Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Školstvo

Máte doma predškoláka? Toto potrebujete vedieť

Zápis do základnej školy je po škôlke druhým dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Viete, kedy máte ísť na zápis, čo si so sebou vziať a čo by mal váš budúci prváčik vedieť? My áno.

22.03.2018 | 15:17

Pre každého rodiča je zápis dieťaťa do prvej triedy veľká vec. Mnohí sa na to pripravujú s predstihom. Vyberajú si pre svoju ratolesť školu a takisto ju na školu začínajú pripravovať.

ČAKÁ VÁS ZÁPIS DO ZŠ?

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra daného roka šesť rokov, musí rodič prihlásiť do školy. Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko detského lekára. Pre mimoriadne nadané deti otvára Základná škola s materskou školou na Ulici sv. Gorazda v Žiline špeciálne triedy. Rodič môže rovnako požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia pediatra alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

KEDY A KAM

V súčasnosti platí, že si rodičia môžu vybrať ktorúkoľvek školu aj mimo trvalého bydliska. Vďaka tomu môžu prihlásiť prváka do školy mimo mesta či obce. Netreba pritom zabúdať na to, že ak si vyberiete školu mimo trvalého bydliska, riaditeľ školy vaše dieťa nemusí prijať – môže sa tak stať najmä vtedy, ak už má dostatočný počet žiakov.

Kedy sa na vybranej škole koná zápis, zistíte z internetovej stránky školy alebo prostredníctvom oznamu vyveseného na škole. Na všetky žilinské základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú môcť rodičia zapísať deti v rovnakom termíne od 4. do 6. apríla v čase od 14. do 18. h.

ČO VŠETKO POTREBUJETE PRI ZÁPISE

Na zápise sa musí zúčastniť rodič spolu s dieťaťom. Potrebné je predložiť:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu
- rodný list dieťaťa
- v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí
- vyplnenú prihlášku (tú si môžete stiahnuť z webovej stránky vybranej školy alebo ju vyplníte priamo na zápise)

ČO BY MAL VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK

Mnoho rodičov má zo zápisu do školy veľké obavy. Trápi ich najmä to, či ich dieťa zvládne vstupný pohovor. Pedagógovia formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa.

Dieťa, ktoré nastúpi do prvej triedy, by malo podľa odborníkov vedieť nasledovné veci:
- malo by byť samostatné (vedieť sa samo obliecť, umyť a poznať základné hygienické návyky)
- vedieť správne vyslovovať všetky hlásky
- plynule sa vyjadrovať aj v zložitejších vetách
- spočítať predmety do 5
- poznať naspamäť básničku alebo pesničku
- vedieť rozpoznať farby
- poznať geometrické tvary
- vedieť sa orientovať v priestore (vedieť, čo je hore, dole, vpredu, vzadu...)
- vedieť nakresliť postavu, ktorá je presne anatomicky usporiadaná (hlava, trup, ruky, nohy...)
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa nakreslenej čiary

Rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky vydá riaditeľ do 15. júna.

Zdroj: - kat -

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod