Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. júl 2020 | Margita
| 12°C

Spravodajstvo

Novinky v odpadovom hospodárstve mesta Žilina: nové zberné dvory a zvýšenie poplatku za odpad?

Mesto Žilina plánuje v budúcom roku otvoriť na svojom území dva nové zberné dvory. Je možné, že od nového roka sa zvýši aj poplatok za komunálny odpad, a to o 6,50 eur ročne. V decembri budú o tom rozhodovať mestskí poslanci.

05.11.2019 | 10:30

Približne 50-tisíc eur plánuje v budúcom roku investovať mesto Žilina do otvorenia dvoch nových zberných dvorov. Okrem nich chce za asi 100-tisíc eur vymeniť malé smetné nádoby, ktoré sú najmä v centre mesta a na verejných priestranstvách v zlom stave. Na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu by chcela samospráva využiť ďalších 100-tisíc eur.

LEGISLATÍVNE ZMENY
Náklady na odpadové hospodárstvo v meste Žilina by mali v budúcom roku predstavovať sumu 3,655 milióna eur. Z nich - 1,7 milióna eur samospráva plánuje využiť na zber a vývoz komunálneho odpadu fyzických osôb, 850-tisíc eur na zber a vývoz komunálneho odpadu právnických osôb. Uloženie odpadu bude stáť 280-tisíc eur, teda o 120-tisíc eur viac ako tento rok. Približne 410-tisíc eur by chcelo mesto použiť na jarné, letné a jesenné čistenie, novinkou bude zber zeleného odpadu zo záhrad a podobne. Náklady na celkom 4 zberné dvory by mali byť 150-tisíc eur a umývanie kontajnerov bude stáť 25-tisíc eur.

„Slovenské odpadové hospodárstvo v súčasnosti prechádza legislatívnymi zmenami, ktoré sú poznamenané zvýšením nákladov za spracovanie odpadu, predovšetkým za uloženie na skládkach. Prehľad o cenách bežných tovarov a služieb máme väčšinou dobrý. Naopak, v prípade cien odpadu obyvatelia zväčša netušia, koľko obce a mestá či samotné domácnosti likvidácia odpadu stojí,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. 


V ročnom poplatku 21,17 eur za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré každý občan Žiliny aktuálne platí samospráve, sú zohľadnené napríklad náklady na vývoz, uloženie zmesového komunálneho odpadu a na nádobu na zmesový komunálny odpad a na vývoz. Osobitnou kapitolou je uloženie obsahu smetných nádob na triedené zložky odpadu, v ktorých sa nachádza iný odpad, ako tam patrí, ale aj náklady na odstraňovanie čiernych skládok odpadu.

ZVÝŠENIE MIESTNEHO POPLATKU?
Podľa nového návrhu, o ktorom budú rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom rokovaní dňa 2. decembra 2019, by sa mal poplatok za komunálny odpad v budúcom roku oproti dnešku zvýšiť mesačne o 54 eurocentov, čo predstavuje ročne sumu 27,60 eur. Nárast poplatku súvisí so zvýšením celkových nákladov samosprávy, ktoré so zberom, uskladnením a likvidáciou odpadov súvisia.

„Pristupovať zodpovedne k triedeniu odpadu v domácnostiach je cesta, ktorá je z hľadiska budúcnosti jednak najviac ekonomická, ale aj šetrná k životnému prostrediu. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu sa podľa dnes platnej legislatívy totiž tvoria najmä podľa percentuálnej úrovne triedenia komunálneho odpadu v obciach a mestách,“ dodal primátor Peter Fiabáne.

Zmesový komunálny odpad mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné. Cena za skládkovanie komunálneho odpadu je zložená z poplatku za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Environmentálneho fondu. Kým v roku 2018 bol príspevok do envirofondu za mesto Žilina stanovený na cca 5 eur za tonu odpadu, vplyvom prijatej legislatívy sa v tomto roku zvýšil na 7 eur, v roku 2020 na sumu 12 eur a v nasledujúcich rokoch na 18 eur za tonu odpadu, a to v závislosti od toho, ako obce a mestá dokážu triediť.  V úrovni triedenia komunálneho odpadu je pritom žilinská samospráva na približne 41 percentách.

Novelizovaná legislatíva zvýšila budúcoročný príspevok mesta Žilina do Environmentálneho fondu v porovnaní s aktuálnym rokom zhruba o 70 percent, pritom predložený návrh poplatku za komunálne odpady pre obyvateľov Žiliny ráta s úpravou len na úrovni približne 30 percent.

Autor: - r -

Zdroj: mesto Žilina

Foto: Pixabay.com

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod