Žilinský Večerník

22. apríl 2024 | Slavomír
| -0°C

Divadelná

Na tri dni bude Žilina patriť bábkarom

  • 17.5.2017   Žilina
O tom, že bábkové divadlo žije, sa presvedčíte na vlastné oči vďaka festivalu slovenských profesionálnych bábkových divadiel Bábková Žilina 2017 – Živý festival.

12.05.2017 | 11:30

Jubilejný piaty ročník festiva­lu slovenských profesionálnych bábkových divadiel – Bábková Žilina 2017 – Živý festival sa uskutoční 17., 18. a 19. mája. Okrem tradičných priestorov – sála Bábkového di­vadla Žilina, Klub Labyrint, Sta­nica Žilina-Záriečie, Mariánske námestie i Hlinkovo námestie, sa jednotlivé festivalové produkcie, ako aj sprievodný program budú konať v Novej synagóge, Rosenfeldovom paláci i v Budatínskom parku.

DVADSAŤ PRODUKCIÍ

Živý festival predstaví výber naj­pozoruhodnejších inscenácií z hľadiska témy či formy, ktoré sa urodili v slovenských profesionál­nych bábkových divadlách za os­tatné dve divadelné sezóny.
„Už teraz sa môžu návštevníci tešiť na dvadsať bábkových pro­dukcií kamenných i agentúrnych bábkových divadiel vrátane špe­ciálnych hostí ako Teatro Tatro či Walny-Teatr z Poľska,“ povedala Natália Vojteková, produkčná Báb­kového divadla Žilina. Ako ďalej prezradila, na festivale nebudú chýbať ani študenti Katedry báb­karskej tvorby VŠMU.

FESTIVALOVÉ NOVINKY

Sprievodný program bude tiež plný prekvapení i noviniek. Čaká nás audiovizuálna šou v réžii Zdena Hlinku a Ašota Haasa na Mariánskom námestí, pochod bábkarov a bábok mestom Žilina, tvorivá dielňa Adama Walneho (PL), výstava Mila Fabiana a Juraja Poliaka, koncerty inšpiratívnych regionálnych umelcov či vyhláse­nie výsledkov Artúr 2017 (súťaž pôvodných dramatických textov pre deti a mládež) a udelenie ceny Hašterice 2017 (cena za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku).

VÝSTAVA A WORKSHOP

Slávnostné otvorenie výstavy fo­tografií Mila Fabiana a plagátov Juraja Poliaka, ktorá bude mapovať predovšetkým predchádzajúce roč­níky Bábkovej Žiliny, sa uskutoční v stredu 17. mája o 16. h v Rosen­feldovom paláci.
Ďalšou novinkou jubilejné­ho ročníka je spomínaná tvorivá dielňa poľského bábkara Adama Walneho pre deti od 7 do 14 ro­kov, ktorá bude zameraná na prá­cu s materiálom, ako aj animáciu bábky či objektu. Uskutoční sa taktiež v stredu 17. mája od 15. do 17. h v Rosenfeldovom paláci. „Po­čet účastníkov je obmedzený pre maximálne 20 ľudí. Prihlásiť sa môžu do 12. mája prostredníc­tvom e-mailu gabcikova.bdza@ gmail.com alebo telefonicky. Vstup na tvorivú dielňu je zdar­ma,“ povedala Natália Vojteková.

Foto: Milo Fabian

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod