Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 18°C

Kultúra

Najlepšie amatérske fotografie vystavujú v Makovického dome

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo začiatkom februára slávnostnú vernisáž výstavy fotografií z regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017.

17.02.2017 | 09:17

Výstavné priestory Mako­vického domu sa na za­čiatku februára naplnili nielen súťažiacimi autor­mi, ale aj priaznivcami fotografie. V tomto ročníku súťažilo 362 fotografií a dve multimediálne prezentácie od 79 autorov zo žilin­ského regiónu. „Oproti minulému roku je to pomerne veľký nárast, čo dokazuje, že fotografia sa stáva fe­noménom tejto doby bez rozdielu veku i skúseností,“ vyslovila Anna Lovritšová z Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Odborná porota pracovala v zložení Gabriel Kosmá­ly, pedagóg a fotograf zo Strednej umeleckej školy v Leviciach, Ši­mon Klačko, pedagóg zo Súkrom­nej strednej umeleckej školy (SSUŠ) v Žiline a Stanislav Toman, fotograf zo Žiliny. Na základe viacerých kri­térií pri hodnotení súťažných prác porota rozhodla o víťazoch súťaže.

NAJLEPŠÍ MEDZI NAJMLADŠÍMI

V najmladšej vekovej skupine au­torov do 16 rokov, v ktorej súťažilo 24 súťažiacich v kategórii fareb­ná fotografia, udelila prvé miesto Anežke Majdišovej zo Žiliny, druhé Natálii Oravčíkovej zo ZŠ Dlhé Pole a tretie miesto Filipovi Balážovi zo ZŠ Hollého v Žiline. V kategórii čiernobiela fotografia udelila porota prvé miesto Anežke Majdišovej, druhé Rudolfovi Stan­kovi zo ZŠ Hollého, tretie Klaudii Belicajovej zo Zákamenného.
V prvej skupine boli hojne za­stúpení žiaci zo Základnej ško­ly na Hollého ulici v Žiline, začo patrí veľká vďaka pani učiteľke Zuzane Majdišovej, čo ocenila aj porota. „V tejto skupine prevlá­da živá fotografia, reportážna, čo je pre mladú generáciu typické,“ hodnotil porotca Gabriel Kosmály. A dodal: „Aj keď technicky nie je na vysokej úrovni, ide o zaujímavú fotografiu z ich bežného života.“

SÚŤAŽIACI PREMÝŠĽAJÚ

V druhej skupine autorov od 16 do 21 rokov súťažilo 23 fotografov. Prvé miesto v kategórii čiernobie­la fotografia získal Matej Čulák zo Spojenej školy v Bytčici, druhé Lu­cia Zbýňovcová z Rajeckej Lesnej.
V kategórii farebná fotografia porota udelila 1. miesto Erike Ku­chárovej zo SSUŠ, druhé Silvestrovi Jurčákovi a tretie Michalovi Vartia­kovi zo Žiliny. V tejto skupine bolo dosť portrétov, čo zaujalo porotcu Šimona Klačku. „Je vidieť, že tu už nejde o náhodné cvakanie spúš­ťou, že o tom aj autori premýšľajú,“ konštatoval. „Portréty sú pomer­ne dobre prepracované.“ Pre túto kategóriu mladých fotografov je typický experiment, emotívna vý­tvarná fotografia, ktorá v tomto ročníku súťaže chýbala.

NAJSILNEJŠIA KATEGÓRIA

V tretej skupine autorov nad 21 ro­kov, v ktorej súťažilo 32 autorov, po­rota ocenila v kategórii čiernobiela fotografia prvým miestom Jozefa Chromiaka, druhé miesto získal Mi­roslav Broz a Vladimír Vidra a tretie Dávid Lajmon – všetci zo Žiliny.
V kategórii farebná fotografia udelila porota prvé miesto Milanovi Velikému, druhé Jaromírovi Fašian­kovi, tretie Čestmírovi Němcovi a Jo­zefovi Štubňovi – všetkým zo Žiliny.
„Už tradične je táto kategória naj­silnejšia čo do počtu súťažiacich, ale aj kvality,“ zhodnotil kolekciu súťaž­ných fotografií Stano Toman. „Naj­mä čiernobiela fotografia je výbor­ne technicky zvládnutá a obsahovo zaujímavá. Tu už vidieť dlhoročnú skúsenosť autorov.“ Porotcom však chýbala krajinka, akoby sa zo súťaže vytrácala. A odkazujú fotografom: „Nie je dôležité odfotografovať krás­no, ale vytvoriť ho na fotografii. Hľa­dajte myšlienku či atmosféru v prí­rode, ktorá sa už nemusí opakovať. V tom je jedinečnosť fotografie.“
„Na výstave, kde sú fotografie ocenené i porotou akceptované, si každý návštevník nájde takú, kto­rá ho upúta svojou jedinečnosťou či už námetom alebo atmosférou,“ doplnila Anna Lovritšová.
Výstava z regionálnej súťa­že neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017 potrvá v Ma­kovického dome do 2. marca.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív KrKS

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod