Žilinský Večerník

16. jún 2024 | Blanka
| 11°C

Komentáre

Obláčik neomylnosti

Investícia, ktorá do Žiliny prinesie možno až 300 nových pracovných miest, je dobrou správou pre obyvateľov mesta.

26.10.2015 | 15:00

Investícia, ktorá do Žiliny prinesie možno až 300 nových pracovných miest, je dobrou správou pre obyvateľov mesta. Ak sa však bude realizovať. Pretože ako to už v Žiline v poslednom období býva zvykom, vynikajúci projekt sprevádza celý rad pochybností, protirečení a rozporov. Tým zásadným je možný rozpor s územným plánom. Ten totiž podľa autorizovaného architekta a poslanca mestského zastupiteľstva Dušana Maňáka na pozemku bývalého areálu Doprastavu takýto výrobný závod nepripúšťa. Naproti tomu primátor Igor Choma tvrdí presný opak. Ako to teda v skutočnosti je? Dušan Maňák je komorou architektov oprávnený robiť posudky na súlad/nesúlad projektov s územným plánom. Ani jeden zamestnanec mesta, ktorý sa k projektu vyjadroval, však na takúto činnosť okrúhlu pečiatku nemá. Komu teda veriť? Zaujímavé je, že primátora názor renomovaného autorizovaného architekta neprinútil ani len zapochybovať, preveriť na vyššej inštancii (komora architektov, napríklad) a prípadne zosúladiť nezrovnalosti. Veď územný plán sa dá meniť aj na žiadosť investora. Nie, primátor je neochvejne presvedčený o svojej pravde. Treba len veriť, že pochybnosti neprerastú do skutočností, ktoré by mohli investíciu zmariť. Bola by to škoda. Aj keď... Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorú kompetentní doteraz úspešne ignorovali, je bytovka stojaca na hranici pozemku. A v nej žijú ľudia, ktorým by sa výstavbou závodu mohli výrazne zhoršiť životné podmienky. Rozhodli sa preto bojovať. Petíciou aj medializáciou. Cítia totiž, že boli postavení len do úlohy štatistov, hoci nový závod najviac zasiahne práve do ich životov. A tým sa opäť dostávame na koreň veci. Zámer, ktorý je evidentne prospešný pre mesto, zamestnanosť, ekonomiku, primátor nezvláda urobiť tak, aby nevzbudil množstvo pochybností a nejasností. Otázka znie, prečo je to tak? Odpoveď môže byť zložitá, ale aj pomerne jednoduchá. Možno by na začiatok stačilo zostúpiť z obláčika neomylnosti medzi nás smrteľníkov a každý zámer poriadne pripraviť.

Michal Filek,
šéfredaktor

 

Pozri aj článok Žilinčania zaplatia za byt dvakrát

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod