Žilinský Večerník

19. jún 2024 | Alfréd
| 26°C

Spravodajstvo

Na nájomné byty čaká takmer 200 rodín, sľubný projekt na Dlabačovej od roku 2017 stagnuje

O nájomné byty ja aj v našom meste veľký záujem. Počet čakateľov neklesá, nové byty však mesto nebuduje. Pred piatimi rokmi mal situáciu čiastočne vyriešiť projekt na Ulici Daniela Dlabača. Ani do dnešných dní nie je jasné, kedy sa s výstavbou začne.

29.03.2023 | 08:31

ŽILINA. Mesto aktuálne vlastní 1117 mestských nájomných bytov. „Uvoľňujú sa priebežne a následne ich prideľujeme žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina. Podmienky pre získanie bytu upravuje spomínané nariadenie,“ povedala Barbora Zigová, hovorkyňa žilinskej radnice.  

NEPLÁNUJÚ ĎALŠIE

V tomto roku neplánuje mesto stavať žiadne ďalšie byty. „Vzhľadom k tomu, že nemáme pre tieto účely vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. Máme vypracované projekty, všetko však závisí od finančných možností. K 31. januáru 2023 je v poradovníku evidovaných 197 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu. Počet žiadostí sa nezvýšil,“ pokračuje Zigová.


 

Pripomeňme, že jeden z projektov nájomných bytov bol na stole aj pred piatimi rokmi. Vtedy na februárovom mestskom zastupiteľstve v roku 2018 schválili poslanci žiadosť o čerpanie prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstavbu 40 nových mestských nájomných bytov na Dlabačovej ulici. Výstavba dostupného nájomného bývania, najmä pre mladé rodiny s deťmi bola pred voľbami prioritou mnohých poslancov. Ani dodnes sa však s týmto projektom neurobilo nič.

ODOVZDANIE DOKUMENTÁCIE

„S pôvodným dodávateľom, s ktorým mesto podpísalo v roku 2017 zmluvu o naprojektovaní, povolení a realizácie bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, sme sa minulý rok vzájomne dohodli a podpísali sme dohodu o ukončení spolupráce. Dôvodom bol fakt, že táto pôvodná zmluva už nebola zo strany dodávateľa ani mesta uskutočniteľná,“ približuje zdržanie hovorkyňa.  

Zhotoviteľ sa však zaviazal dodať mestu projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia do konca minulého roka. „A práve spomínaná projektová dokumentácia spolu s rozpočtom sú podkladom pre žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorú aktuálne pripravujeme. Projekt bytového domu počíta s 28 jednoizbovými bytmi a 12 dvojizbovými bytmi,“ doplnila.

Mesto v roku 2018 evidovalo 233 žiadostí o pridelenie bytu, ale žiadny nový nepostavilo. Práve výstavbou štyridsiatich nových bytov sa mal problém dlhodobo vyriešiť. Posledné mestské byty boli dokončené na sídlisku Hájik. Už vtedy mesto priznalo, že ďalšie vhodné lokality na výstavbu sa len hľadajú ťažko. Bytový dom na Dlabačovej, na mieste súčasného spoplatneného parkoviska, mala postaviť súkromná spoločnosť DAG Slovakia z Prešova. Mesto potom malo odkúpiť byty za 1 869 000 eur. Ďalších 251 400 eur mali zaplatiť občania mesta za technickú vybavenosť, teda garážové stojisko, prípojky, oplotenie.

Väčšina peňazí mala byť z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania – 1 316 620 eur.

 

Pravidlá prideľovania bytov
Prideľovanie bytov je nastavené tak, aby boli preferovaní znevýhodnení záujemcovia – ZŤP a odchovanci, taktiež zamestnanci verejného sektora a zamestnanci iných zamestnávateľov. Pre znevýhodnených preferovaných záujemcov je nastavená alokácia 10 % bytov v každom schválenom projekte (nakoľko zdravotne postihnutých je celkovo 10 % populácie). Zamestnancom verejného sektora a zamestnancom iných zamestnávateľov môže byť alokovaných 40 % bytov v agentúrou schválenom projekte. Z toho polovica môže byť alokovaná pre zamestnancov verejného sektora (verejný sektor voči všetkým pracujúcim na Slovensku tvorí 27 %). Tí si musia toto zvýhodnenie uplatniť do mesiaca od zverejnenia ponuky bytu. Rozhodujúcim momentom, ktorým sa určuje poradie, je moment registrácie záujemcu v registri prijímateľov.

 

Foto: Autorka, Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod