Žilinský Večerník

12. apríl 2024 | Estera
| 17°C

Tlačové správy

Oznámenie o plánovanej celomestskej deratizácii

20.09.2016 | 09:31

Primátor Mesta Žilina vyhlasuje vykonávanie celomestskej deratizácie v čase od 10.10.2016 do 15.11.2016.

Deratizácia sa bude vykonávať v budovách vo vlastníctve mesta za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). V tejto súvislosti zároveň vyzýva fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, že sú podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia povinné zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov v ich alebo nimi spravovaných objektoch na území mesta Žilina. Taktiež fyzickým osobám – občanom sa odporúča vykonať deratizáciu hlavne na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. V záujme vyššej účinnosti deratizácie vyzýva všetky dotknuté organizácie a občanov na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne.

Zdroj: Mesto Žilina

Foto: Shutterstock

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod