Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

28. január 2023 | Alfonz
| -5°C

Spravodajstvo

Medzi európskymi rytiermi vína nechýba Žilinčan

V Kultúrnom dome v Závodí sídli organizačná zložka Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu, komturei Žilina. Členovia rádu sa zúčastňujú vedeckých, odborných a spoločenských podujatí doma aj vo svete a degustácií vín. V uplynulých dňoch získali niektorí členovia hodnosti a vyššie stupne v rytierskom stave.

16.12.2013 | 12:49

ŽILINA. Európsky rytiersky vínny rád nadväzuje na tradíciu rádu svätého Juraja, ktorého tradícia siaha do roku 1333. V heraldickom registri SR má aj vlastný erb. Konzuláty rádu sa nachádzajú v mnohých štátoch Európskej únie a samozrejme aj na Slovensku. Európske rytierstvo, okrem európskej a kresťanskej viac ako 2-tisíc ročnej tradície, je najmä kultúrnou inštitúciou, ktorá je súčasťou nášho spoločného kultúrneho dedičstva, ktoré je potrebné uchovať pre budúce generácie, čo má geopolitický, osobnostne-mravný, nábožensko-ekumenický, a vďaka ušľachtilému viniču aj rozmer úcty k prírode.
 

Ako funguje rytiersky rád?

Vedúcim úradu komturei Žilina Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu je v súčasnosti absolvent Slovenskej vinárskej akadémie, sudca vína Milan Rojček. Zakladateľom a dlhoročným vedúcim úradu komturei Žilina bol známy podnikateľ, vášnivý fotograf a znalec vína Ladislav Čierny. Ako nám prezradil, členmi komturei sú známe osobnosti zo Žiliny, ale aj z Bratislavy, Brna, Prahy a iných miest. Jeho členstvo v ráde bola dlhá cesta, v priebehu ktorej je potrebné preukázať požadovaný stupeň znalostí a skúseností. Prijatím do rytierskeho rádu získava člen hodnosť hospes, ktorá ho oprávňuje k účasti na zasadnutiach. V prípade, že sa hospes osvedčí a získa náležité poznatky, môže sa uchádzať o titul radcu vína. Ďalším stupňom postupu v ráde je sudca vína, čo je najvyššia hodnosť, ktorú môže udeliť slovenský konzulát.

Pred stretnutím členov rádu nominovaní členovia absolvujú vzdelávací cyklus zakončený odborným pohovorom a skúškami. Slávnostný ceremoniál sa uskutočňuje formou ekumenickej slávnosti vždy v kostole, aby sa potvrdila väzba na tradičné európske a kresťanské hodnoty. Slávnosť sa končí vždy hymnou Európskej únie.

Na návrh Slovenského konzula eques Františka Slezáka, udelil senát rádu Ladislavovi Čiernemu v rakúskom Eisenstadte európsky rytiersky titul Equestrem de vino, čo predstavuje štvrtý stupeň rytierskeho stavu. Tento titul v tomto roku získalo v Európskej únii do dvadsať osôb, medzi ktorými nechýbali univerzitní profesori, biskup, lekári, podnikatelia a špičkoví odborníci z oblasti vinohradníctva a vinárstva.

V nadväznosti na to sa nedávno uskutočnil v Pezinku konzuláfest, a to v rámci 10. výročia založenia rádu na Slovensku. Počas neho sa uskutočnila akreditácia a intronizácia členov. Bola vykonaná aj slávnostná promócia absolventov Slovenskej vinárskej akadémie, dražba vín, vinárske minimum pre hostí spojené s degustáciou vín a hodnotným umeleckým programom.
 

Ako sa Žilinčan eques Čierny dostal k vínu?

„Moja matka pochádzala z chudobnej rodiny z oblasti Hlohovca. Ako chlapec som trávieval prázdniny u deda, vinohradníka. Tam víno vždy patrilo k tradícii a kultúre života jednoduchých ľudí. Prostí vinohradníci si svoju ťažkú prácu vo vinohrade vážili a víno pili pre zdravie, nie pre konzumáciu, a nikdy nie nadmerne. Nedeľné posedenie rodiny pri čaši vína rodinné vzťahy posilňovalo,“ prezradil Ladislav Čierny.

Pitie vína má, podľa jeho slov, zdravotné účinky. „Súčasné výskumy potvrdzujú blahodarný účinok primeranej konzumácie vína na zdravie vďaka prírodným látkam obsiahnutým vo víne, najmä na cievny systém a regeneráciu organizmu vplyvom antioxidantov. Množstvo ľudí, ktorí dodržiavajú zásady zdravej výživy a striedmej konzumácie vína, sa dožíva vyše 90 rokov,“ prezradil Ladislav Čierny. Aj on sám, aj keď sa už blíži k sedemdesiatke, je stále pracovne a spoločensky aktívny a teší sa dobrému zdraviu. Ako dodal, tvrdé pitie alkoholických nápojov bez snúbenia s jedlom je spoločensky nebezpečné, zdraviu škodlivé, to organizmus nepotrebuje, a navyše ničí rodiny.
 

Čo povedať na záver?

Je dobré, že už aj naši rodáci prichádzajú na to, že primerané pitie vína pre zdravie je súčasťou európskej a kresťanskej, viac ako 2-tisícročnej tradície. Blížia sa vianočné sviatky, a to je dobrý dôvod zdvihnúť čašu vína na zdravie, s Európskym rytierskym vinárskym pozdravom SALVE VINI.
 

Slávnostný ceremoniál v Eisenstadte.

 

Michal Filek
Snímky archív Ladislava Čierneho

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod