Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Kultúra

Mladí umelci najviac spracovávajú témy digitálne

Výstavu To sme my 2018 pripravila Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a verejnosti sa opäť po dvoch rokoch predstavujú žiaci školy so svojimi prácami, ktoré vznikli od poslednej výstavy v roku 2016.

15.06.2018 | 15:13

Dvojročnú tradíciu vystaviť to naj­zaujímavejšie aj mimo priestorov školy, na pôde renomova­nej galerijnej inštitúcie, akou je Považská galéria umenia v Žiline, sa poda­rilo vytvoriť pred takmer desiatimi rokmi, kedy bola založená Stredná súkrom­ná umelecká škola (SSUŠ). V uplynulých rokoch sa tak škola zviditeľnila nielen v Žiline, ale cez ďalšie ak­tivity a svojich úspešných absolventov je známou v rámci celého Slovenska.

ŽIACI POSLEDNÝCH ROČNÍKOV

„Najväčší priestor na vý­stave majú realizácie žia­kov tretieho a štvrtého ročníka, u ktorých domi­nujú polročné samostat­né práce, klauzúrne práce a maturitné práce. Popri tradičných, ručných a re­meselných produktoch je viditeľný nárast digitálne spracovávaných tém,“ pre­zradila viac Darina Arce, kurátorka výstavy. Vo vyšších ročníkoch sa žiaci sústredia na zvládnu­tie aktuálnych digitálnych technológií a práce v grafic­kých programoch, realizujú napr. animácie, reklamné spoty, dokumenty, autor­ské knihy, plagáty, 3D tlače, návrhy pre drobnú mestskú architektúru a podobne.

ROZUM A CIT PRE VÝTVARNÉ UMENIE

„Každý študijný odbor má svoje špecifiká a osobit­né požiadavky na odbor­né zručnosti a vedomosti, v ktorých sa žiaci postupne zdokonaľujú,“ povedala ku­rátorka. Odborné predmety na škole vedú skúsení a kre­atívni pedagógovia, zväč­ša sami aktívni výtvarníci a výtvarníčky, ktorí zvere­né talenty usmerňujú, pod­porujú a rozvíjajú. Práve vďaka nim dosahujú žia­ci výborné výsledky. SSUŠ je školou, ktorá sa dlho­dobo hlási k tomu, že spá­ja rozum a cit pre výtvarné umenie. „Je to škola, kde sa formuje výtvarné myslenie aj kreatívna osobnosť bu­dúcich grafikov, dizajné­rov či fotografov,“ vyslovila Darina Arce. Učitelia sa ich snažia pripravovať pre prax v rôznych oblastiach, ale aj pre ďalšie štúdium na vyso­kých školách na Slovensku i v zahraničí. O ich úsilí a talente žia­kov školy sa môžete pre­svedčiť na výstave To sme my 2018 v Považskej galérii umenia v Žiline do 1. júla.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív PGU

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
25 °C
9 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod