Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. august 2022 | Zuzana
| 10°C

Spravodajstvo

Maturita, formalita? Pozreli sme sa na vstup do dospelosti očami žilinských študentov

Dva roky izolácie v online priestore maturantom na sebavedomí a istote nepridali. Všetci tajne dúfali, že ich prvá veľká skúška obíde ako predchodcov. No zlé predtuchy sa naplnili. Maturitné skúšky sa tento rok konali v podobe, ako ich poznáme spred pandémie.

03.06.2022 | 10:56

 

ŠTÁT MOHOL POMÔCŤ AJ VIAC

Pri ústnych maturitách školy zohľadňovali dištančné vzdelávanie. Pri písomnej forme, ktorú pripravuje štát, podľa viacerých učiteľov k tomu nedošlo. Testy boli v podobe spred pandemického obdobia. Napriek tomu, že sa zdôrazňovalo to, ako narastá počet žiakov, ktorí potrebujú aj psychologickú pomoc kvôli izolácii, tak žiadny zásadný posun pri hodnotení nenastal. Ministerstvo mohlo zrušiť spodné hranice neúspešnosti písomných maturitných skúšok alebo zohľadniť učivo. Pridaných 15 minút na vypracovanie veľmi nezavážilo, žiaci i tak odovzdávali písomky skôr, v mnohých prípadoch odpovede však len tipovali.

 

DVOJJAZYČNE JE TO ŤAŽŠIE

Na Gymnáziu bilingválnom v Žiline sa maturovalo 16. - 19. mája v predtermíne. Žiaci maturujú podľa slovenskej legislatívy a aj podľa medzištátnych zmlúv a protokolov k maturitnej skúške v španielčine a francúzštine. „Partnerom pre španielsku sekciu je Španielske kráľovstvo a pre francúzsku máme dvoch partnerov: Valónsko postupne ukončuje podporu, pod svoje krídla nás vzala Francúzska republika a postupne sa zmení aj maturita na francúzsky model,“ hovorí riaditeľ školy Viktor Tanító. V španielskej sekcii maturovalo 39 žiakov, vo francúzskej 43 v 5. ročníku. V 4. ročníku konalo skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 87 žiakov. V komisiách sú, okrem slovenských a zahraničných učiteľov, aj zástupcovia zahraničných partnerských strán. Študenti majú vo vyučovacích jazykoch náročnejšiu situáciu i v tom, že na úspešnosť z písomnej maturitnej skúšky z jazykov musia mať, podľa medzištátnych dohôd, aspoň 50% správnych odpovedí, pre ostatné predmety stačí 33% prípadne 25%. Pandemické obdobie zastavilo na tejto škole medzinárodné projekty a výmenné pobyty. Len časť z nich mala online podobu. Momentálne sú však už tretiaci a štvrtáci španielskej sekcie na výmennom pobyte v Španielsku. Na jeseň 2021 boli i študenti francúzskej sekcie. O výnimočnej jazykovej zdatnosti študentov svedčí aj to, že 52 % študentov odchádza na vysoké školy študovať do zahraničia. V súčasnosti študujú absolventi vo Francúzsku, Belgicku, Španielsku, Česku, Anglicku, Dánsku a Holandsku. Tento rok sa prihlásilo 312 záujemcov, prijať však mohli len 90 žiakov. V španielskej sekcii bolo na 45 miest 200 uchádzačov, vo francúzskej na 45 miest 112.


 

 

ZLÁKALA JU ŠPANIELČINA

Anna: „Študovala som 5 rokov v španielskej sekcii. Maturovala som zo španielskeho jazyka, literatúry, umenia a kultúry a biológie v španielskom jazyku, anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry. Bála som sa, že nezmaturujem, pretože sme boli dva roky zatvorení v online priestore, a mala som strach aj z konfrontácie so 7- člennou komisiou. Na začiatku roka sme si mysleli, že maturity nebudú a známky budú spriemerované. Počas dištančného vyučovania som sa naučila zorganizovať si čas, viac sa sústrediť. Teraz ale vidím, že som stratila veľa času, ktorý som mohla venovať svojim kamarátom, novým zážitkom. Mrzí ma, že kvôli pandémii sme nemali výmenný pobyt v Andalúzii. Viem, že ostatné ročníky prišli aj o pútnickú cestu cez Španielsko Camino de Santiago, ktorú som ja ešte absolvovala. Teraz mi obavy z maturity prídu zbytočné, komisia bola veľmi ústretová. Naučila ma komunikovať s neznámymi ľuďmi, argumentovať a obhájiť si názor. Budú mi chýbať kamaráti, každý ide na inú školu. Aj niektorí učitelia, ako napríklad naša pani učiteľka triedna, ale aj mnohí lektori. Chcela by študovať v Španielsku dejiny umenia. To je priorita. Španielčina je jeden z najkrajších jazykov aké poznám. 

ČASŤ MATURITY MÁ ZA SEBOU

Lujza: „Opakovala som si učivo tak dva týždne pred maturitou, lebo my ako štvrtáci sme nemali akademický týždeň. Študujem na 5-ročnom bilingválnom gymnáziu francúzštinu a tento rok som maturovala iba zo slovenského jazyka a literatúry. Bála som sa, pretože som nebola všetko naučená na 100%. Myslím si, že každý študent tak trochu dúfal, že maturity nebudú. Podľa mňa neboli vôbec také stresujúce. Keďže ja som išla až poobede, mala celý deň na to, aby som stresovala, ale keď už som odpovedala, tak to zo mňa spadlo. Nie som si ešte úplne istá, kam chcem ísť na vysokú, ale viem, že niekde do zahraničia. Mám ale rok na to, aby som sa rozhodla.“


 

 

AJ DIEVČATÁM VSTUP POVOLENÝ

Na Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, maturovalo 86 žiakov. „Čakali sme, že dopad dištančného vzdelávania bude ďaleko väčší. Jednotliví predsedovia aj skúšajúci sa ale zhodli v tom, že úroveň pripravenosti študentov bola ako po predchádzajúce roky pred pandémiou. Aj priemery za jednotlivé predmety tomu zodpovedali,“ povedala zástupkyňa riaditeľky školy Juliana Duháčková. V súčasnosti na škole študuje 460 žiakov. Záujem je veľký a s požehnaním župy by vedeli umiestniť aj vyššie čísla uchádzačov. Aj keď by sa mohlo zdať, že škola je výhradne chlapčenská, sú tu odbory, v ktorých môžu študovať aj dievčatá. Tie sú zamerané na prevádzku a ekonomiku dopravy – logistiku a zasielateľstvo či dopravu a cestovný ruch.

PRAX  ICH NEZASKOČILA

Keďže sú školou, kde je nevyhnutná odborná prax, dištančné vzdelávanie bolo o to náročnejšie. Spočiatku žiaci nechodili do podnikov, no v rámci školských dielní jednotliví majstri pripravili konkrétne úlohy pre žiakov – mali vypracovať technologické postupy, videá. S postupným uvoľňovaním podniky brali žiakov späť na prax aj učitelia odborných predmetov pripravovali zadania, s ktorými sa potom mohli stretnúť na maturitnej skúške. „Zo zákona sa v marci konala písomná maturita, v apríli praktická časť, ktorú si škola volí zo zákona. U nás boli 2 formy – realizácia komplexného príkladu alebo obhajoba. Máme odbory zamerané na automobilový priemysel – mechanik, elektrotechnik, autotronik, takže napríklad jedna z otázok mohla byť diagnostika motora. Žiaci  museli konkrétne zapojiť prístroje, ovládať počítačový softvér, odhaliť chybu, následne demontovať vozidlo, opraviť chybu a zmontovať späť,“ pokračuje zástupkyňa. Ani na praxi sa nepotvrdili kuvičie hlasy, ktoré hlásali, že deti budú nemúdre a nezručné, zvládali to skvele.

 

OBAVY BOLI POMOCNÍKOM

Dominik: „Študoval som na tejto škole odbor Prevádzka a ekonomika dopravy. Maturoval som zo slovenského, anglického jazyka a odborných predmetov zameraných na prepravu a zasielateľstvo, logistiku v doprave, účtovníctvo, administratívu a korešpondenciu, dopravné tovaroznalectvo a ekonomiku. Samozrejme, mal som obavy zo všetkých častí skúšky. Boli sme dlho doma a podľa mňa, dištančné vyučovanie nenahradilo klasickú formu. Najväčšie obavy som mal z praktického príkladu, ktorý pozostával z optimalizácie dopravného procesu. V kútiku duše som dúfal, že maturita nebude, a ak bude, tak s prihliadnutím na to, že sme boli najviac znevýhodnení, ale maturovali sme za normálnych podmienok. Cez akademický týždeň som sa pripravoval a prechádzal si maturitné predmety. Na jednej strane, boli obavy zbytočné, pretože to nebolo až také dramatické, na druhej strane, keby neboli, asi by som sa nepripravoval a možno ani nezmaturoval. Chystám sa študovať na Žilinskej univerzite.“

Autor: - r -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod