Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. september 2022 | Vladislav
| 5°C

Kultúra

Petronella Vlhová predstavuje kolekciu spirituálne ladených obrazov

Rosenfeldov palác v súčasnosti hostí dvanásť umelcov združenia Cont Art, ktorého súčasťou je od minulého roku aj Petronella Vlhová. Do aktuálnej výstavy prispela premiérovo – obrazmi z cyklu Zrkadlo duše s podtitulom Všetko v jednom... Trinástym dielom je ten, kto vstupuje.

26.10.2018 | 12:28

Petronella Vlho­vá je talentovaná sklárska výtvarníč­ka. Sklu sa profe­sionálne venuje od svojich pätnástich rokov. Sklo sa pre ňu na dlhé roky sta­lo výborným spoločníkom a sprievodcom. S nadšením spoznávala jeho zákonitos­ti, jeho tvary a formy, ktoré pretavovala do svojich vý­stupných prác. V súčasnos­ti sklo vkladá aj do svojich výtvarných diel. Na maľbu sa začala sústrediť v roku 2015. Jej obrazy zažívajú svoju premiéru práve teraz na výstave Cont Art v Ro­senfeldovom paláci. Prísť pozrieť si ju môžete do 2. novembra.

NA KRÍDLACH DUŠE

Samostatné priestory v Ro­senfeldovom paláci zdobí séria dvanástich diel, kto­ré na seba nadväzujú. A ako vraví samotná umelkyňa: „Trinástym dielom je ten, kto vstupuje.“
Kolekcia spirituálne la­dených obrazov v prejave klasickej maľby spojenej so sklom, maľby na sklo až vy­ústením do skleneného ob­jektu prepája hmotný svet s duchovným. „Inšpiráciu nachádzam v cykle samot­nej prírody a v posolstve, ktoré prostredníctvom nej s vďačnosťou prijímam,“ prezrádza Petronella Vlho­vá. „Využívam symbolic­ky jej hmotné i nehmotné prvky, cez ideu štyroch zá-kladných živlov: ohňa, vody, zeme a vzduchu až po piaty, ktorým je éter,“ pokračuje.
V rámci štruktúr rozvíja filozofiu piatich elemen­tov, splynutie štyroch ži­vlov v Jedno. Ako sme už spomínali, spája duchov­nú rovinu s hmotnou. „Vo výtvarnom prejave a aj v samotnom rozmere vy­užívam princíp geomet­rie zlatého rezu. Zrkadlo inštalujem do stredu, ktoré odráža aj reali­tu, pričom jej vnímanie a vytvorenie názoru po­nechávam na samotnom pozorovateľovi.“ Súčasťou zrkadla je aj objekt z fúkaného, ručne tvarovaného a maľovaného skla.

HRA SO SVETLOM

Cyklus dvanástich diel je v symbolike štúdiou hmot­ného sveta „s pretavením“ do duchovného. Hmot­ný svet je možné pozoro­vať len za denného svetla či umelého, duchovný svet možno pozorovať prostred­níctvom ducha. Plátno v kombinácii skla a maľby fosforovou farbou zanechá­va svoj odkaz a posolstvo aj počas nočných hodín, teda aj počas tmy. Inštaláciu v miestnosti si môže zhas­núť divák sám a vychut­nať si tak obrazy aj v tme, čím sa mu naskytne nový pohľad. „Pokiaľ návštevní­ci využijú možnosť v čase, keď ústredný objekt – lam­pička nebude svietiť, môžu zhasnúť aj hlavné svetlo v miestnosti, a tak pozoro­vať obrazy v tme,“ radí au­torka diel.

HMOTNÝ VS DUCHOVNÝ SVET

„Myšlienke duchovného vnímania sveta sa venu­jem odjakživa,“ priznáva sa umelkyňa, „hovorím, že umenie je reč duše.“  Odkaz na duchovnú stránku človeka pokladá za nesmierne dôležitý pre rozvoj jeho bytosti a je jeho neodmysliteľnou súčasťou. „To, čo vnímam alebo čo mi dáva príroda, sa snažím prejaviť na formáte obrazu prostredníctvom maľby.“  Petronelline obrazy, ole­jomaľby aj akrylové maľ­by fosforovou farbou, skla či maľby na sklo sú sym­bolom vyvrcholenia du­chovnej expanzie. Obrazy dokáže realizovať na objed­návku aj v čisto sklárskom prevedení a zakomponovať priamo do konkrétneho in­teriéru a vopred dohodnu­tého rozmeru.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod