Žilinský Večerník

15. jún 2024 | Vít
| 22°C

Z regiónu

O pár mesiacov sa začne budovať cyklotrasa spájajúca Žilinský a Trenčiansky kraj

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal z eurofondov 6,3 mil. na výstavbu takmer 9 km Vážskej cyklotrasy, prostredníctvom ktorej sa prepojí s Trenčianskym samosprávnym krajom. So stavebnými prácami by sa malo začať už na jeseň a v závere budúceho roka môžu trasu „pokrstiť“ prví cyklisti.

23.05.2024 | 09:14

Župe schválil monitorovací výbor nenávratný finančný príspevok vo výške 6,3 mil. eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027 na projekt „Na bicykli po spoločnom slovensko-českom pohraničí“. Celý projekt má rozpočet 10, 4 milióna eur a spolupodieľať sa na ňom bude cezhraničná partnerská obec Prostřední Bečva.

Cyklotrasa bude mať technické špecialitky

Vážska magistrála, ktorá má v rámci celého Slovenska spájať Prešovský a Trenčiansky kraj, bude obohatená o ďalšie kilometre slúžiace všetkým  cyklistickým nadšencom. Župa má už tento rok začať s budovaním úseku Kotešová - Bytča – Mikšová o dĺžke 9 km. V bytčianskej mestskej časti Mikšová, kde sa nachádza hranica ŽSK a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) , sa má napojiť už na jestvujúci úsek cyklotrasy. Ten trenčianska župa zrealizovala len nedávno.  Realizáciou cyklotrasy sa prepojí mesto Bytča s Považskou Bystricou. Cyklisti tadiaľ už jazdia aj dnes, no svoju jazdu končia v poli, respektíve pokračujú po nespevnených cestách. Po dobudovaní tohto úseku budú môcť plynule pokračovať do Kotešovej a následovne na hričovskú priehradu.

Cyklotrasa bude vedená popri toku Hričovského kanála a bude prechádzať cez viacero katastrálnych území: Mikšová, Hvozdnica, Predmier, Malá Bytča, Veľká Bytča, Hliník nad Váhom a Kotešová. Celková dĺžka vybudovanej a vyznačenej Vážskej cyklotrasy medzi hranicou ŽSK/TSK a Kotešovou bude dokopy 12 km. Okrem 9 km úplne novej asfaltovej cyklotrasy budú ďalšie 3 km vedené z Bytče do Kotešovej po účelových cestách. Následne tiež kraj pripravuje projekt prepojenia cyklotrasy od priehradného múra v Hornom Hričove, cez Divinku až po cyklomost v Považskom Chlmci.

Súčasťou projektu v tomto úseku je aj vybudovanie dvoch mimoúrovňových podjazdov na frekventovaných cestách (I/10 v Bytči a II/507 v Kotešovej). Pôjde o finančne náročnú záležitosť, ale cyklisti ju rozhodne ocenia. Bezbariérovo sa totiž dostanú popod mosty popod spomínané mosty. Ďalšou technickou špecialitou cyklotrasy bude cyklomost podobný tomu v Považskom Chlmci, hoci bude menší. Povedie ponad derivačný kanál Váhu pri obci Hvozdnica.

„Právoplatné stavebné povolenie na tento úsek bolo vydané v decembri minulého roka a k samotnej realizácii by malo dôjsť na jeseň. Ak sa verejné obstarávanie dobre podarí, chceme v období októbra - decembra tohto roka odovzdať stavenisko budúcemu zhotoviteľovi. Ten by mal na realizáciu mať zruba 18 mesiacov,“ spresňuje Peter Mráz, vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb ŽSK.  Na jar 2026 by sa už mohli po cyklotrase previezť prví cyklisti.

Valašsko – Považsko - Kysucký cyklookruh

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Vážska cyklomagistrála je najdôležitejšia cyklocesta v našom kraji s nadregionálnym významom. Realizáciou úseku z Kotešovej cez Bytču k hraniciam s Trenčianskym samosprávnym krajom prepojíme nielen dva kraje, ale aj dve okresné mestá Bytču a Považskú Bystricu, ale bo dobudovaní krátkeho 3 kilometrového úseku v Považskom Chlmci aj Považskú Bystricu so Žilinou. Z pohľadu cestovného ruchu je rovnako významné prepojenie na sieť cyklotrás na českej strane. Na obidvoch stranách hranice sa nachádza veľké množstvo kultúrnych pamiatok a prírodných zaujímavostí, ktoré takto viac sprístupníme širokej verejnosti.“

Český partner, obec Prostřední Bečva vybuduje 2,2 km novú cyklotrasu, 7 km dopravného značenia z obce aj nový 5,4 km dlhý turisticko - náučný chodník  pre peších smerujúcich k vrchu Pustevny, smerom na Pustevny, ktoré sú známe unikátnymi stavbami slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Ich prepojením s Vážskou cyklomagistrálou vznikne  výnimočný 120 km dlhý horský Valašsko-Považsko-Kysucký cyklookruh. Trasa bude vedená po existujúcej sieti cykloturistických trás, na menej frekventovaných cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a lesných cestách.  Na ňom bude cyklista navigovaný prostredníctvom QR kódov na smerovníkoch k 20 TOP atraktivitám regiónu, po 10 na každej strane. Na Slovenskej strane sú to: Považský hrad, Súľovské skaly, Podchod pod Vážskym kanálom v Bytči, Sobášny palác v Bytči, Popperovo mauzóleum – židovský cintorín v Hliníku nad Váhom, Jazerá Kotešová (VD Hričov, VD Mikšová), Žilina pamiatky – Burianova veža,  Hrad Budatín, Rozhľadňa Štiavnik, Hrebeňovka Javorníkov. Pohorie Javorníkov má hraničný hrebeň SR/ČR s vyznačenou červenou cykloturistickou trasu v úseku Kohútka – Kasárne. Na túto cyklotrasu vedú z našej budovanej infraštruktúry viaceré cykloturistické trasy, na ktoré sa napája existujúca sieť cyklotrás v ČR.

Najväčší cezhraničný projekt

Pridanou hodnotou bude prepojenie cyklookruhu s existujúcimi vetvami trasy Cyrilometodskej cesty, ktorá spája územie 6 krajov v rámci slovensko-českého pohraničia turistickými a cykloturistickými trasami a získala medzinárodný štatút pútnickej trasy.

Súčasťou projektu budú aj prvky sprievodnej cyklistickej infraštruktúry na celej trase okruhu – qr pointy, cyklosmerovníky, obrázkové motivačné cyklotabuľky. Pribudnú aj nabíjacie stanice a cyklosčítače, z ktorých dáta budú slúžiť na vytipovanie nových možností na dobudovávanie a rozširovanie cyklotrás. Monitorovať budú nielen cyklistov (na SK), ale aj peších príp. on-line korčuliarov (v ČR). Na cyklookruhu budú umiestnené kreslené mapy so zaujímavosťami v súvislosti s okruhom.

Tento cyklookruh je najväčším cezhraničným projekt realizovaný na pôde ŽSK.

Autor: Veronika Cvinčeková, redaktorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod