Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. jún 2021 | Paulína
| 20°C

Hudobná

Na festivale Hudba sveta Žilina bude aj špeciálny hudobný workshop

Medzinárodný festival Hudba sveta Žilina, ktorý od roku 2015 prináša exkurziu do world music sveta a dáva priestor hudobnej tradícii v novom inovatívnom spracovaní, sa uskutoční 15. až 16. marca. Jeho súčasťou bude aj špeciálny hudobný workshop flamenco hry na gitare.

09.03.2018 | 08:28

Festival Hudba sve­ta Žilina, ktorý or­ganizuje Občian­ske združenie pre podporu netradičných fo­riem umenia, sa tento rok uskutoční 15. až 16. marca v Mestskom divadle Žilina a na Stanici Žilina-Zárie­čie. Po mesiaci sa rozrastie ešte o jeden deň a 17. aprí­la roztancuje aj Dom odbo­rov v Žiline. Súčasťou toh­toročného festivalu bude aj špeciálny hudobný workshop flamenco hry na gi­tare. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Folklór z Pyrenejí

Tohtoročný line-up bude skutočne pestrý. Prvý deň festivalu 15. marca sa sála Mestského divadla Žilina naplní folklórom Pyrenej­ského polostrova, ktorého temperament, ale aj nostal­giu predvedú dve hudob­né formácie. Festival otvo­rí jedna z najvýraznejších a najoceňovanejších čes­kých hudobných skupín žánru world music a ľudovej historickej hudby BraAgas. BraAgas sa našli v krásnych piesňach sefardských Ži­dov, v temperamentných piesňach Srbska, Macedónie a Bulharska, ale aj v drsných ženských spevoch ľudo­vých piesní severnej Euró­py. V spojení s nepárnym metrom, spevnou melodi­kou a etnickými nástrojmi prinesú do Žiliny zaujíma­vú hudobnú fúziu. Predvedú hudbu nasiaknutú pyrenej­ským temperamentom.

Workshop

Vrcholom večera bude vy­stúpenie formácie Flaco de Nerja Ensemble, kedy si publikum bude môcť vy­chutnať spojenie tradičné­ho a moderného flamenca plného temperamentného rytmu, melancholických melódií a vášnivého tanca, ktoré vyjadrujú charakter južného Španielska – An­dalúzie. Flaco, vlastným menom Branislav Krajčo, je rodák z Bratislavy, no svojou originalitou, vir­tuozitou a majstrovským zvládnutím flamenco štý­lu je aj v samotnom Špa­nielsku začleňovaný medzi najlepších flamenco gita­ristov mladej generácie. Pre všetkých milovníkov flamenca, študentov ale­bo pedagógov hry na gi­tare bude pripravený hu­dobný workshop, ktorý povedie sám Flaco de Nerja 15. marca o 15. h v priesto­roch Rosenfeldovho paláca.

Cimbalová párty

Na druhý deň festivalu, 16. marca, sa prenesieme bližšie k našim koreňom. V priestoroch Stanice Ži­lina-Záriečie sa predsta­ví Rusín Čendeš Orches­tra – slovenská kapela z východného Slovenska, ktorá sa špecializuje na energickú fúziu rusín­skej, balkánskej, židov­skej, rómskej hudby, džezu a iných žánrov. Cimbalovú párty zavŕši živelná koz­mopolitná maďarská ka­pela Cimbaliband. Jej čle­novia majú chorvátske, maďarsko-nemecké i róm­ske korene.

O deň viac

Tento rok sa festival roz­rastie ešte o jeden deň. Po mesačnej prestávke prinesie 17. apríla do Domu odborov v Žiline balkánsku atmosfé­ru. Obľúbená domáca kape­la Balkansambel, známa aj v zahraničí, sa nedala dlho presviedčať a pristúpila na multižánrový projekt žilin­ského Folklórneho súboru Rozsutec, ktorý nazvali Len tak. Veď prečo len tak ne­spojiť dve príťažlivé telesá a neukázať divákom nezvy­čajné spojenie rôznych štý­lov a žánrov? Pružným bal­kánskym rytmom neodolá azda nikto. A neodolali im ani Rozsutčiari.
O jedinečný záver festiva­lu sa postarajú hviezdy bal­kánskej dychovky, rumunská kapela Fanfare Ciocarlia. Už vyše 20 rokov prinášajú fa­núšikom z celého sveta špe­cifický dravý rumunský fol­klór, ktorý nenechá nikoho sedieť na stoličkách.

Zdroj: - zp -

Foto: Archív OZ

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod