Žilinský Večerník

24. júl 2024 | Vladimír
| 17°C

Z regiónu

Odpad a zápach nesmú špatiť mesto. Riešením sú polopodzemné kontajnery

S neustále sa zvyšujúcou produkciou komunálnych odpadov sa čoraz častejšie stretávame s veľkým množstvom nádob na komunálny odpad v meste. Štandardné riešenie spôsobuje, že pri jednom bytovom dome nájdeme aj 8 – 10 nádob na zmiešaný komunálny odpad a pre separovaný zber. Množstvo nádob, ako aj ich technický stav, je ale alarmujúci. Poslanec Martin Kapitulík chce situáciu vyriešiť.

12.04.2018 | 08:35

V okolí stojísk kontajnerov sa hromadí odpad, zápach a nečistota. Odpad láka diviačiu zver do obytných zón. Preplnené smetné nádoby a neporiadok okolo stanovíšť pre kontajnery sú zdrojom potravy pre celé skupiny diviakov. Potvrdzujú to aj pravidelné očité svedectvá obyvateľov Hájika. Pre dospelé jedince nie je najmenší problém nádobu na komunálny odpad prevrhnúť a nakŕmiť tak seba aj mladé. Poslanec Martin Kapitulík preto spolu s odborníkmi navrhuje jednoduché a odskúšané riešenie. „Navrhujeme, aby sa pilotne na sídlisku Hájik umiestnili systémy umožňujúce využiť priestor pod úrovňou zeme ako úložisko na odpad – tzv. polopodzemné kontajnery. Následne by sa pokračovalo v ich umiestnení aj v ďalších mestských častiach Žiliny. Vo vyspelých európskych krajinách takéto riešenia úspešne fungujú už 25 rokov. Ide o moderné, hygienické, estetické, bezpečné, úsporné a efektívne riešenie nakladania s odpadom.“

V poslednom období zaviedli podzemné, resp. polopodzemné kontajnery aj niektoré slovenské mestá. Prvým na Slovensku bola Turzovka, ktorá zaviedla polopodzemné kontajnery už v roku 2009. Dnes v tomto trende úspešne pokračujú mestá ako Nitra, Trnava, Bratislava, Trenčín, Košice či neďaleká Čadca. „Takéto kontajnery majú množstvo nesporných výhod. Sú estetické, netreba ich tak často vyprázdňovať, šetria miesto v meste – čiže bude viac miesta pre parkoviská či verejnú zeleň. Do kontajnera pod zemou sa nedostane zver či hlodavce. Vďaka stálej podzemnej teplote je spomalený rozklad baktérií a odpad v takýchto kontajneroch nezapácha. Čo je však rovnako dôležité, majú dlhú životnosť, čiže výrazne šetria verejné financie. Všetky benefity mi potvrdili aj primátori a odborníci z miest, kde už takéto moderné kontajnery majú,“ tvrdí Martin Kapitulík.

Navrhované riešenie je vhodné aj pre deti a zdravotne znevýhodnených občanov. Vhadzovací otvor je v dostupnej výške a kontajnery sú realizované tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup. Vďaka možnosti osadenia „smart“ senzorov merajúcich výšku naplnenosti sa zároveň zvyšuje efektivita vývozu.

V súčasnosti sa na sídlisku Hájik nachádza 67 oficiálnych stanovíšť pre kontajnery, na ktorých je umiestnených spolu 275 kusov 1100-litrových zberných nádob na jednotlivé druhy odpadu. „Pri konzervatívnom odhade, rešpektujúc minimálnu a maximálnu vzdialenosť kontajnerových stanovíšť od obydlí, by sme vedeli v prípade Hájika hovoriť o približne 20 stanovištiach pre 90 polopodzemných kontajnerov s objemom od 3 m³ do 5 m³ , takže na každom kontajnerovom stanovišti by boli jeden až dva kontajnery na zmesový komunálny odpad a po jednom kontajneri na papier, plast a sklo,“ doplnil Martin Kapitulík. Podľa neho tak dôjde aj k zvýšeniu súčasnej kapacity kontajnerov na sídlisku a, samozrejme, uvoľnený priestor sa môže využiť na parkovanie či zeleň. Jeden polopodzemný kontajner s objemom 5 m³ nahradí približne 6 klasických 1100-litrových kontajnerov.

Zdroj: - dk -

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod