Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. február 2024 | Etela
| 4°C

Školstvo

Mesiac v znamení kníh

Marec je mesiac knihy a v tomto duchu sa niesli viaceré aktivity v našej ZŠ s MŠ Gaštanová v Žiline i na našom elokovanom pracovisku Na stanicu 27 v Bytčici.

20.04.2017 | 14:36

Na hodinách slovenského jazyka žiaci čítali knihy, skladali básne, vymýšľali zaujímavé príbehy a niektorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Tvorím vlastnú knihu, ktorú sami napísali, ilustrovali aj zviazali. Mladší žiaci prejavili veľkú dávku fantázie pri vytváraní nápaditých záložiek do kníh. Najkrajšie z nich boli ohodnotené vecnými cenami a vystavené vo vestibule školy. Dňa 28. marca sa vo vestibule školy konala burza kníh, kde si mohol každý vybrať alebo predať staršie knihy za symbolické ceny a obohatiť tak svoju knižnicu.

Vyvrcholením všetkých aktivít bol 29. marec, kedy sa uskutočnil 12. ročník Čitateľského maratónu Daniela Tupého, nášho rodáka, ktorý zahynul v mladom veku násilnou smrťou. I takouto formou vyjadrujeme ako škola svoj odpor proti násiliu a pripájame sa k myšlienke tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi.
O 8.00 h čitateľský maratón slávnostne otvoril riaditeľ školy Karol Veselský za prítomnosti rodičov Daniela Tupého. Medzi čestných hostí tento rok patrili i vedúca odboru školstva v Žiline Viera Popluhárová a Dana Králová, ktoré sa taktiež zapojili do čítania. Maratón trval do 14.00 h, kedy ho za potlesku prítomných ukončila zástupkyňa školy pre 1. stupeň Alena Tisoňová. V čítaní rôznych kníh sa nepretržite striedali hostia, rodičia, žiaci a učitelia našej školy. Za svoj čitateľský výkon získal každý účastník Certifikát čitateľa a zapísal sa do účastníckej listiny.

Tento rok sa do čítania zapojilo 279 čitateľov. Toto po dujatie dopĺňalo veľké množstvo sprievodných aktivít. Naše pozvanie prijali spisovateľ Peter Paďour, spisovateľky Katarína Mikolášová a Jana Necpalová, ktorí so žiakmi 1., 2. a 4. ročníka besedovali o svojej doterajšej tvorbe i pripravovaných knižných tituloch. Tretiaci sa počas besedy so šéfredaktorkou vydavateľstva Artis Omnis Andreou Harmanovou dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o procese vzniku knihy od jej napísania až po predaj konkrétnemu čitateľovi. Pozvali sme si i známeho výtvarníka a ilustrátora akad. maliara Mariána Čapku a pod jeho odborným vedením vytvárali žiaci hodnotné výtvarné práce.

Navštívili nás tiež pracovníci Krajskej knižnice v Žiline, ktorá má v našej škole už niekoľko rokov svoju pobočku. Počas besedy s p. Berthótyovou získali žiaci 8. ročníka veľa poznatkov o etikete, p. Ondrušík besedoval so žiakmi 9. ročníka na tému Kelti, p. Solčanská rozoberala so žiakmi 5. a 6. ročníka dielo Gabriely Futovej a p. Gottwaldová sa v 7. ročníku zamerala na život kráľovských rodín.

Pre deti z MŠ Limbová, Bajzova, Stavbárska a našej MŠ Gaštanová zahrali žiaci 4.A krásne divadielko Ťahal dedko repku. Deti potom plnili rôzne zaujímavé úlohy zamerané na čítanie s porozumením a za odmenu získali Diplom pozorného poslucháča.

Na záver by sme chceli vyjadriť našu vďaku všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, hlavným organizátorkám p. učiteľkám Hilde Kormanovej a Janke Beňadikovej, vedeniu školy i všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a úspešnej realizácii 12. ročníka Čitateľského maratónu Daniela Tupého. Veríme, že sa nám i takýmto spôsobom podarilo podporiť jeho hlavnú myšlienku a tiež získať ďalších čitateľov kvalitnej literatúry.

Zdroj: ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod