Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. marec 2020 | Vieroslava
| -0°C

Spravodajstvo

Na čo sa chcú zamerať novozvolení starostovia?

Na čo sa vo svojom štvorročnom funkčnom období zamerajú novozvolení starostovia našich obcí? Spýtali sme sa, čo budú ich priority. Tu sú ich odpovede.

19.01.2015 | 13:38

Na čo sa vo svojom štvorročnom funkčnom období zamerajú novozvolení starostovia našich obcí? Spýtali sme sa, čo budú ich priority. Tu sú ich odpovede.

 

František Klimík, Bitarová

 

Som nový, v prvom rade sa musím najskôr v úrade zorientovať, naštudovať si všetko potrebné a budem sa snažiť nadviazať na prácu predošlého vedenia obce. Urobili sa dobré veci. Prvoradým cieľom je skrášľovať našu obec, aby sa tu našim ľuďom dobre žilo, aj dožilo.


 

 

 

 

 

 

Iveta Brezianská, Brezany

 

Rada by som našu obec vyzdvihla. Najmä pre deti je u nás máločo spravené. Zameriame sa aj na obnovu územného plánu, pretože by sme radi rozbehli výstavbu. Treba porobiť aj cesty. Budem sa snažiť, čo sa bude dať. V prvom rade však chcem nájsť spoločné predstavy aj s poslancami.
 


Ľubica Ďuricová, Dolná Tižina


Mojou prioritou ako starostky obce Dolná Tižina je všestranný rozvoj obce, využitie všetkých možností pre kultúrny, duchovný a ekonomický rozmach obce. Vzbudiť záujem občanov o dianie v obci, rozvíjať komunikáciu s občanmi a dialóg v prospech riešenia problémov. Dosiahnuť stav, kedy medziľudské vzťahy v obci budú príkladom pre iných, aby naša dedina bola jedna veľká rodina. Som presvedčená, že je potrebné pokračovať v rozbehnutých akciách a úspešne ich dokončiť.

V obci chýba dobudovanie detských ihrísk, výstavba dôstojného verejného priestranstva, vylepšenie infraštruktúry. Treba začať s obnovou materskej škôly, dokončiť modernizáciu školy. Toto je iba časť cieľov z volebného programu. Budúcnosť ukáže, čo bude možné zrealizovať. Realita je oveľa tvrdšia, ale musíme ísť dopredu.

 

 

 

 


Miroslav Čerňanec, Fačkov

 

Dostali sme dotáciu na dobudovanie chodníka popri hlavnej ceste, nemáme ho dobudovaný na začiatku a konci obce. Uvažujeme o skrášlení priestranstva pred Jednotou, aj keď to nie je náš pozemok, ale schádzajú sa tu naši občania. Ďalšou z priorít je zlepšiť vzhľad OcÚ, zišlo by sa aj parkovisko. Ďalšie háklivé veci sú problémy s výmoľmi na miestnych komunikáciách. Sú to finančne náročné veci, ale verím, že v priebehu štyroch rokov sa nám to podarí vyriešiť. Keďže u nás zatiaľ ešte neprebehla ROEP-ka, nemáme stavebné pozemky. Chceme to začať riešiť a nejaké stavebné pozemky získať. Problém máme aj so zdravotným strediskom, ktoré bolo vybudované vo vlastníctve obce, ale pozemok vlastnila cirkev a dnes ministerstvo zdravotníctva a pokiaľ je to tak, nemôžeme s budovou nič robiť, získať na ňu dotácie ani granty. Treba to vyriešiť.


 

 

 

Dušan Ďuríček, Horný Hričov

 

Stabilizovať obec, čo sa týka procesov, schváliť územný plán obce, obmedziť rozvoj priemyslu. Na druhej strane rozvíjať zelené zóny v obci. Dôležité je aj vyriešenie dopravy. Ďalej sú to také klasické ciele, vybudovanie turistickej a cykloturistickej značky a propagácia obce v rámci cestovného ruchu.

 

Monika Kavecká, Kunerad
 

Zoznamujem sa s administratívou, s chodom úradu, je to teraz trošku náročné. Prebrala som veci, ktoré boli začaté a musela som ich dokončiť. Vytvorili sme novú triedu v škôlke, čomu sa veľmi tešíme. Chceli sme sa postarať o to, aby tu žili mladí ľudia, rodiny, aby sa im tu dobre bývalo, aby mohli stavať. Máme ukončený ÚP a mohli by sme sa ďalej rozvíjať. Budeme sa veľa starať aj o kultúru, vieme využiť vlastné zdroje, deti z MŠ, ZŠ. Zapojiť viac občanov, aby sme mohli súdržnejšie žiť, aby sme sa k sebe lepšie správali, stretávali sa na podujatiach, aby sa nám tu dobre žilo.
 


Jaroslav Koleda, Malá Čierna
 

Veľa bude záležať od financií. Hľadáme nejaké dotácie. Máme zámer zrekonštruovať cestu, ale naozaj musíme získať financie.
 


Adriana Vraňanová Kubičková, Nezbudská Lúčka
 

Je tu veľa základných vecí, ktoré chýbajú, obec je prestarlá. Musíme dosiahnuť, aby sa v obci viac stavalo, aby sa k nám sťahovali mladí ľudia. Rada by som čo najviac informovala občanov o dianí v obci.

 

Jozef Machyna, Rosina
 

Plány sú veľké, otázka je, na čo budú financie. Mám zámery riešiť eurofondy a pokiaľ sa nám podarí byť úspešní, tak budeme prioritne riešiť infraštruktúru Rosiny, mnohé ulice nie sú napojené na kanalizáciu, cesty sú v zlom stave, aj verejné osvetlenie a obecný rozhlas. Ak by sa podarilo, s povodím Váhu chceme riešiť reguláciu potoka, aspoň tie kritické miesta.
 

Ján Matejička, Veľká Čierna
 

Začala sa rekonštrukcia MŠ, ktorú chceme dotiahnuť dokonca, rozšíriť kapacitu, vytvoriť bytové jednotky. Radi by sme urobili rekonštrukciu verejného osvetlenia. Máme v pláne rozvinúť kultúrno-športovú činnosť, neboli podchytené žiadne tradície, radi by sme oživili tradíciu fašiangov, zabíjačku, posedenia so seniormi urobiť príjemnejšou formou. Dôležitá je rekonštrukcia miestnych komunikácií.
 

Martin Šimún, Hvozdnica


Práce je strašne veľa. Pred nami je veľký projekt dokončenia kanalizácie v réžii SEVAK-u, ale nás sa to bytostne dotýka. Chceme dať do normálneho stavu cesty a priľahlé pozemky. Je tu dopyt po bytoch, chceme získať dotácie zo ŠFRB alebo úver a postaviť bytovku. Miestne komunikácie, stará zvonička, kultúrne akcie, ktoré chceme robiť v rámci oddychovej zóny a estetiky obce. To sú plánované investičné akcie. Vznikol futbalový klub, beží CVČ, ktoré usporadúva rôzne kultúrne podujatia. Najbližšie bude folklórny festival. V rámci štvorročného plánu obec nemá ÚP, od toho sa všetko odvíja, všetky aktivity, investorov, živnostníkov, poľnohospodárov. Chceme ho urobiť, vyčleniť lokality. Je to vážny dokument, minimálne chceme zozbierať informácie, podklady, prípadne, ak by sa ho podarilo realizovať, bolo by to veľké plus.

 

 

 

 

 

Peter Zelník, Dolný Hričov
 

Ciele si stanovíme s poslancami, mám svoje priority, ale na najbližšom zastupiteľstve ich spolu preberieme a vytvoríme spoločný program.
 

Michal Filek
Snímky archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod