Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. jún 2020 | Karolína
| 7°C

Spravodajstvo

Obyvatelia Hlín žiadajú o dobudovanie protihlukovej steny

Intenzita dopravy v Žiline každý rok stúpa. Po dokončení diaľničného privádzača v Lietavskej Lúčke sa situácia v meste ešte zhorší. Obyvatelia, ktorí bývajú popri Mostnej ulici, sú už teraz atakovaní nadmerným hlukom z áut. Preto kompetentných žiadajú o dokončenie protihlukových opatrení, ktoré sa tu realizovali v minulosti.

15.05.2019 | 10:00

Mostná ulica patrí medzi najvyťaženejšie komunikácie v meste. Je súčasťou mestského okruhu I/60, ktorý odvádza autá z hlavných ťahov Bratislava – Martin mimo centrum mesta. V minulosti bola práve na žiadosť obyvateľov, ktorí žijú popri Mostnej ulici, vybudovaná okolo cesty časť protihlukovej steny. Výstavba však v priebehu rokov v tejto časti mesta pokročila a popri ceste vyrástli ďalšie domy, ktorých pred hlukom z estakády nič nechráni. Preto obyvatelia tejto časti mesta spísali petíciu, ktorou žiadajú dobudovanie protihlukových zábran.

„Petícia bola spísaná tento rok viacerými obyvateľmi tejto zóny bytových domov pozdĺž trasy Mostnej ulice v úseku, kde chýbajú tieto zábrany. Pre spresnenie ide o cestu prvej triedy I/60 vo vlastníctve štátu, ktorej správcom je Investičná výstavba Slovenskej správy ciest v Žiline. Ich petíciu sme postúpili na mesto, odbor dopravy s doporučením ďalšieho postupu, ktorý predpokladá, že mesto požiada oprávnenú organizáciu, ktorou je príslušné oddelenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, o meranie hluku z dopravy. Meraním hluku v dennom a nočnom čase sa preukážu skutočné hladiny hluku. Ak budú prekračovať zákonom stanovené limity, bude možné pokračovať v opatreniach ďalej,“ poznamenal mestský poslanec Dušan Maňák.

Mostná ulica, ktorá získala pomenovanie podľa množstva križovatiek a mostov, bola vybudovaná pred približne dvoma desaťročiami. „Nedá mi, aby som sa nevrátil do minulosti, už keď sa táto komunikácia plánovala, projektovala a realizovala. Základnou povinnosťou vtedajšieho vedenia mesta bolo požadovať pozdĺž celej jej trasy príslušné protihlukové opatrenia. Jediným, ktorý sa realizoval v súbehu s touto komunikáciou, bol zemný val pozdĺž areálu nemocnice s poliklinikou. Po dokončení komunikácie sa začali obyvatelia Lichardovej ulice opakovane sťažovať na nadmerný hluk. V tom čase sme to riešili my poslanci za náš volebný obvod. Podarilo sa nám iniciovať osobne stretnutie s vtedajším premiérom. Po návšteve Žiliny, kde si bol osobne pozrieť tento úsek, sa až potom na jeho zásah vyprojektovala a realizovala dnes existujúca časť protihlukových zábran,“ rozpráva mestský poslanec.

Pripomína, že táto iniciatíva mala byť primárnou povinnosťou mesta a nie jeho obyvateľov. „O to zložitejšie to bude dnes... Verím ale, že súčasné vedenie mesta bude oveľa lepšie chrániť záujmy svojich obyvateľov. Aktuálne o to viac, že dokončením úseku diaľnice po Lietavskú Lúčku, s jej vyústením na Rajeckú cestu je možné predpokladať, že podstatne zvýšená intenzita dopravy, a tým aj hluk v tejto oblasti, bude v tomto území oveľa väčším problémom,“ podotkol Dušan Maňák.

Mesto prisľúbilo, že sa situáciou bude zaoberať. „Vzhľadom na to, že táto záležitosť je v kompetencii Slovenskej správy ciest, postúpime túto požiadavku im ako kompetentnej inštitúcii,“ uviedla hovorkyňa mesta Barbora Zigová. O stanovisko sme požiadali aj správcu cesty, Slovenskú správu ciest. Žiaľ, do uzávierky nám nestihli svoje vyjadrenie doručiť

Autor: - m s -

Foto: autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod