Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. január 2021 | Bohdana
| -8°C

Zdravie a životný štýl

Nové možnosti magnetickej rezonancie v Žiline

Magnetická rezonancia sa začala používať na zobrazenie a posúdenie prostaty a okolitých štruktúr pred vyše 30 rokmi. Spočiatku išlo najmä o stanovenie rozsahu histologicky dokázaného karcinómu, aby sa posúdila možnosť chirurgickej liečby. Neskôr došlo ku významným techonologickým vylepšeniam a inováciám.

27.05.2016 | 19:48

 

V súčasnosti sa už používajú prístroje so silou magnetického poľa 3T. Tieto umožňujú veľmi kvalitné zobrazenie prostaty a jej okolia. V posledných rokoch sa okrem toho začali využívať navyše tzv. funkčné vyšetrenia, ktoré sa kombinujú s bežným zobrazením. Pri ich použití sa dajú do veľkej miery charakterizovať lézie nájdené konvenčnou magnetickou rezonanciou. Možno tak odlíšiť ložiská podozrivé pre zhubný nádor a dokonca selektovať nepriaznivé typy, ktoré majú vysoký malígny potenciál (napr. na základe posúdenia množstva ciev v ložisku). Toto kombinované vyšetrenie nazývame multiparametrické vyšetrenie.

 


Multiparametrické vyšetrenie spôsobilo podstatné zlepšenie našich možností pri diagnóze a terapii rakoviny prostaty. Umožňuje urológom posúdenie klinického významu histologicky dokázaného karcinómu a tým lepšie rozhodovanie o postupe liečby konkrétneho pacienta. Taktiež počas liečby možno sledovať recidívu ochorenia, ako aj rozsah metastatického postihnutia a efektu liečby. V poslednom období je snaha vykonávať cielenú biopsiu prostaty na základe informácií získaných MR vyšetrením, ako aj pri spojení s ultrazvukovým obrazom. Takto vybavených pracovísk nie je na Slovensku veľa, a preto možno s radosťou konštatovať, že všetky tieto možnosti poskytuje aj pracovisko MR v Žiline.

 


Riadiaci lekár pracoviska magnetickej rezonancie v Žiline MUDr. Ladislav Pásztor, Msc.

 

 

O vyjadrenie k tejto téme sme požiadali primára urologického oddelenia FNsP v Žiline MUDr. Juraja Mikuláša, CSc.


Mohli by ste nám bližšie ozrejmiť, aký majú spomínané vyšetrenia význam pre urológiu?
Pokúsim sa byť stručný, ale najprv je potrebný krátky úvod. Všetko sa začalo objavom prostatického špecifického antigénu (PSA) v 80. rokoch. PSA je enzým produkovaný prostatickými bunkami a jeho zvýšená hladina v krvi signalizuje možnú rakovinu prostaty. Využitie PSA v klinickej praxi viedlo doslova ku revolúcii v diagnostike a liečbe tohto ochorenia. U pacientov so zvýšenou hladinou PSA v krvi sa začala robiť biopsia prostaty. Je to odber tkaniva prostaty cez konečník špeciálnou tenkou ihlou na histologické vyšetrenie. Tento postup umožňuje zistiť rakovinu prostaty u pacientov ešte v bezpríznakovom, včasnom štádiu, kedy je najväčšia šanca ochorenie vyliečiť. Využitie PSA v klinickej praxi viedlo doslova k revolúcii v diagnostike a liečbe tohto ochorenia. Došlo k významnému posunu vo včasnom zachytení nádorov, znížil sa počet pokročilých nádorových ochorení a čo je najdôležitejšie, štatisticky významne sa znížil počet úmrtí na rakovinu prostaty.
Dalo by sa povedať, že je všetko ideálne, ale nie je to tak. Sú tu ale aj určité negatíva. Pri snahe o zistenie včasných štádií rakoviny dochádza ku zvýšenej detekcii malých nádorov s nízkym onkologickým rizikom, ktoré sa veľakrát počas života chorého vôbec neprejavia. Pre tento stav sa zaužíval pojem overdiagnosis, čo sa dá voľne preložiť ako nadbytočná diagnóza. Navyše, pretože nie všetci muži, ktorým sa robí biopsia pre zvýšenie hladiny PSA majú rakovinu, sú biopsie niekedy kontraproduktívne. Ďalším nedostatkom je to, že sa niekedy nezistia malé nádory s vysokým onkologickým rizikom a nepriaznivou prognózou ani pri opakovaných biopsiách.

 

 

Čo sa s tým dá robiť?
Z povedaného vyplýva, že by sme mali predovšetkým vedieť odlíšiť klinicky nevýznamné nádory a týchto pacientov ďalej iba sledovať a liečiť ich, až keď to bude potrebné. Pretože biopsia nie je bez rizika a komplikácií, predstavuje pre chorého závažnú psychickú záťaž a pre spoločnosť nie nevýznamné finančné náklady.
Ďalej je treba nejakou efektívnou metódou znížiť počty biopsií potrebných na diagnózu nádoru. Postupne sa zdokonaľovali postupy na riešenie týchto problémov, ale výsledný stav rozhodne nebol uspokojivý. Pregnantne a vizionársky to formuloval v r. 2008 jeden z najvýznamnejších svetových urológov Patrick Walsh, ktorý konštatoval: „Najväčší dopad na súčasný stav by bol objav metódy, ktorá by presne zobrazila nádor v prostate“.

 

 

A tu sa dostávame k magnetickej rezonancii
Ako bolo povedané v úvode, multiparametrická rezonancia nám umožňuje zistiť, „vidieť“ a do veľkej miery určiť zloženie nádoru v prostate.
Významné je, že predominantne sa zobrazia nádory s vysokým onkologickým rizikom, ktoré treba liečiť. Možno teda obmedziť počty biopsií iba na tieto „zlé nádory“.
Mimoriadne prínosné je, že u pacientov s negatívnym výsledkom biopsie, ak je hladina PSA vysoká alebo dokonca ešte stúpa, robíme teraz opakovanú biopsiu cielene, z ložiska zobrazeného v prostate magnetickou rezonanciou. Prvé skúsenosti v tomto smere máme za sebou a sú veľmi povzbudivé. Tu treba uviesť, že absolútne rozhodujúca je kvalitná a úzka spolupráca urológa a röntgenológa. Myslím si, že toto sa nám zatiaľ v plnej miere darí a ja ako urológ musím poďakovať kolektívu pracovníkov magnetickej rezonancie za spoluprácu.

 


Bolo by možné pokračovať a spomenúť ďalšie možnosti využitia a dokonca nové postupy, ktoré plánujeme v blízkej budúcnosti zaviesť. Je to však mimo rozsahu tohto článku. Touto problematikou sa budeme podrobnejšie zaoberať na stretnutí s pacientmi s ochorením prostaty, ktoré sa uskutoční pod hlavičkou občianskeho združenia Pro Urologica 2. júna o 16.00 h. na obvyklom mieste v penzióne Central Park. Všetkých záujemcov si aj touto cestou dovoľujem na stretnutie pozvať.
Účasť prisľúbili aj lekári z pracoviska magnetickej rezonancie v Žiline.

 


-mif-, snímka archív Juraja Mikuláša

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod