Žilinský Večerník

19. júl 2024 | Dušana
| 24°C

Spravodajstvo

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja: Cesta z problémov vždy existuje, len vy ju práve nevidíte

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja s Rodinným centrom pomoci bola založená v roku 2018 z iniciatívy predsedníčky kraja Eriky Jurinovej. Od svojho vzniku pomáha znižovať chudobu a sociálne vylúčenie jednotlivcov i rodín.. Za dva roky svojej činnosti nadácia bilancuje postupné úspechy, no uvedomuje si aj svoje slabé miesta. Viac v rozhovore pre náš web prezradila správkyňa tejto nadácie Gabriela Podolanová.

10.11.2020 | 15:32

Čo všetko zabezpečuje vaša nadácia?

Reálna pomoc ľuďom v kraji sa začala v októbri 2018. Až dodnes evidujeme okolo 290 žiadostí o finančnú pomoc, avšak náš prístup k problémom občanov kraja je komplexný. Snažíme sa im okrem financií pomáhať aj v konkrétnych veciach, ako je napríklad vybavenie invalidného dôchodku, nasmerovanie na odborníkov z oblasti psychológie, poradíme im kontakty na odborníkov z právnej oblasti tak, aby boli čo najbližšie k bydlisku žiadateľov. Pomáhame im dohodnúť si stretnutia a hľadáme spoločné riešenia.

Evidujete aktuálne oveľa viac  žiadostí?

Určite, za tento rok sme dostali asi o 25 žiadostí o finančnú pomoc viac ako v minulom roku. Okrem toho sa na nás ľudia obracajú aj telefonicky alebo osobne, ak je to možné, s prosbou o odborné sociálne poradenstvo. Vďaka týmto životným príbehom sa nám darí zisťovať situáciu v našom regióne v reálnych farbách. Faktom je, že veľa ľudí zo strednej vrstvy v posledných mesiacoch skĺzava do úrovne chudoby a veľmi veľa ľudí sa v nej už nachádza. Môžem spomenúť, že veľkým problémom regiónu je nedostatok možností zamestnať sa na kratší úväzok, čím by k svojim dávkam získali potrebné financie navyše. Bolo by veľkou pomocou, ak by viacerí podnikatelia vytvárali takéto miesta, ľudia by potom neboli odkázaní len na pomoc štátu. Momentálny akútny problém, ktorý odhalila táto pandemická situácia, je nedostatočné počítačové vybavenie v rodinách školopovinných detí. Veľa detí nemá šancu stíhať študovať online, pretože v rodine nie je žiaden počítač či tablet a často ani dostatočné internetové pripojenie. Deti sa tak dostávajú do situácie, že prestávajú držať krok so svojimi spolužiakmi.

Ako je rozlíšená pomoc po finančnej stránke? Čím pomáhate okrem financií?

Veľmi dôležitý je kontakt so žiadateľmi a zistenie jeho skutočnej životnej situácie. Niekedy je dôležitejšie vypočutie a hľadanie riešenia problému ako finančná suma, ktorú žiadajú. Problémom sú medziľudské vzťahy v rodine, strata zamestnania, choroba, ťažkosti pri vybavovaní rôznych peňažných dávok, exekúcií, a tak je poskytnutie adresnej pomoci často dôležitejšie ako samotná finančná pomoc. Máme výborné vzťahy s ďalšími inštitúciami v kraji – neziskovými organizáciami, s niektorými obecnými úradmi aj úradmi práce, mnohým ľuďom sme poskytli navyše aj hmotnú pomoc ako potraviny, oblečenie, nábytok, staršie spotrebiče či bicykle. Významnú úlohu zohráva aj ľudský prístup, dobré slovo a ochota počúvať. Našim klientom hovoríme, že cesta z problémov vždy existuje, aj keď ju práve nevidíte. V prípadoch, kde existuje širšia rodina, komunita, kde spolupracuje viac ľudí a organizácií, je vždy nádej na zmenu. Oveľa ťažšie sa pracuje na zmene a zlepšení životných podmienok, ak je človek sám, vtedy to je dosť ťažké.

Ocitne sa po pandémii veľa ľudí na hranici chudoby?

Jednoznačne, toto musíme očakávať, netreba si klamať. Významnou skupinou, ktorá vyžaduje pozornosť a ktorá sa objavuje medzi žiadateľmi, sú ženy samoživiteľky. Tieto deti sú často choré, matky pre ich alebo aj svoj zdravotný stav nemôžu pracovať a takéto prípady stále pribúdajú. Sme si istí, že stále budeme mať dosť práce.

Máte aj určité rezervy, na čom potrebujete najviac zapracovať?

V Nadácii ŽSK a Rodinnom centre pomoci pracujeme dve osoby. Možno v menšej miere sa venujeme marketingu, v tejto oblasti by sa dalo ešte viac pridať a oslovovať sponzorov a darcov rôznymi formami, napríklad cez našu webstránku, kde by sme radi poskytli firmám priestor na charitatívnu reklamu. V tomto roku je to dosť náročná úloha. Ani z dvoch percent, ani z našich propagačných akcií sme nevyzbierali pozoruhodné sumy, ktoré by nám pomohli uspokojiť problémy rodín v kraji, hoci nás podporilo niekoľko firiem i fyzických osôb. Pozitívnym krokom bolo, že sa nám podarilo spojiť sa aj s poisťovacou spoločnosťou Respect, kde sme sa stretli s veľkým pochopením a podporou rodinám, tiež aj poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok sú veľmi nápomocní a odhlasovali malý grant na podporu rodín a niektorí pridali aj svoju poslaneckú odmenu. Posledný štvrťrok sme intenzívne pracovali na zviditeľnení aktivít nadácie, pripravovali sme napríklad benefičný koncert, ktorý sa však už pre pandémiu nepodarilo uskutočniť. Trochu nás mrzí slabšia spolupráca s obcami, nedarí sa nám výraznejšie nadviazať spoluprácu. Menšie obce nemajú pracovníka pre sociálnu prácu, a tak by sme spoluprácou mohli pomôcť pri niektorých náročných životných situáciách rodín, v tejto oblasti teda vidíme isté rezervy.

Koľko financií dostávate na činnosť z rozpočtu župy?

Z rozpočtu ŽSK dostávame ročne 20-tisíc eur, celá suma sa rozdeľuje rodinám. V priemere sa suma na jednu rodinu pohybuje okolo 420 eur, ale je to veľmi rôznorodé, pretože sa posudzuje každý prípad podľa rôznych hľadísk. Chceme ľuďom pomôcť preklenúť zlé obdobie, tá suma im môže postačiť napríklad na zaplatenie, kým si za určitý čas nájdu prácu alebo sa kúpia školákom potrebné pomôcky. Nejde o veľké sumy, ale o pomoc nás prosia rodiny, kde 500 eur je významná suma a celomesačný príjem.

Ako ste sa dostali na tento post?

Pracujem na ŽSK ako správkyňa nadácie od jej vzniku. Celý život som sa pohybovala na rozmedzí kultúrnej a sociálnej sféry, stála som pri zrode domova pre seniorov aj neziskovej organizácie, ktorá pracuje so ženami v núdzi. Pracovala som ako projektová manažérka, potom posledné obdobie 13 rokov v európskom vzdelávacom programe na Slovensku, so školami a rodinami som bola v neustálom kontakte. Napokon som sa vrátila opäť do sociálnej oblasti.

 

ŽUPANKA CHVÁLI ADRESNÚ POMOC 

Aktivity nadácie uvítala aj súčasná županka Erika Jurinová: „Naším cieľom bolo zachytiť viac krízových situácií. Je skvelé, že sa k tomu pridala aj sociálna práca, keď sa vytvorila platforma s konkrétnym usmernením. Vedia podať pomocnú ruku a nasmerovať pracovníkov v teréne na konkrétnu pomoc. Snažíme sa oslovovať všetkých partnerov na pomoc a som rada, že sa uchytila aj pomoc právneho charakteru. Možno by som do budúcna uvítala, tak ako iné nadácie, väčšiu snahu o získavanie iných zdrojov. Zatiaľ sme dávali 20-tisíc eur, no členky tohto tímu sú snaživé a získali raz toľko, ako im dala župa. Ešte by sme mohli viac zapracovať na marketingu, avšak nadácia si svoju hlavnú úlohu, a to pomoc ľuďom, plní.“

Dôležité KONTAKTY 

Nadácia naďalej prijíma žiadosti o finančnú pomoc a odborné poradenstvo

Kontakt:

Ul. republiky 1, 010 01 Žilina

[email protected]

+421 948 386 342

Formulár žiadosti nájdete na http://nadaciazsk.sk/pomozeme/

Rodiny v ťažkých životných situáciách môžete podporiť aj cez účet verejnej zbierky schválenej Ministerstvom vnútra SR č. 000-2020-0013135, číslo účtu: SK05 0900 0000 0051 5416 9506

alebo cez portál Darujme.sk https://nadaciazsk.darujme.sk/robme-dobre-veci-spolu-791d9/

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Zdroj: PR

Foto: archív ŽSK

Prílohy:
Plagát

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod