Žilinský Večerník

14. apríl 2024 | Justína
| 18°C

Poradňa

Máte vlastnú firmu? Posúvajte ju stále dopredu

Neustály posun vpred. Tak by sa dalo charakterizovať podnikanie a vedenie vlastnej firmy. Alebo presnejšie, mal by to byť neustály posun vpred, ak chce firma aj v priebehu rokov obstáť v tesnom konkurenčnom boji.

12.12.2023 | 08:48

ISO normy

Posúvať sa dopredu môže firma nespočetným množstvom spôsobov. Medzi tie všeobecnejšie patrí napríklad získavanie medzinárodných ISO certifikátov. Existuje ich viacero druhov pre rôzne oblasti fungovania firmy a pre získanie každého je potrebné spĺňať podmienky a požiadavky príslušnej ISO normy.

Okrem toho, že spĺňanie požiadaviek ISO noriem zlepšuje fungovanie firmy, slúži aj ako dobrý spôsob zvýšenia jej prestíže. Potenciálni zákazníci si totiž veľmi dobre všímajú, ktoré firmy spĺňajú aké ISO normy. A v súvislosti s mnohými lukratívnejšími zákazkami je dokonca možné sa stretnúť s tým, že spĺňanie niektorých ISO noriem bude jednou z požiadaviek na vstup do výberového konania.

Významné obchodné transakcie

V podnikaní je nutné robiť množstvo rozhodnutí. Od tých menších, s ktorými sa stretávate každý deň až po zásadné rozhodnutia, ktoré môžu mať veľký vplyv na vašu firmu. Či už pozitívny (a teda posunúť vašu firmu vpred), ale v prípade zlého rozhodnutia aj negatívny. Takýmito rozhodnutiami môže byť napríklad nadviazanie užšej spolupráce s inou firmou, či dokonca odkúpenie takejto firmy a tiež mnohé iné situácie.

Aby ste sa v takýchto situáciách vedeli rozhodnúť správne, je dobré využiť službu due diligence. Ide o hĺbkovú previerku podniku v súvislosti s potenciálnou dôležitou obchodnou transakciou. Vďaka due diligence je možné získať ucelený prehľad o právnej a finančnej situácii takéhoto podniku.

Špičková technológia pre výrobu špičkových produktov

Teraz ešte jeden špecifickejší príklad pre výrobné firmy. Na kvalitu výsledného produktu má vždy vplyv aj to, aké stroje boli použité pri výrobe. Mnohé takéto stroje sa pritom vyrábajú v Ázii, ktorá sa tak stáva trhom, s ktorým je nutné pri nákupe strojov počítať.

Nákup strojov v Číne tak môže byť spôsobom, ako získať pre svoju firmu špičkovú výrobnú technológiu, s ktorou dokážete vyrábať lepšie produkty. Ako inak totiž chcete predbehnúť konkurenciu?

Autor: - r -

Zdroj: PR článok

Foto: Dragana Gordic / Stock.adobe.com

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod