Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. december 2022 | Oto
| 5°C

Spravodajstvo

Pacienti v Bytči o lekárov neprídu

Žilinská župa predáva budovy deviatich bývalých polikliník, v ktorých dnes ordinujú už len súkromní lekári. Jednou z nich je aj tá v Bytči. O tom, či sa pacienti majú obávať odlivu lekárov, sme sa rozprávali s riaditeľom Úradu Žilinského samosprávneho kraja Pavlom Holeštiakom.

12.03.2013 | 16:33

Žilinský samosprávny kraj sa rozhodol predať budovy bývalých polikliník, medzi ktoré patrí aj tá bytčianska. V akom štádiu sú momentálne rokovania s lekármi, ktorí prejavili záujem o kúpu budovy bývalej polikliniky v Bytči?

 

Rokovania stále prebiehajú, nič zatiaľ nie je uzavreté. Lekári však nesúhlasia s nastavenými podmienkami predaja tohto majetku, ktoré sú rovnaké pre všetkých deväť bývalých polikliník v našom
kraji. Našim záujmom nie je vytvárať precedens, ale zabezpečiť všetkým uchádzačom rovnaké podmienky.

 

Čo viedlo Žilinský samosprávny kraj k rozhodnutiu predať budovy bývalých polikliník? Je situácia v Bytči v niečom výnimočná?


 

Jedným z dôvodov, prečo sme sa s touto myšlienkou začali vôbec zaoberať, bol fakt, že už v minulosti sme evidovali niekoľko žiadostí zo strany lekárov v Bytči o kúpu alebo dlhodobý prenájom. Ďalším dôvodom je aktuálna situácia v zdravotníctve a skutočnosť, že Žilinský samosprávny kraj nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v týchto budovách. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú výhradne súkromní lekári. Budovu bývalej polikliniky v Bytči považujeme za dôležitú z pohľadu zachovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre celý okres. Aj preto sme sa rozhodli osloviť lekárov, aby ostali pod jednou strechou v tejto budove, a preto im ponúkame, aby sa stali jej spoluvlastníkmi, čo by zabezpečilo ich zotrvanie v týchto priestoroch. Pre pacientov by to znamenalo, že nemusia
behať po celom meste, ale že pod jednou strechou zostanú všeobecní i odborní lekári.

 

Hrozí po prípadných neúspešných rokovaniach s lekármi odpredaj inému subjektu ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú prirodzene garantmi zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Bytče a okolia?

 

Uvedomujeme si, že zdravotníctvo je citlivou témou, ktorú občania vnímajú vždy o čosi intenzívnejšie ako tie ostatné. Predsa len, zdravie je tá najvyššia hodnota. Aj preto riešime situáciu v Bytči s ohľadom na občana. Pokiaľ nedôjde k odpredaju podľa súčasne nastavených podmienok, zachováme doterajšie nájomné vzťahy s lekármi a prevádzka v budove bývalej polikliniky bude bežať tak ako doteraz. Zámerom rokovaní je zabezpečiť, aby lekári neodchádzali do iných obchodných priestorov, ale aby zostali v budove bývalej polikliniky. Nie je dobré pre pacientov, keď sú lekári roztrúsení po celom meste.

 

Plánuje ŽSK ako vlastník nejaké rekonštrukcie budovy polikliniky?


 

Lekári a pacienti by ich určite privítali. Žilinský samosprávny kraj sa vinou zlej legislatívy, ktorá začala ministrom Zajacom, čiže liberalizáciou v zdravotníctve, stal už len prenajímateľom priestorov súkromným lekárom. Nájomné, ktoré tieto podnikateľské subjekty v zdravotníctve platia, však sotva pokrýva prevádzkové náklady tejto budovy, ale aj napriek tomu sme nedávno investovali do strešnej krytiny, keď sa vykonala komplexná rekonštrukcia v hodnote viac ako 260-tisíc eur. Dobrou správou pre pacientov je, že tento rok sa plánuje riešiť rekonštrukcia okenných otvorov, ktoré sú v najakútnejšom stave, za viac ako 70-tisíc eur.

 

Michal Filek

Snímka autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod