Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. máj 2020 | Vilma
| 6°C

Z regiónu

Odmenu náčelníkovi si poslanci zažiadali prešetriť, hokej získa ďalšie tisíce

Poslanci žilinského mestského zastupiteľstva sa stretli na prvom tohtoročnom zasadnutí pred týždňom v pondelok. Výsledkom celodenného rokovania bolo schválenie niekoľkých dôležitých návrhov, zo všetkých spomeňme napríklad úpravu rozpočtu, príspevok pre hokej či nové VZN o vstupe do pešej zóny.

19.02.2019 | 10:00

Rokovanie poslaneckého zboru prinieslo schválenie úpravy rozpočtu, ktorou sa navýšil o približne 4,8 milióna eur. Súčasná výška mestského rozpočtu tak predstavuje sumu 78 409 051 eur. Podľa žilinskej radnice sa navýšené finančné prostriedky majú rozdeliť do opráv základných škôl, materských škôl, rekonštrukcie športovísk a časť je tiež podľa vedenia mesta určená na dokončenie obnovy chodníkov v centre Žiliny. „Úpravou rozpočtu poslanci uvoľnili peniaze aj na riešenie statickej dopravy v meste a na revitalizáciu zelene,“ uviedlo po prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto roku mesto Žilina. Opätovnú finančnú injekciu dostane aj žilinský seniorský hokej, poslanci totiž pre klub MsHK Žilina odsúhlasili ďalší príspevok vo výške 160-tisíc eur. „Do najbližšieho rokovania však musí vedenie klubu predložiť viacero finančných analýz v závislosti od toho, či klub zotrvá v extralige, zostúpi do I. ligy, ukončí činnosť, prípadne sa odpredá,“ vysvetlila žilinská radnica.

Kontrola odmeny, nový náčelník

V súvislosti s rozpočtom schválilo zastupiteľstvo aj finančné prostriedky pre žilinskú mestskú políciu, z ktorých takmer 30-tisíc eur je určených na pokrytie výdavkov súvisiacich s odchodom bývalého náčelníka Milana Šamaja. Tomu totiž koncom roka vznikol nárok na odchod do dôchodku a zároveň sa svojej funkcie v tom čase vzdal. Odchodné a odstupné niekdajšiemu náčelníkovi mestskej polície v sume približne 25-tisíc eur, ktoré v auguste minulého roka podpísal na základe dohody ešte vtedajší primátor mesta Igor Choma, však v uplynulom období stihlo vyvolať diskusiu. V nej sa vyskloňovali pochybnosti práve o tom, či je výška takejto odmeny adekvátna. Hoci z právneho hľadiska bola odmena podľa všetkého vyplatená v súlade so zákonom, schválením pozmeňujúceho návrhu zažiadali proces odmeňovania poslanci aj napriek tomu preskúmať. Návrh na menovanie nového náčelníka mestskej polície Petra Mišejku poslanci jednohlasne schválili. Na post ho navrhol primátor Peter Fiabáne a do funkcie Mišejka nastúpi 1. marca. Poslanci zároveň vzali na vedomie informáciu o vymenovaní nového prednostu mestského úradu Michala Bergera, ktorý do funkcie nastúpil 2. februára.

Primátor s právomocou

Dôležitým bodom rokovania bol na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Aj regulácia vjazdov do pešej zóny prostredníctvom výsuvných stĺpikov sa v minulom volebnom období stretla s nevôľou podnikateľov i obyvateľov z centra mesta a dokonca aj samotných poslancov, ktorí s takýmto opatrením nesúhlasili. Stĺpiky sa však aj napriek tomu pred niekoľkými mesiacmi nainštalovali, pričom ich spusteniu predchádzalo schválenie nového VZN, ktoré zohľadňuje aj pripomienky obyvateľov a podnikateľov z historického centra mesta. Nové nariadenie poslanci na minulotýždňovom zastupiteľstve schválili a v súvislosti s prevádzkou mechanického systému sa určila aj jeho skúšobná doba. Tá mala pôvodne trvať pol roka, no podľa vedenia mesta je na „testovanie“ dôležitý dostatočný čas, a tak sa skúška predĺži na osem mesiacov. Podľa informácií radnice sa spustenie regulácie predpokladá od 1. mája. Ako v uplynulom týždni uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne, v mestskej pamiatkovej rezervácii by sa mal v súvislosti so spustením stĺpikov zvýšiť aj počet policajtov, ktorí budú v prípade potreby ľuďom v rámci regulovaného vstupu pomáhať.

Poslanecký zbor zároveň zahlasoval aj v prospech návrhu na určenie právomoci primátora. Ten hovorí o tom, že šéf radnice môže v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Žilina (presune financií) v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením až do výšky 500-tisíc eur za celý kalendárny rok. Ako v tejto súvislosti uvádza dôvodová správa, „uznesenie sa navrhuje prijať z dôvodu zvýšenia flexibility a operatívnosti činnosti mestského úradu“. Súčasťou programu februárového zastupiteľstva bola aj voľba členov do deviatich komisií mestského zastupiteľstva z radov občanov. Ďalšie zasadnutie je podľa informácií radnice naplánované na 15. apríla.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod