detské ihrisko pre vekovú kategóriu do 6 rokov, lanovka, trampolíny a úpra­va či zatrávnenie terénu,“ informuje o priebehu Pavol Čorba z odboru tlačových a zahraničných vecí. Kom­pletná cena prvej časti a re­konštrukcie ihriska je podľa Pavla Čorbu 102 328,76 eura s DPH. Ďalšia etapa obnovy, ktorá by sa mala realizovať v druhej polovici tohto roka, bude zahŕňať vybudovanie detského ihriska pre deti od 6 do 14 rokov, vybudova­nie školy v prírode – lavičiek a stolov pre školské triedy, fontánok na pitie, dôjde tiež k oprave oplotenia či k zalo­ženiu trávnika. Druhú časť rekonštrukcie zafinancuje mesto, pričom jej výška bude známa na základe verejného obstarávania.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Zuzana Holienčíková

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
18 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod