Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 19°C

Komentáre

Plnohodnotný výkon

03.03.2017 | 09:37

Azda najväčší rozruch na minulotýždňovom rokovaní mestského za­stupiteľstva vzbudil ná­vrh na zvýšenie odmien poslancov. Ich výška na úrovni minimálnej mzdy (odhlasovala to väčšina poslancov) nie je nič sve­toborné, dokonca ani mestský roz­počet kvôli tomu nevyschne. Súd­nemu človeku, ktorý sa nad týmto činom snaží zamyslieť oprostiac sa od emócií, sa musí v hlave vyno­riť jedna otázka a jedno konštato­vanie. Otázkou je, prečo poslanci s týmto návrhom prišli práve te­raz, uprostred volebného obdobia a ešte aj v roku, kedy viacero z nich čakajú voľby do krajského parla­mentu? Úplne najlogickejšie, ako zareagovať na výčitku, že nie je správne, aby poslanci zvyšovali od­meny sami sebe, by totiž bolo, aby zvýšenie schválili s účinnosťou až od roku 2019. Teda pre nový zastu­piteľský zbor. Poslanci sa však po­ponáhľali, a to aj napriek odporu časti verejnosti a poslaneckú od­menu navýšili sami sebe. Výhrady odporcov sú však úplne legitímne. Ak pán Fačkovec mladší adresoval poslancom list, v ktorom ich po­žiadal, aby za návrh nehlasovali, mal na to logický argument. Čo na to povedia ľudia, ktorí za rovnakú plácu pracujú celý mesiac 8,5 ho­diny denne? Podľa neho totiž mno­hí poslanci „pracujú“ len 6-krát do roka na zasadnutiach a žiadnu ďalšiu aktivitu pre voličov nevy­víjajú. Áno, do veľkej miery sa dá s týmto tvrdením súhlasiť. Poďme však teraz k tomu konštatovaniu. Okrem už spomínaných negatív môže mať zvýšenie poslaneckej od­meny na výšku plnohodnotnej (aj keď minimálnej) mzdy pre občanov pozitívny vplyv. A to hneď z troch dôvodov. 1. Je predpoklad, že vyš­šia odmena by mohla byť motivá­ciou pre kvalitnejších ľudí, aby sa politikou začali zaoberať. 2. Zvo­lení poslanci dostávajúc pomerne slušnú odmenu nebudú musieť ľu­tovať vynaložený čas ani financie. 3. Poslanci si týmto na seba uši­li búdu, pretože za plnohodnotnú mzdu budú môcť od nich občania vyžadovať plnohodnotný výkon – na úrovni 8,5-hodinového pracov­ného času. A žiadne výhovorky tu už teraz neobstoja. Uvidíme, ako sa tejto možnosti zhostia voliči a ako sa s tým vyrovnajú poslanci.

Foto: - pč -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod