Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 5°C

Spravodajstvo

Peter Mišejka: Prajem si, aby sa moji policajti zo služby vždy vrátili k rodinám v plnom zdraví

Náčelník Mestskej polície v Žiline Peter Mišejka (54) v rozhovore pre Žilinský večerník prezradil priority v oblasti bezpečnosti v meste na najbližšie obdobie a rok 2023. Podľa neho sa mladí ľudia všeobecne do ozbrojených zborov nehrnú. Zmenu môže priniesť nová legislatíva.  

04.01.2023 | 12:55

Aké sú vaše profesijné priania do roku 2023?

V novom roku si želám, aby mestská polícia naďalej napredovala v profesijnej oblasti – rozvíjala svoje zručnosti, mala zabezpečený kvalitný výcvik, vzdelávanie, mala dostatočné a potrebné materiálno-technické vybavenie, financie, aby moji policajti sa zo služby vždy vrátili domov k rodinám v plnom zdraví. Aby sme spoločne zvládali čoraz častejšie náročnejšie situácie pri zákrokoch v našom meste. Na druhej strane, aby obyvatelia nášho mesta a návštevníci sa cítili bezpečne a možno aj chápali nepopulárnu represívnu stránku našej činnosti.


 

Čo by ste chceli v tomto roku v Mestskej polícii v Žiline vylepšiť?

V rámci koncepcie rozvoja mestskej polície sme dosiahli za štyri roky požadovaný stav, a takto budeme v nasledujúcom období pokračovať. Chceme sa zamerať na budovanie zásahovej jednotky s potrebným vybavením a výcvikom. Stále trvá nábor a hľadanie kynológa, ktorý bude súčasťou tohto zoskupenia, jednotky odborne, morálne a fyzicky zdatných policajtov, schopných zvládnuť aj tie najnáročnejšie bezpečnostné situácie a zákroky v našom meste aj v súčinnosti s Policajným zborom.


 

Najdôležitejšia je bezpečnosť, ako je možné ju zvýšiť?

Prioritou je rozvoj mestského kamerového systému, chceme pokryť aj niektoré mestské časti, kde je to technicky možné. Súčasťou bude aj nová videostena na operačnom stredisku mestskej polície, osobné kamery pre policajtov, ktoré budú zároveň slúžiť aj na snímanie priestoru pred služobným vozidlom, teda sledovanie situácií pred policajným autom. Nevyhnutným prvkom celého početného kamerového systému by mal byť analytický softvér s umelou inteligenciou, schopný flexibilne reagovať na požadované údaje a výstupy zadané operátorom, schopný detekovať na verejnom priestranstve nezvyčajné situácie, vyhľadať osoby a vozidlá, o ktoré je policajný záujem.

Pracujete aj v oblasti prevencie, robíte na rôznych projektoch. Povedzte nám o nich viac.

V rámci prevencie chceme rozvíjať  pilotný projekt Bezpečne v meste – bezpečná adresa. Zámerom projektu je zvýšenie pocitu bezpečia u obyvateľov v bytových domoch v meste Žilina. Kľúčovými osobami projektu sú zástupcovia vlastníkov bytov, tzv. domoví dôverníci. Samozrejme kľúčovou témou zostáva pre materské školy a žiakov ZŠ vzdelávanie dopravnej výchovy. Praktická časť výuky je realizovaná na kvalitne vybavenom dopravnom ihrisku a teória je realizovaná v učebni na Nanterskej ulici v Žiline, ktoré je v prevádzke od apríla do októbra. Odporúčam sledovať našu webovú a facebookovú stránku, kde sa dočítate o činnosti MPZA a celej ponuke realizovaných prednášok.

Je záujem o prácu v mestskej  polícii?

V súčasnosti prebieha legislatívny proces na novelu zákona o obecnej polícii, žiadame rozšírenie a vymedzenie nových kompetencií, ktoré by nám umožňovali efektívnejšie pôsobenie na území samospráv. Zákon má už 30 rokov, nereflektuje súčasnú dobu a bezpečnostnú situáciu a teda, aby sme plnili nové úlohy, potrebujeme nové právomoci. Pripravujeme sa aj na procesy kontrolnej činnosti v rámci pripravovanej parkovacej politiky. No a aby sme všetky naplánované veci zvládli, potrebujeme financie. Bezpečnosť bude do budúcna čoraz drahšia, to treba povedať na rovinu, je to zrejmé aj laikovi, ktorý sem-tam sleduje správy. Udržanie personálneho stavu mestskej polície a s tým súvisiacej bezpečnosti bude kľúčové aj do nasledujúcich rokov, ktoré sú zatiaľ plné neistôt v rámci chýbajúcich financií v  rozpočte mesta. Kľúčové aj z dôvodu, že do ozbrojených zborov sa všeobecne mladí ľudia nehrnú a teda každý jeden prijatý mestský policajt po odbornom vzdelávaní, výcviku a absolvovaní štátnej skúšky potrebuje byť aj adekvátne finančne ohodnotený. V opačnom prípade si bude hľadať miesto v inej štátnej ozbrojenej zložke.

Čo by ste popriali čitateľom Žilinského večerníka? 

Čitateľom Žilinského večerníka prajem v novom roku hlavne pokoj, zdravie, a aby mali celý rok bezpečný. Želám to isté aj vám a celej redakcii za doterajšiu spoluprácu.

 

 

 

Alexandra Janigová, snímky archív P.M.

Výkrik: Bezpečnosť bude do budúcna čoraz drahšia, to treba povedať na rovinu, je to zrejmé aj laikovi, ktorý sem-tam sleduje správy.

 

RASTER

Prví policajti vyšli do ulíc v apríli 1991

V súčasnosti zamestnávateľ mesto Žilina zamestnáva 92 príslušníkov a po 32 rokoch vývoja je Mestská polícia Žilina stabilným a flexibilným, policajno-bezpečnostným orgánom mesta, ktorý 24 hodín denne spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou viac ako 80 000 obyvateľov mesta Žilina na rozlohe 80 km2. Aká však bola história? Útvar Mestskej polície Žilina začal písať svoju históriu 11. decembra 1990, kedy sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vznikol na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia. Dňa 15. februára 1991 Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Prvým náčelníkom bol vymenovaný Gustáv Varnai. V apríli roku 1991 boli prijatí prví zamestnanci, ktorí už v júli vyšli do ulíc a začali plniť svoje úlohy. Záujem o prácu v mestskej polícií ako novej bezpečnostnej službe bol veľký, pretože po rokoch totalitného režimu sa očakávala moderná polícia západného štýlu s kvalitným materiálno-technickým vybavením a s novými zákonmi reflektujúcimi na demokratický vývoj. Výberové konanie na pozíciu mestského policajta bol náročný proces. Z množstva uchádzačov boli prijatí len muži vyšší ako 180 cm, s výbornou fyzickou kondíciou, ktorí úspešne absolvovali športové, zdravotné a psychodiagnostické testy.

 

1. Náčelník Mestskej polície v Žiline Peter Mišejka.

2.  Zo združenia krajských náčelníkov mestských polícií (Mišejka – prvý z pravej strany).

3. Zbor Mestskej polície v Žiline dnes tvorí 92 policajtov.

4. Mišejka je športovo založený. Má rád turistiku.

5. Policajt by mal mať vzťah k športu a dobrú kondíciu.

 

Autor: Alexandra Janigová

Foto: Archív P.M.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod