Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. december 2023 | Hilda
| 0°C

Školstvo

Medzi poslednými návštevníkmi Notre-Dame aj žiaci zo Závodia

Paríž, jedno z najkraj­ších miest Európy, ne­dávno navštívili deti aj niektorí ich rodičia zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline-Zá­vodí.

09.05.2019 | 11:27

Niekoľko zaujímavých dní strávených v najroman­tickejšom meste im prinies­lo veľa nových zážitkov. Boli medzi poslednými návštev­níkmi katedrály Notre-Da­me, keď tesne po ich návšteve začala horieť. Nemohli tomu uveriť, keď v hoteli pozerali správy vo francúzskej televízii o požiari katedrály.
Na druhý deň už len pozerali jej zniče­nú strechu a steny. Videli In­validovňu, ulicu Champs-Ély­sées a dostali sa až na vrchol Eiffelovej veže. Majestátna bazilika Sacré-Coeur a Mou­lin-Rouge na Montmartre im umožnili spoznať Paríž tro­chu inak.
Posledný deň strávi­li vo vytúženom Disneylande. Stali sa tak súčasťou nestar­núceho rozprávkového sve­ta, ktoré chytí za srdce aj do­spelého návštevníka. O deti sa okrem pedagógov Kubo­vej, Králikovej a Budiskej sta­rala aj cestovná kancelária. Tajomstvá histórie im pood­halila sprievodkyňa Katarí­na Žatkuliaková a o bezpeč­nú cestu sa postaral Ľubomír Kais spolu s ďalším šoférom.
Veríme, že deti budú mať opäť o rok príležitosť spoznávať ďalšie kúty sveta.

Zdroj: - ek -

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod