Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Spravodajstvo

Mesto problém s plesňami Vitosovcov takmer vyriešilo

Problém kanalizácie v Trnovom sa posunul dopredu. Obvodný úrad životného prostredia vydal kolaudačné rozhodnutie na podstatnú časť diela. Mestu sa z veľkej časti podarilo vyriešiť už aj problém rodiny Jany Vitosovej.

11.11.2013 | 14:53

ŽILINA-TRNOVÉ. Vitosovci majú dom na ulici Pod Grendel. Popri výstavbe kanalizácie sa stavebná firma rozhodla vykonať aj úpravu tejto ulice. V rámci toho zrušili rigol vedúci popri vozovke, do ktorého vytekala voda z kúpeľne Vitosovcov, cestu zdvihli, položili na nej nový koberec, ale vyspádovali ho tak, že dažďová odpadová voda z celej ulice steká na ich pozemok. Rovnako tam končili aj trativodné rúry z celej ulice.

V dôsledku toho Vitosovcom vlhli a plesniveli steny v dome. Začali sa ozývať choroby a dva roky sa nevedeli domôcť nápravy. Na takúto úpravu ulice totiž nebolo vydané stavebné povolenie. Investor aj mesto však tvrdili, že chybou je jej nefunkčná hydroizolácia.

O probléme čitateľov niekoľkokrát informoval Žilinský večerník. Po mnohých urgenciách mesto konečne začalo konať a priznalo chybu stavebníka, ktorú už čiastočne odstránilo.

„Na základe doterajších sťažností zo strany pani Vitosovej bolo v spolupráci s poslancom za daný obvod Jozefom Štrbom a odborom dopravy MsÚ Žilina dohodnuté, že v rámci riešenia havarijného stavu sa vykoná kontrola existujúcich potrubí pod miestnou komunikáciou na ulici Pod Grendel,“ informoval nás hovorca mesta Pavol Čorba.

Jozef Štrba bol, podľa vlastných slov, niekoľkokrát na mieste a situáciu vyhodnotil ako akútnu havarijnú a preto inicioval otvorenie komunikácie.

„Konštatovali sme, že betónové potrubie, ktoré bolo uložené namiesto rigola, bolo realizované neodborne, čo spôsobovalo vytekanie vody. Do takejto trativodnej hadice bolo zaústené aj kanalizačné potrubie od protiľahlého rodinného domu. Popri ňom boli uložené ďalšie trativodné hadice, ktoré zbierali spodné, ale aj odpadové vody od ďalších domov v ulici. Dôvodom nefunkčnosti systému odtekania odpadových vôd pani Vitosovej bolo to, že pôvodné zaústenie do rigola bolo nahradené zaústením do betónových rúr, avšak cez mäkkú trativodnú hadicu, ktorá bola upchatá a neumožňovala vypúšťanie odpadových vôd,“ informoval nás poslanec.

Pri týchto zisteniach sa nie je možné čudovať, že Vitosovci žili v dome plnom plesní. V uplynulých dňoch sa mesto pokúsilo o nápravu. Jozef Štrba hovorí, že betónové potrubie rozobrali a spätne položili do vyspádovanej polohy so správne realizovanými spojmi, do ktorého zaústili kanalizačné potrubia dažďovej vody. Trativodné potrubia zviedli do šachty a umiestnili cestné obrubníky, ktoré bránia stekaniu vody na pozemok Vitosovcov. Okrem toho prečistili upchaté potrubie popod cestu, ktoré bránilo odtoku vody.

Jana Vitosová je už spokojnejšia. Ukázalo sa, že opatrenia čiastočne zabrali a dom už natoľko nevlhne. Ale stále to nie je úplné riešenie. „Ešte je potrebné, aby cestu vyfrézovali a urobili sklon na druhú stranu, aby dažďová voda nestekala na náš pozemok, ale do rigola. Sľúbili, no neurobili to,“ hovorí Jana Vitosová.

Priznáva to aj Jozef Štrba. „Povrchová voda z okolitých pozemkov nie je systematicky odvádzaná a pri väčšom daždi sa dostáva na cestu, resp. okolité pozemky. Keďže najnižšie umiestnený je pozemok pani Vitosovej, sústreďuje sa tam. Mesto však už dalo vypracovať projektovú dokumentáciu odvodnenia ulíc Pod Grendel, Šenkárovská a Ovocinárska. Predpokladám, že práce začneme realizovať v budúcom roku,“ uzavrel Jozef Štrba. Na jar by teda mohol byť problém Jany Vitosovej s plesňami definitívne vyriešený.

Michal Filek
Snímka autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod