Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 10°C

Spravodajstvo

OSLAVUJEME NARODENINY: Počúvali, ako sa robia noviny a pripravili si vlastné titulné strany

Redakcia Žilinského večerníka bola minulý týždeň na veľmi milej návšteve. Pozvali nás do Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Žiline Mojšovej Lúčke. Stretli sme tam veľmi šikovné a bystré deti. Rozprávali sme im o príprave novín a našli v nich naozaj pozorných poslucháčov.

21.03.2023 | 10:53

V rámci popoludnia v školskom klube detí medzi nás pani vychovávateľky priviedli dve skupinky. V prvej boli prípravkári a prváčikovia spolu 14 detí. V tej druhej bolo dovedna12 druhákov a tretiakov. Najskôr deťom redaktorka Iveta ukázala, ako získa informácie a pripraví článok. Videli prácu s diktafónom, a tak sme sa z nahratých rozhovorov dozvedeli, ktoré vyučovacie predmety majú najradšej, aké povinnosti má týždenník a čo im najviac chutí na tanieri. Azda najväčší úspech zožal fotograf Milan s profesionálnym fotoaparátom. Deti si mohli vyskúšať, aký je rozdiel fotiť s ním a s mobilom. Fotili si pani vychovávateľky i seba navzájom a pochopili, že fotografia je v novinách rovnako dôležitá ako text. No a napokon im grafička Evka vysvetlila, že každý článok musí mať veľký titulok, a aj to, ako musí všetky texty od redaktora i fotky od fotografa uložiť na novinovej strane tak, aby bola pre čitateľa zaujímavá a ako na nich potom musí pani korektorka opraviť všetky gramatické chyby. Napokon sme deťom rozdali čisté titulné strany Žilinského večerníka a oni nám na ne nakreslili „fotografie“ toho, čo zaujímavé zažili. My sme medzi nimi zažili naozaj pekné popoludnie, a preto sme sa rozhodli o tento zážitok tiež v novinách podeliť.


 

 

 


Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
V roku 2014 otvorila ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník elokované pracovisko v Žiline – Mojšovej Lúčke. Má 6 tried 1. – 4. ročníka. V každej je maximálne 10 žiakov s poruchami reči alebo s vývinovými poruchami učenia, ktorí si vyžadujú špeciálno-pedagogické vedenie, pričom ich intelekt sa pohybuje v norme. Cieľom vzdelávania je dosiahnuť zredukovanie narušenej komunikačnej schopnosti žiaka do maximálnej možnej miery a zabezpečiť jeho plynulý prechod do bežnej základnej školy. Špeciálno-pedagogické pôsobenie počas vyučovania zabezpečujú logopédi a špeciálni pedagógovia.

 


 

Foto: Milan Kosec

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod