Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. jún 2021 | Alfréd
| 23°C

Spravodajstvo

Na Varšavskej sa začalo s revitalizáciou športového areálu

O revitalizácii športového areálu na Gymnáziu Varšavská cesta 1 v Žiline (GVARZA) sa hovorí už viac ako desať rokov. Minulý týždeň začal tento nekonečný príbeh dostávať reálnejšie kontúry, keď si zhotoviteľ stavby ŠPORTFINAL, s. r. o., prevzal stavenisko. A bol to veruže poriadny boj, kým sa všetky tieto potešiteľné informácie pre žilinský šport uskutočnili.

23.12.2020 | 14:45

NEBOLO TO JEDNODUCHÉ

Na jar 2009 vyčlenil Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy, 100-tisíc eur na výstavbu multifunkčného ihriska. V septembri bolo vydané územné rozhodnutie a 6. 11. 2009 aj stavebné povolenie. Napokon zostalo len pri zameraní plánovaného ihriska na pozemku gymnázia. O dva roky s VÚC neúspešne rokoval súkromný investor, ktorý chcel v areáli postaviť tenisovú halu. Škola s odpredajom 15 634 m2, teda celého športového areálu, logicky nesúhlasila. V roku 2012 vyrukovali s projektom výstavby športovej haly v časti areálu džudisti TJ Mladosť Žilina zastupovaní Petrom Korbelom. Škola 1. 8. 2012 s výstavbou haly súhlasila a 22. 11. odobrila aj prenájom s následným odpredajom 1000 m2 pozemku pre účely výstavby športovej haly. Aj v tomto prípade však zostalo iba pri projekte. Začiatkom roku 2016 prišiel s iniciatívou využitia areálu mestský poslanec Martin Kapitulík, ktorého oslovili americkí futbalisti Warriors Žilina (v tom čase využívajúci „futbalové“ ihrisko GVARZA). Kapitulík dal na vlastné náklady vypracovať štúdiu športoviska, ktoré zahŕňalo vybudovanie trávnatej plochy s rozlohou 6482 m2, tartanovej bežeckej dráhy pre šprint s dĺžkou 100 metrov, zakončenou pieskovým doskočiskom pre skok do diaľky a tartanovej atletickej dráhy v dĺžke 316 metrov plus zariadenia a plochy potrebné pre plnohodnotné využitie areálu a komfortný prístup. Škola dala projektu zelenú, ale opäť sa nenašli peniaze na realizáciu. „Už sú to takmer štyri roky, čo sme spolu so športovými klubmi predstavili zámer rekonštrukcie tohto športového areálu. Svojpomocne sme pripravili prvé štúdie a presadili peniaze v župnom rozpočte. Nebolo to jednoduché, ale konečne sa črtá výsledok. Aj vďaka ďalším kolegom, žilinským krajským poslancom, ktorí sa k našej snahe pridali. Spoločne sme to zvládli a za to sa chcem všetkým poďakovať. Zároveň verím, že stavba prebehne rýchlejšie ako trvala príprava. Už sa neviem dočkať, kedy si na Varšavskej prvýkrát zabeháme na novom tartanovom bežeckom ovále. Prístupný bude okrem študentov aj širokej verejnosti. Potešia sa najmä obyvatelia Vlčincov. Aj toto je cesta, ako môžeme zvýšiť kvalitu života na našich sídliskách. A budeme v tom pokračovať pri ďalších školách, na ďalších sídliskách, ako aj v mestských častiach,“ povedal krajský a zároveň mestský poslanec Martin Kapitulík.

 

 

KOLOTOČ RÔZNYCH PROBLÉMOV

V októbri 2017 bola na žiadosť župy vypracovaná nová projektová dokumentácia v členení: Atletická dráha, Doskočisko, Futbalové ihrisko, Doplnkové konštrukcie, Osvetlenie a Spevnené plochy a v júni 2018 boli rozposlané žiadosti o vyjadrenie všetkých orgánov zúčastnených v stavebnom konaní. Vtedy sa ešte len spustil kolotoč rôznych problémov. SPP vydalo nesúhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia OÚ Žilina vydal nariadenie vypracovania samostatnej dokumentácie stavby pre vodné stavby a následného vodoprávneho konania, od ktorého napokon v roku 2019 upustil. Medzitým začala haprovať komunikácia s projektantom, ktorý sa doslova zatajoval. „V decembri 2018 sme s členom Komisie školstva a športu ŽSK Karolom Čepcom a pracovníkmi VÚC absolvovali stretnutie so zástupcami projektanta, ktorí nám sľúbili lepšiu súčinnosť pri tvorbe projektovej dokumentácie a územnom konaní. Žiaľ, zostalo len pri sľuboch a napriek neustálym urgenciám nás ďalej naťahovali až do polovice roku 2020, bez možnosti akéhokoľvek postihu,“ hovorí poslanec VÚC Žilina Róbert Kašša, ktorý má realizáciu športového areálu GVARZA ako svoju poslaneckú prioritu v aktuálnom volebnom období. Nové vedenie župy začalo riešiť dilemu, či sa pustí do revitalizácie športového areálu na Gymnáziu Varšavská alebo na Gymnáziu Hlinská, ktorý je finančne niekoľkonásobne náročnejší. Poslanci za volebný obvod Žilina jasne uprednostnili GVARZA. „Samozrejme, najradšej by sme mali v Žiline obe športoviská, či už pri gymnáziu na Vlčincoch alebo na Hlinách. Avšak investičné možnosti Žilinského samosprávneho kraja sú pochopiteľne obmedzené. Projekt na Hlinskej je rozsiahlejšieho charakteru a jediným riešením je jeho realizácia v postupných, čiastkových krokoch. Pri rozhodovaní zavážilo aj to, že na pozemku na Hlinách bola potrebná prekládka sietí, v odhadovanom náklade približne 900-tisíc eur. Dnes je už ale problém vyriešený, keďže počas jesennej rekonštrukcie teplárenských rozvodov došlo k ich prekládke v réžii samotných teplární. To vytvára priestor, aby po dokončení areálu na Varšavskej sa znova upriamila iniciatíva a pozornosť na Hliny,“ uviedla krajská a mestská poslankyňa Ľudmila Chodelková, ktorá je zároveň predsedníčkou Komisie školstva a športu ŽSK. V septembri 2019 sa projekt konečne dočkal právoplatného územného rozhodnutia a 9. 12. 2019 bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Hneď po novom roku však nastal nový problém – s mestom Žilina bolo potrebné doriešiť možnosť prístupu k ihrisku cez pozemky mesta. Zmluva o budúcej zmluve na prístup mala byť bez nutnosti schválenia zastupiteľstvom, no napokon sa ukázalo, že ju MZ v Žiline predsa len musí odobriť. „Po rôznych prieťahoch sme napokon 24. 6. 2020 na mestskom zastupiteľstve schválili zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za odplatu 1 euro,“ upresnil Kašša, ktorý je zároveň mestským poslancom. „S poslaneckými kolegami a pracovníkmi ŽSK, najmä Petrom Mrvečkom a Júliusom Ralbovským, nás stalo veľa úsilia, kým sme sa dopracovali až do bodu odovzdania stavby jej zhotoviteľovi. Všetkým chcem pri tejto príležitosti poďakovať a verím, že sa čo najskôr dočkáme moderného športoviska, ktoré bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj obyvateľom sídliska Vlčince a členom žilinských atletických oddielov. Dúfam, že potom sa pustíme do športového areálu na Gymnáziu Hlinská,“ dodal.

 

ŠPORTOVCI BUDÚ MAŤ RADOSŤ

Súčasná atletická dráha GVARZA sa po revitalizácii predĺži z 235 na 280 m so štyrmi bežeckými dráhami, šprintérskou 100 m rovinkou so 6 dráhami a umelým športovým povrchom. Na bežeckú rovinku bude nadväzovať doskočisko na skok do diaľky s bezpečnostnými úpravami. V rámci revitalizácie futbalového ihriska sa bude rozširovať existujúca trávnatá plocha s rozlohou 128 m2 na rozmer 76 x 38 m s novým prírodným trávnikom. Súčasťou projektu je i osvetlenie štyrmi stožiarmi pre futbalové ihrisko, atletickú dráhu i doskočisko aj doplnkové konštrukcie – exteriérová tribúna pre 150 divákov, stojany na bicykle, posuvná elektrická brána, rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia či odpadkové koše. Hodnota diela bude 366 981 eur z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja, zhotoviteľom diela bude spoločnosť ŠPORTFINAL, s. r. o. Predpokladaný termín dokončenia je august 2021. „Sme nesmierne radi, že projekt „Športovo-rekreačný areál – revitalizácia“ po viacročnej príprave športovou terminológiou povedané „finišuje“ a dnes môžeme slávnostne začať reálnu prestavbu areálu. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu, diskusiách o možnostiach i hľadaní optimálnych riešení – najmä Žilinskému samosprávnemu kraju, zriaďovateľovi školy, športovým klubom a tiež veľká vďaka za podporu a angažovanosť pánom poslancom ŽSK Róbertovi Kaššovi, Martinovi Kapitulíkovi a Martinovi Barčíkovi,“ uviedla riaditeľka Gymnázia Varšavská Jana Zrníková.

 

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod