Žilinský Večerník

23. jún 2024 | Sidónia
| 12°C

Spravodajstvo

Materská škola Žilinskej univerzity v Žiline otvára svoje brány

Žilinská univerzita v Žiline spustila prihlasovanie do novovybudovanej materskej školy, ktorej je zriaďovateľom. Ide o jedinečné prepojenie detského a univerzitného prostredia v campuse vysokoškolských internátov. Materská škola je určená pre deti vo veku od 4 do 6 rokov a to nielen pre deti zamestnancov a študentov univerzity, ale aj širokú verejnosť. Prihlasovanie je možné od 15. mája do 22. mája 2024.

17.05.2024 | 11:42

Materská škola bola vybudovaná s podporou rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR z roku 2021  „Materské školy pri vysokých školách“. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Základom jej vzdelávacej činnosti je vzdelávací koncept  STEAM a bádateľsky orientované aktivity.  Aktivity ako UNIZA pre deti, praktické cvičenia a exkurzie obohatia systémovo predprimárne vzdelávanie o kreativitu, kritické myslenie či schopnosť pozorovať. Experimenty  a jednoduché pokusy, práca s rôznymi materiálmi, nástrojmi a  informačnými zdrojmi vhodnými pre daný vek bude veľmi prospešná a  užitočná pre prirodzenú zvedavosť detí a objavovanie sveta. Aplikácia metódy CLIL prinesie do výučby aj intuitívne a hravé  učenie sa  cudzieho jazyka.

Žilinská univerzita ako spoločensky zodpovedná inštitúcia samozrejme nezabúda  na hodnoty ako sú vzájomná úcta, porozumenie, tolerancia názorov  i ochota počúvať. Aktivity „Medzi generáciami“ vnesú do aktivít materskej školy múdrosť a skúsenosť zrelého človeka. Deti sú zase zárukou tvorivosti, ktorá z medzigeneračných stretnutí bude vytvárať vzácne momenty hravosti a vedomie, že sa navzájom potrebujeme a dopĺňame.

„Naša materská škola je zameraná na prírodné vedy, techniku i pohyb. Poskytujeme kvalitné a trochu netradičné predškolské vzdelávanie nielen pre deti zamestnancov a študentov, ale i verejnosť. Deti budú mať možnosť navštevovať odborné i popularizačné pracoviská univerzity, získavať tak kladný vzťah k vede i technike a učiť sa objavovaním,“ povedala Ing. Jana Gjašiková, kvestorka Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Info na:

https://materskaskola.uniza.sk/

[email protected]

0905 78 396

Autor: - r -

Foto: UNIZA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod