Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 18°C

Spravodajstvo

Nová fontána na Hájiku je stále mimo prevádzky. Poškodená bola už počas výstavby

Jedna z najnovších fontán v meste rok a pol nefunguje. Dôvodom odstávky je havarijný stav šachty, ktorý bol spôsobený ešte počas samotnej výstavby fontány. Hrozí, že ak sa tento problém neodstráni, dôjde k zasypaniu šachty, a teda k úplnému znehodnoteniu fontány. Mesto už vyhlásilo verejné obstarávanie na jej opravu.

12.06.2019 | 09:00

S rekonštrukciou Slnečných schodov (pešia trasa V-Z), ktoré prepájajú Hájik s mestskou časťou Závodie, sa začalo na jeseň roku 2014. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie vodného prvku v hornej časti schodov, v centrálnej časti sídliska. Tzv. pochôdzková fontána pozostávajúca zo štyroch trysiek mala slúžiť obyvateľom Hájika na spríjemnenie horúcich letných dní. Je to jedna z najmodernejších fontán v meste, podľa ktorej bola navrhnutá aj fontána v zrekonštruovanom Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku.

NAMIESTO BETÓNU PLAST
Spustená do prevádzky bola 30. mája pred štyrmi rokmi (r. 2015). Obyvateľom robila radosť len do jesene roku 2017, kedy bola odstavená z dôvodu havarijného stavu. Mimo prevádzky je už takmer druhé leto. Je možné, aby sa nová fontána počas dvoch rokov fungovania takto opotrebovala?

Podľa autora projektu rekonštrukcie Slnečných schodov, architekta Ľubomíra Kružela, bola fontána v nevyhovujúcom stave už hneď po dokončení. „Pre potreby fungovania sme v projekte pre fontánu navrhli železobetónovú šachtu. Keďže však všetci chceli na tejto stavbe šetriť a železobetónová šachta niečo stála, prišiel dodávateľ s návrhom, či by sa železobetón nevymenil za plast a tým by sa ušetrila polovica nákladov. Ako autori projektu a aj mesto ako investor sme s tým súhlasili, ale pod podmienkou, že musia byť doložené všetky potrebné certifikáty. Ďalšia vec bola, že železobetón sa musí debniť a armovať, pričom plastová šachta sa dá externe vyhotoviť, dovezie sa na miesto a len sa osadí do terénu. Čiže nerozhodovala cena, ale aj čas, keďže stavba meškala,“ uvádza nás do problematiky architekt Ľubomír Kružel.

Keďže dodávateľ prišiel so všetkými potrebnými certifikátmi od výrobcu, mesto aj projektant súhlasili, aby sa namiesto železobetónovej šachty použila plastová. „Šachta bola certifikovaná, spĺňala všetky požiadavky na zaťaženie atď. Nebol preto dôvod, prečo ju nepoužiť. Problém nastal, už keď sa osadila. Dodávateľ prác šachtu hneď zasypal a následne prevalcoval, aby upravil terén. Malo sa to robiť po etapách a nie hneď naraz, aby nedošlo k preťaženiu šachty, čo sa však stalo. Čiže už počas realizácie sa šachta poškodila – došlo k deformácii stien. Vedelo sa, že dodávateľ nedodržal technológiu osadenia a poškodil šachtu. Avšak k oprave nedošlo. Technológia sa napojila a fontána fungovala,“ hovorí žilinský architekt.

Dôvodom, prečo sa chyba hneď po zistení neodstránila, bola zmena dodávateľa. Pôvodný zhotoviteľ sa rozhodol odstúpiť od stavby a mesto bolo nútené vysúťažiť nového. „Prišiel teda nový dodávateľ, ktorý robil druhú časť pešej zóny. Do fontány však nechcel zasahovať, lebo by musel za to zobrať zodpovednosť a ani mesto s tým nesúhlasilo, keďže sa súdilo so starým dodávateľom. Tu nastala základná chyba, že sa problém neodstránil hneď. Stačilo len šachtu znova odkopkať, odľahčiť ju od zeminy, utesniť prestupy... To by sa všetko dalo urobiť v priebehu niekoľkých dní, ale nemal to kto zrealizovať,“ poznamenal Ľubomír Kružel.

Fontánu mesto po dokončení schodov spustilo do prevádzky. Technológia fungovala bez problémov. Tlak zeminy však urobil svoje, deformácia šachty pokračovala a začala do nej zatekať voda. Na jeseň 2017 bola fontána v rámci bežnej údržby mestských fontán odstavená a v takomto stave je dodnes. „Stav je po 1,5 roku rovnaký: fontána je zakonzervovaná, ale technologicky pripravená. Avšak tým, že sa nepoužívala, sa upchali trysky aj žľaby, cez ktoré odtekala voda. Jedna z najnovších fontán v meste je teda po štyroch rokoch v dezolátnom stave, keďže sa o ňu nikto nestaral. Nielenže nastali problémy na začiatku, ale tým, že bola dlho nefunkčná, tam vznikli ďalšie škody,“ poznamenal žilinský architekt.

OPRAVENÁ UŽ TOTO LETO?
Podľa odborného stanoviska, ktoré má mesto k dispozícii, spôsobuje havarijný stav fontány šachta. Ak sa nevykoná jej sanácia, je možné, že dôjde k jej zasypaniu, a teda k úplnému znehodnoteniu fontány. „Podľa informácií zo znaleckého posudku išlo o nesprávnu technológiu osadenia nádoby a zmenu technického prevedenia šachty,“ parafrázovala závery odborníkov hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Súčasné vedenie mesta má v záujme fontánu čo najskôr „oživiť“. Na stránke mesta zverejnilo v piatok 31. mája výzvu na predkladanie ponúk na jej opravu. „Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na opravu šachty fontány. Aktuálne je projekt v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa opravy. Predpokladáme, že k oprave by mohlo dôjsť v júli 2019,“ oznámila dobrú správu hovorkyňa mesta.

Podľa architekta Ľubomíra Kružela sú rôzne možnosti, ako sa môže zhotoviteľ k oprave fontány postaviť. „Buď pôvodnú šachtu odkope a zrealizuje to ako skryté debnenie, alebo sa pôvodná šachta odstráni a urobí sa nová železobetónová, tak ako to bolo pôvodne navrhnuté. V prvom rade je potrebné sa tam ísť pozrieť, pretože rozdiel v cene pri jednom a druhom variante môže byť až niekoľkotisícový,“ skonštatoval autor projektu.

Autor: Michala Staníková

Foto: Michal Kolárik, autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod