Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Spravodajstvo

Mesto a majiteľ pozemku na Bulvári zatiaľ nenašli spoločnú reč

Súkromný pozemok oproti Auparku zasahujúci do časti Bulvára odkúpil minulý rok bratislavský vlastník od spoločnosti HB Reavis (vtedajšieho majiteľa obchodného centra). Nový investor tu plánuje realizovať vlastný stavebný projekt. Mesto i občania sú proti.

11.11.2013 | 14:28

ŽILINA. Majiteľom pozemku sa v novembri 2012 stala spoločnosť cda consulting group so sídlom v Bratislave. Podľa vyjadrenia, ktoré pred pár týždňami poslala za spoločnosť advokátka Andrea Havelková, tu má investor záujem realizovať projekt zastrešenej zastávky MHD v jej začlenení do výstavno-predajného pavilónu, pričom chce v čo najväčšej možnej miere zachovať zeleň.

O téme sa rozprávalo i na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prišiel aj štatutár spoločnosti cda consulting group Peter Hajaš, ktorý má v projekte na starosti technické riešenie výstavby. Minulý týždeň uviedol: „Zatiaľ sme v meste pristúpili k viacerým rokovaniam a po zasadnutí komisie plánovaného územia a výstavby, ktoré sa konalo 21. februára, bol tento zámer principiálne schválený. Od tohto obdobia sa v rokovaniach neudialo nič konkrétne, aby sme dospeli k nejakému vzťahu mesto – súkromný majiteľ.“


Za úrazy nepreberá zodpovednosť majiteľ

Pri zastávke MHD osadil pred časom vlastník tabule upozorňujúce na vstup na vlastnú zodpovednosť. Peter Hajaš vysvetlil: „Daný stav je taký, že mesto tu má umiestnenú zastávku, kde sa v dnešnej dobe pohybuje množstvo ľudí, za ktorých zatiaľ nikto neberie zodpovednosť. V prípade úrazu sa pohybujú po súkromnom pozemku. Z toho pohľadu tam boli umiestené tabuľky, ktoré ľudí na túto situáciu upozorňujú. Aby v prípade zranenia bolo zrejmé, že majiteľ pozemku za to nepreberá zodpovednosť.“

Podľa jeho slov nebolo žiadnym spôsobom zabránené, aby cestujúci mohli zastávku používať. Ako uviedol, istý problém tu však je. „Mesto má na pozemku umiestnené spevnené plochy, verejné osvetlenie, reklamné predmety a predmetnú zastávku, pri ktorej sa v tejto situácii nevie preukázať žiadnymi relevantnými dokladmi či stavebným povolením alebo revíznymi správami o tom, či má oprávnene tieto stavby na pozemku, a či tento pozemok môže využívať. Nastal tu problém a budem rád, keď dospejeme k nejakej dohode v podobe integrácie tejto zastávky do predajného pavilónu, prípadne vybudovania ďalších zariadení, ktoré by slúžili verejnosti,“ dodal Peter Hajaš.


Mesto vraj môže pozemok vyvlastniť

Stavebná komisia však žiaden zámer neschválila. „Hovorilo sa o tom, že obchodnej vybavenosti je na Bulvári viac než dosť, a pýtali sme sa aj na to, kde budú zamestnanci parkovať, ako sa odtiaľ budú odvážať odpadky a pod. Principiálne sme nepovedali nie, za istých podmienok by sa to tam dalo riešiť, ale určite nie v takomto rozsahu.  Navyše, v súčasnosti je to aj v rozpore s územným plánom,“ povedal predseda stavebnej komisie Dušan Maňák. Podľa neho by sa logicky dalo postupovať aj tak, že mesto by mohlo vyhlásiť zastávku ako verejnoprospešnú stavbu, a keby sa nedohodlo s vlastníkom na jej odpredaji, mohlo by pozemok v zmysle zákona aj vyvlastniť.

Riešenie je podľa architekta Dušana Maňáka vrátiť zastávku späť do majetku mesta. Majiteľ pozemku tiež môže skúsiť požiadať o zmenu a doplnok územného plánu, nech  mesto posúdi, či je alebo nie je možné ho využiť na výstavbu. „Za súčasnej situácie sa nedá na tom pozemku stavať,“ uzavrel.

Maňákov návrh okrem iných podporuje aj poslanec Peter Ničík. Poukazuje na nevôľu mnohých Žilinčanov, ktorá sa môže obrátiť proti mestu aj súkromnej firme. Odpor vyjadrili občania i na poslednom stretnutí vedenia mesta s občanmi.


Predaj za „Slotových“ podmienok nemožný

Mesto chce odkúpiť tú časť pozemku, ktorú potrebuje – teda zastávku spolu s priestorom na jej využívanie. Poslanec Jozef Štrba, ktorý je člen stavebnej komisie, navrhol, aby ju firma odpredala mestu za tých istých podmienok, za akých ju bývalé vedenie mesta predalo. (V roku 2003 primátor Ján Slota predal Štúrovo námestie spoločnosti HB REAVIS za 50 miliónov korún, pozn. red.) Peter Hajaš uviedol, že v priebehu rokovaní počas roka boli konzultované varianty o spätnom odpredaní pozemku, aj návrhy na jeho prenájom mestu. „Majiteľ pozemku si zastáva jeho komerčné uplatnenie a to sa odráža aj v cenách. Ceny za prenájom boli stanovené presne podľa VZN, ktoré mesto stanovilo na prenájom mestských pozemkov občanom. Samozrejme, nemôžeme uvažovať o cenách spätného predaja, za ktoré ho mesto predalo inej spoločnosti. Budeme sa snažiť nájsť dohodu medzi mestom a súkromným majiteľom,“ dodal štatutár spoločnosti cda consulting group.

Veronika Cvinčeková
Snímka autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod