Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. jún 2020 | Laura
| 14°C

Zaujalo nás

Na hrade Hričov objavili stenu s neznámym stavebným pôvodom

Rok 2019 označujú členovia Združenia priateľov Hričovského hradu po mnohých stránkach za výnimočný. Počas záchranných prác objavili napríklad stenu, ktorá pravdepodobne pozmení celkový pôdorys hradu.

26.11.2019 | 15:30

Murárska sezóna na najmenšom hrade v našom regióne bola úspešne ukončená začiatkom novembra. To však neznamená, že členovia združenia majú nateraz prázdniny až do jari. Zimné mesiace strávia nad papiermi a vypisovaním projektov. Uplynulú sezónu však považujú za obzvlášť vydarenú.

„Rok 2019 bol výnimočný najmä tým, že sme po prvýkrát využili na hrade murárske horolezecké práce na nedostupných miestach. Tieto práce realizovala šikovná partia murárov z Moravy, ktorí pracujú na hrade Lietava. Práce boli zamerané predovšetkým na stabilizáciu zadného paláca. Za pomoci horolezeckých prác sa nám podarilo zakonzervovať celú exteriérovú západnú stenu zadného paláca. Sezóna bola výnimočná aj tým, že sa nám pri archeologickej sonde v strednom paláci podarilo objaviť fragment steny z doposiaľ neznámej stavebnej etapy hradu. Veľkým úspechom bolo aj chytenie dvoch detektoristov pod hradom, ktorí tam vykrádali archeologické nálezy,“ bilancuje uplynulú sezónu na hrade riaditeľ združenia Jozef Mihálik.

Západná stena zadného paláca po zásahu.
Západná stena zadného paláca pred zásahom.


Pri obnove hradných zrúcanín je okrem financií asi najväčším problémom pracovná sila. Napriek tomu, že združenie tento rok nerealizovalo na hrade projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, nemali o šikovných pomocníkov núdzu.

„Tento rok sme zvládli pomerne úspešne a až nad moje očakávania, keďže sme už nezamestnávali na hrade ľudí. Veľký kus práce urobili externí murári a naši členovia obetavo vložili do hradu takmer všetok svoj voľný čas. Získali sme aj jedného nového člena a verím, že v podobnom duchu zvládneme aj rok 2020. Úspešnosť sezóny závisí predovšetkým od potrebných financií. Zatiaľ nás každoročne podporuje ministerstvo kultúry v programe Obnovme si svoj dom, za čo sme veľmi vďační,“ konštatuje Jozef Mihálik.

3D modely hradu

Budúci rok plánujú na hrade pokračovať v horolezeckých murárskych prácach a zamerať svoje sily predovšetkým na stabilizáciu južnej steny zadného paláca.

„Táto stena je podľa statika najviac ohrozenou z celého hradu. V blízkosti tejto steny budeme realizovať aj rozsiahlejší archeologický výskum, nakoľko je nevyhnutný z dôvodu samotnej konzervácie steny aj z dôvodu tohtoročného nálezu neznámej stavebnej etapy. Ďalej by sme v budúcom roku chceli pokračovať v spolupráci so Žilinskou univerzitou, na základe čoho by mali vzniknúť dva modely hradu vytlačené na 3D tlačiarni,“ prezrádza plány na ďalšiu sezónu riaditeľ združenia.

Združenie priateľov Hričovského hradu sa do záchrany stredovekej zrúcaniny pustilo v roku 2010. Jeho vízie sú odvážne, ale realizovateľné.

„Naša vízia je kompletná konzervácia hradu s doplnením drevených prvkov ako zábradlia, schodov a pod. Hrad neplánujeme uzavrieť pre verejnosť a vyberať vstupné. Chceme, aby bol bezpečný a voľne prístupný pre všetkých návštevníkov. Ak sa nám podarí, možno zastropíme spodné dve podlažia na objekte zadného paláca a na vrchu vytvoríme pochôdznu terasu. Zastropené miestnosti by slúžili ako zázemie pre murárov a členov združenia na odkladanie náradia. V prednom paláci vytvoríme časom drevené schodisko, čím bude objekt slúžiť ako vyhliadka,“ rozpráva Jozef Mihálik.

Na hrade objavili stenu s neznámym stavebným pôvodom. Je možné, že jej nález pozmení doteraz známy pôdorys hradu.


V našom regióne pôsobí viacero občianskych združení, ktoré so zanietením obnovujú hradné zrúcaniny. Načo je obzvlášť hrdá partia z Hričova?

„Tento rok sme mimoriadne pyšní na to, že sme ako jedni z mála chytili detektoristov pri čine. Vec je momentálne v štádiu vyšetrovania, ale sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť opatrenia a aspoň na istý čas prerušiť vykrádanie našej histórie. Taktiež sme pyšní na to, že sa nám podarilo odhaliť novú, zatiaľ neznámu stavebnú etapu hradu, ktorá by mohla doplniť, prípadne pozmeniť celkový pôdorys hradu. Múdrejší však budeme možno až na budúci rok, kedy budeme realizovať väčší archeologický výskum,“ poznamenal riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu.

Autor: Michala Staníková

Foto: archív združenia

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod