Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. júl 2020 | Ivan
| 14°C

Spravodajstvo

Mesto skúmalo stav podchodu na železničnú stanicu. Čo sa deje?

Podchod na železničnú stanicu, ktorý umožňuje bezpečný prechod popod frekventovanú Hviezdoslavovu ulicu, je dlhodobo zlou vizitkou mesta. Podchod po silnejších dažďoch zatápa a jeho celkový zjav pôsobí veľmi skľučujúco. Mesto začiatkom novembra vykonalo diagnostiku jeho stavebno-technického stavu. Aký malo na to dôvod?

20.11.2019 | 11:04

ŽILINA. Podchod zo železničnej stanice na Národnú ulicu je, dá sa povedať, hlavnou vstupnou bránou do nášho mesta. Je všeobecne známe, že nie je práve najlepšou vizitkou Žiliny. Keď viac zaprší, podchod automaticky zaleje voda a bezpečný prechod sa mení pri preskakovaní obrovských mlák na prekážkovú dráhu. Navyše celkový zjav podchodu je ponurný, na návštevníkov a obyvateľov mesta pôsobí depresívne. Dlhšie sa už hovorí o jeho nutnej rekonštrukcii. Do dnešného dňa je však podchod, s výnimkou malých kozmetických úprav, v nezmenenom stave.


PORUCHY?

Ak podchod využívate často, možno ste si všimli, že počas prvých novembrových dní sa v jeho priestoroch zdržiavali ľudia, ktorí analyzovali jeho aktuálny stav. Podľa vedenia mesta išlo o bežnú diagnostiku, ktorej cieľom bolo zistiť, v akej stavebno-technickej kondícii sa podchod nachádza. 
„Na základe výsledkov diagnostiky budeme vedieť následne prijať rozhodnutia o jeho údržbe, oprave a rekonštrukcii. Diagnostikou sa skúmalo, či na konštrukcii nenastali také poruchy, aby ovplyvňovali jeho bezpečnú prevádzkyschopnosť a zhoršenie stavebno-technického stavu,“ uviedol hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík. 

Podchod pod Ulicou P. O. Hviezdoslava prepája centrum Žiliny so železničnou stanicou už 42 rokov. „Podchod z vtedajšej Ulice SNP (Národná) na stanicu bol postavený investorsky organizáciou Útvar prípravy investícií ONV v Žiline. Stavebné povolenie bolo vydané na Technické služby mesta Žilina v roku 1973 a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 1977. Technické služby dielo prevzali od Útvaru prípravy investícií ONV v roku 1977 hospodárskou zmluvou. Po zániku tejto organizácie prešiel jej majetok na mesto Žilina v zmysle zákona o obecnom zriadení,“ uviedol k histórii najvýznamnejšieho žilinského podchodu milovník miestnej histórie Peter Štanský.
 
V roku 1996 sa začalo s jeho postupnou prestavbou – podchod sa predĺžil až pod nástupištia na železničnej stanici. Práce boli ukončené v júli 1997. Táto časť podchodu je v správe Železníc Slovenskej republiky. V podchode sa do roku 2010 nachádzal aj eskalátor. Ten však bol dlhodobo nefunkčný. Keďže by jeho oprava bola veľmi nákladná, v roku 2010 dalo mesto pohyblivé schody odstrániť a na ich mieste vybudovalo klasické schodisko.

Autor: - m s -

Foto: autorka, archív P. Štanského

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod