Žilinský Večerník

23. jún 2024 | Sidónia
| 12°C

Žilinský diár

M Kreo Žilinský triatlon 2017

  • 19.8.2017   Vodné dielo Žilina

Triatlonové preteky v cestnom a kross triatlone pre širokú verejnosť, všetky vekové a výkonnostné kategórie.

Miesto: Vodné dielo Žilina

Termín: 19. - 20. august 2017

 

Preteky, trate a kategórie:

1. M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 - SUPER ŠPRINT

                                                                 OPEN TRIATLON PRE VŠETKÝCH

• 0,15 km plávanie (otvorená voda, 1 okruh)
• 4 km cyklistika (rovina, 1 okruh, uzavretá trať)
• 1 km beh (rovina, 1 okruh)
Kategórie: deti (8 - 12 rokov)*
mládež (13 - 18 rokov)*
dospelí (19 rokov a starší)*
* v každej kategórii samostatne muži a ženy

2. M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 - ŠPRINT TRIATLON

SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE D, J, M, Ž, AG (kat. I.)

• 0,75 km plávanie (otvorená voda, 1 okruh)
• 20 km cyklistika (rovina, 3 okruhy, uzavretá trať)
• 5 km beh (rovina, 2 okruhy)
Kategórie:

dorastenci (2000 - 2001)
dorastenky (2000 - 2001)
juniori (1998 - 1999)
juniorky (1998 - 1999)
muži (1988 - 1997)
ženy (1988 - 1997)
muži AG 30-34 (1983 - 1987)
ženy AG 30-39 (1978 - 1987)
muži AG 35-39 (1978 - 1982)
ženy AG 40-49 (1968 - 1977)
muži AG 40-44 (1973 - 1977)
ženy AG 50+ (1967 a staršie)
muži AG 45-49 (1968 - 1972)
muži AG 50-54 (1963 - 1967)
muži AG 55-59 (1958 - 1962)
muži AG 60+ (1957 a starší)
štafety - muži, ženy, mix

3. M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 - KRÁTKY TRIATLON

MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV, ŽIEN (absol. poradie), AG
SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE M, Ž, AG (kat. I.)

• 1,50 km plávanie (otvorená voda, 2 okruhy)
• 40 km cyklistika (rovina, 6 okruhov, uzavretá trať)
• 10 km beh (rovina, 4 okruhy)

Kategória:
muži (1988 - 1997)
ženy (1988 - 1997)
muži AG 30-34 (1983 - 1987)
ženy AG 30-39 (1978 - 1987)
muži AG 35-39 (1978 - 1982)
ženy AG 40-49 (1968 - 1977)
muži AG 40-44 (1973 - 1977)
ženy AG 50+ (1967 a staršie)
muži AG 45-49 (1968 - 1972)
muži AG 50-54 (1963 - 1967)
muži AG 55-59 (1958 - 1962)
muži AG 60+ (1957 a starší)

4. M KREO ŽILINSKÝ KROSS TRIATLON 2017 - SL. POHÁR 2017 V KROSS TRIATLONE M, Ž, V (kat. I.)
MEZINÁRODNÝ POHÁR V TRIATLONU 2017

• 1,0 km plávanie (otvorená voda, 2 okruhy)
• 30 km MTB (prevýšenie 700 m, 99% v teréne ‐ Žilinský single track dubeň, 2 okruhy)
• 10 km beh (rovina, 3 okruhy)

Kategórie:
muži (abs. por.) (1978 - 1997)
ženy (abs. por.) (1978 - 1997)
veteráni V1 (1968 - 1977)
veteránky (1977 a staršie)
veteráni V2 (1967 a starší)
štafety ‐ muži, ženy, mix

5. M KREO ŽILINSKÝ KROSS TRIATLON 2017 - SL. POHÁR 2017 V KROSS TRIATLONE D, J, (kat. I.)
OPEN KROSS TRIATLON PRE VŠETKÝCH

• 0,5 km plávanie (otvorená voda, 1 okruh)
• 16 km MTB (prevýšenie 300 m, 99% v teréne ‐ Žilinský single track dubeň, 1 okruh)
• 6 km beh (rovina, 2 okruhy)

Kategórie: dorastenci (2000 - 2001)
dorastenky (2000 - 2001)
juniori (1998 - 1999)
juniorky (1998 - 1999)
muži (1978 - 1997)
ženy (1978 - 1997)
veteráni V1 (1968 - 1977)
veteránky (1977 a staršie)
veteráni V2 (1967 a starší)

Štartovné:

Pre prihlásených a s uhradeným štartovným po 31.07.2017 je štartovné navýšené (viď. tabuľka).
Pre prihlásených a s uhradeným štartovným do 31.07.2017 (vrátane) platí základné štartovné (viď. tabuľka).
Pozn. Navýšenie štartovného uplatňuje usporiadateľ z organizačných dôvodov, predovšetkým z dôvodu garancie primeraného a kvalitného zabezpečenia obsahu štartovného balíčka a občerstvenia pre účastníkov.

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného, nie od dátumu prihlásenia! Platí, že pretekár je riadne prihlásený až po pripísaní štartovného poplatku na účet organizátora, pričom na účet musí byť pripísaná presná suma s identifikáciou prihlasovaného!
Ak bude štartovný poplatok zaplatený po termíne 31.7.2017 (napriek tomu, že registrácia mohla byť realizovaná pred 31.7.2017 - vrátane), je potrebné zaplatiť NAVÝŠENÉ ŠTARTOVNÉ. Ak bude zaplatené ZÁKLADNÉ ŠTARTOVNÉ, rozdiel bude musieť byť doplatený najneskôr počas prezentácie.
UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len po odhlásení sa z pretekov a to len za základe lekárskeho potvrdenia o vašej neschopnosti sa zúčastniť a to najneskôr tri dni pre pretekom, potom bude Vaše štartovné použité na to, za čo bolo zaplatené, teda na prípravu Vašej účasti na pretekoch, pričom nestrácate nárok na štartový balíček.
číslo účtu (IBAN): SK10 5600 0000 0056 8519 6001, SWIFT kód: KOMASK2X
Registrovať sa a zaplatiť štartovné môžete aj v hotovosti v kancelárii Klubu plaveckých športov Nereus v budove Mestskej krytej plavárne v Žiline na I. poschodí.

Zvláštne ustanovenia

ŠPRINT TRIATLON a KRÁTKY TRIATLON:
- drafting (jazda v háku) je povolený pre všetky kategórie;
- trať cyklistiky bude úplne uzavretá, kolízne miesta budú zabezpečené usporiadateľom; napriek tomu sú všetci pretekári povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky!
- každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

KROSS TRIATLON:
- drafting (jazda v háku) nie je povolený,
- časový limit na dlhej trati kross triatlonu do druhého cyklistického kola je 1:45, to znamená 16:45,
pretekár, ktorý časový limit na prejazd do druhého cyklistického kola nesplní, musí z pretekov odstúpiť.

Pretekár a organizátori usmernia do depa, kde si potom môže odbehnúť bežeckú časť, ale nebude klasifikovaný v poradí pretekov,
- trať cyklistiky nebude úplne uzavretá, kolízne miesta budú zabezpečené usporiadateľmi; všetci pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky!
- každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

Časový program M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017:

Piatok 18.08.2017
17.00 - 19.30 prezentácia účastníkov Vodné dielo Žilina

Sobota 19.08.2017
M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 - ŠPRINT TRIATLON (0,75 - 20 - 5 km),

SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE D, J, M, Ž, AG (kat. I.)

08.00 - 10.00 prezentácia Vodné dielo Žilina
09.00 - 10.15 ukladanie vecí do depa
10.15 poučenie pretekárov pred štartom
10.30 štart (dorastenci, juniori, muži, muži AG 30-34, muži AG 35-39)
10.45 štart (všetky kategórie ženy, muži AG 40-44, AG 45-49, AG 50-54, AG 55-59, AG 60+, štafety)

M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 - SUPER ŠPRINT (0,15 - 4,0 - 1,0 km), OPEN TRIATLON PRE VŠETKÝCH

10.00 - 12.00 prezentácia Vodné dielo Žilina
11.00 - 12.15 ukladanie vecí do depa
12.15 poučenie pretekárov pred štartom
12.30 štart (deti, mládež, dospelí)
14.00 vyhlásenie víťazov pre šprint triatlon a super šprint na pódiu

M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 - KRÁTKY TRIATLON (1,5 - 40 - 10 km), MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV, ŽIEN (absol. poradie), AG
SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE M, Ž, AG (kat. I.)

10.00 - 13.00 prezentácia ženy Vodné dielo Žilina
11.00 - 14.30 prezentácia muži Vodné dielo Žilina
12.30 - 13.15 ukladanie vecí do depa ženy
13.30 - 14.45 ukladanie vecí do depa muži
13.15 poučenie ženy pred štartom
14.45 poučenie muži pred štartom
13.30 štart ženy
15.00 štart muži
18.00 vyhlásenie víťazov pre krátky triatlon na pódiu

Nedeľa 20.08.2017
M KREO ŽILINSKÝ KROSS TRIATLON 2016 - SL. POHÁR 2017 V KROSS TRIATLONE J, D, M, Ž, V (kat. I.)

MEDZINÁRODNÝ POHÁR V TRIATLONE 2017 OPEN KROSS TRIATLON PRE VŠETKÝCH

09.00 - 10.30 prezentácia
09.30 - 10.45 ukladanie vecí do depa
10.45 poučenie pretekárov pred štartom, všetky preteky
11.00 štart muži, ženy, veteráni (1,0 - 30 - 10 km), štafety
11.30 štart dorastenci, juniori, OPEN muži, OPEN ženy (0,5 - 16 - 6 km)
15.00 vyhlásenie víťazov pre všetky kategórie v kross triatlone na pódiu
15.30 ukončenie pretekov

Navštívte stránku M KREO Žilinský Triatlon www.zilinskytriatlon.nereus.sk 

M-KREO Žilinský triatlon 2016
z vody na bajk
kategória: Majstovstvá SR - Muži krátky triatlon

"Bolesť pominie, hrdosť zostane“
ŠTART: M-KREO Žilinský triatlon 2016
kategória: Majstovstvá SR - Muži krátky triatlon

Prípravy na M-KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2016

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod