Žilinský Večerník

18. júl 2024 | Kamila
| 21°C

Knižná

Monografia Budatínsky hrad získala prémiu za vedeckú a odbornú literatúru

V Zichyho paláci v Bratislave udeľovali ceny za vedeckú a odbornú literatúru 2017. Považské múzeum získalo prémiu za monografiu Budatínsky hrad, ktorú vydalo v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre.

30.11.2018 | 15:43

Prémiu za vedeckú a odbornú litera­túru udelil výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a po­čítačové programy Lite­rárneho fondu v kategórii spoločenských vied mono­grafii Budatínsky hrad. Zo­stavovatelia monografie prémiu slávnostne prevza­li od riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Serdahé­lyho a profesora Mariána Bendariča.

Ocenenia udeľuje Lite­rárny fond každoročne za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného ve­deckého, odborného diela v uplynulom kalendárnom roku. Oceňuje sa v štyroch oblastiach: spoločenské vedy, biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy a encyklopedická a slovníková literatúra.

Monografiu Budatínsky hrad zostavili Peter Bednár (Archeologický ústav SAV), Zuzana Staneková a Peter Šimko (Považské múzeum). Podieľali sa na nej i ďalší autori, menovite Tomáš Ja­nura, Michal Jurecký, Květa Kicková, Marián Liščák, Mi­roslav Matejka, Andrea Pa­ráčová, Andrea Slaná, Mi­chal Šimkovic a Dominika Tomášová.

Monografia podáva uce­lený pohľad na Budatínsky hrad a jeho vývoj. Podrobne a zrozumiteľne sprostred­kováva výsledky rozsiah­lych archeologických a sta-vebno-historických výsku­mov, vyvolaných potre­bou zásadnej rekonštrukcie hradu, ale i ďalších, predo­všetkým historických, ar­chívnych výskumov. Je mi­moriadne obšírnym a dosiaľ jediným dielom venovaným tomuto hradu.

Zdroj: - pm -

Foto: Archív PM

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod