Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 13°C

Zaujalo nás

Po roku od titulu najlepšia učiteľka Slovenska: Je potrebné sa učiť cudzie jazyky v každom veku

Alexandra Hučeková síce získala prestížne ocenenie v učiteľských kruhoch, no vo svojej jazykovej škole Babylon Education v Žiline napreduje každý nový deň. O svojich víziách a cieľoch do budúcnosti nám porozprávala v tomto inšpiratívnom rozhovore.

02.09.2023 | 09:43

Čo Vám priniesol titul najlepšej učiteľky Slovenska? Ako toto obdobie hodnotíte po roku?

Tým najlepším bola príležitosť stretnúť sa s množstvom učiteľov, ktorí zmýšľajú o práci učiteľa rovnako, vedia, ako treba pracovať s dnešnými mladými ľuďmi, ako s nimi komunikovať. Veľa som cestovala po Slovensku, na workshopoch pre učiteľov alebo v rozhovoroch v médiách sme hovorili, aké je potrebné učiť sa cudzie jazyky v každom veku.  Nielen angličtinu.  A hlavne o spôsoboch a prístupoch, ako správne vyučovať nemecký jazyk. Nemčina sa musí totiž vyučovať inak ako angličtina. To si mnohí neuvedomujú. Veľmi dôležitý bol pocit pre nás ako jazykovú školu a pre našich kurzistov, že to, ako sa u nás vyučuje, je ocenené odbornou porotou tou najlepšou známkou.

Kto sú vaši kurzisti?

Nemčinu (a aj angličtinu) vyučujeme už deti vo veku 7 rokov, máme kurzy pre každú vekovú kategóriu. Máme veľa žiakov v detských kurzoch. Detské kurzy nemčiny nevedie v našom regióne žiadna jazyková škola. Na nemčinu sme skutočne odborníci aj vďaka vzdelaniu nemeckým inštitútom.

Ako vediete výučbu v detských kurzoch nemčiny?

Pre detské kurzy používame špeciálny výučbový program. Myslíme na to, že deti sú predovšetkým zvedavé. Zaujímajú ich aj otázky, na ktoré v bežných učebniciach nenájdu odpovede. A rovnako dôležitý je prístup a metódy, v tom sa skrýva naša odbornosť.  Programy, s ktorými pracujeme, sú rozpracované nemeckými univerzitami. Niekto si myslí, že s deťmi sa treba „iba“ hrať.  „Hry“ treba ale využiť správne. My pracujeme s pohybom, experimentujeme – robíme skutočné pokusy, varíme, zapájame hudbu. A samozrejme s podporou digitálnych technológií.

Nemčina je veľmi náročný jazyk.

Nemčina je náročná, lebo si ju takou robíme predovšetkým v škole: bifľovaním sa slovíčok, drvením zoznamov nepravidelných slovies bez praktického používania. Našou filozofiou je, aby kurzista odchádzal z učebne s pocitom, že takmer všetko sa naučil na hodine a doma si učivo už len zopakuje.

Kedy by sa ju mal človek začať učiť?

Najlepšie obdobie je mladší školský vek, teda 1.stupeň ZŠ. Na školách sa deti učia nemecky v 7.ročníku. Už vedia dobre anglicky, takže „lúskať“ od začiatku nový jazyk je „tvrdým orieškom“. A zvlášť, keď sa učí tradične. V trinástich - štrnástich rokoch je náročnejšie učiť sa ďalší jazyk, pretože niektoré procesy vo vývine sú už „uzavreté“.

A čo hovoríte na to, že sa deťom mieša druhý cudzí jazyk s prvým, s angličtinou?

Je prirodzené, že každému z nás sa „tlačí“ do popredia ten cudzí jazyk, v ktorom sme lepší. Ak by to bol ale problém, neboli by na svete polygloti.  A nie je to ani  o talente na jazyky, to je mýtus.

V čom vidíte výhodu, ak sa dieťa učí viac cudzích jazykov naraz?

Moderné vedy potvrdzujú, že učiť sa cudzie jazyky ako dieťa podporuje abstraktné a analytické myslenie, teda pomáha aj v matematike, žiak lepšie spracúva informácie a rýchlejšie sa rozhoduje. Toto je devízou pre každého z nás aj v dospelosti. Dieťa sa učí lepšie komunikovať – a to aj v materinskom jazyku, lepšie nadväzovať kontakt, vie sa správne vyjadrovať, vystupovať aj pred viacerými ľuďmi. Každý rodič chce isto tieto vlastnosti u svojich detí podporovať. Dva cudzie jazyky sú pre deti skutočne na prospech, len na rodičoch záleží, aby im dali túto príležitosť.


 

Máte pre starších žiakov tiež špeciálny obsah? Napríklad prípravu na medzinárodné skúšky?

Áno, pripravujeme na jazykové certifikáty z nemeckého a anglického jazyka od úrovne B1 po C1. Máme lektorov, ktorí sú certifikovaní skúšajúci medzinárodným inštitútom a prípravu Vám ušijú priamo na mieru.

Certifikát je určite podmienkou pre štúdium v zahraničí?

Áno. Ak chcete študovať v nemecky hovoriacich krajinách, certifikát Vám pomôže splniť kritériá pre prijímacie konanie. Alebo podporí počas štúdia pri účasti na programe Erasmus Plus.

Prečo by sa mal žiak stredoškolák pripravovať na medzinárodné skúšky, ak nechce študovať v zahraničí?

Vďaka certifikátom sa absolvent zlepší v ústnej aj písomnej komunikácii, vyjadruje sa plynule a presne. Nielen gramaticky, ale presne vzhľadom na situáciu, v ktorej komunikuje. To znamená aj na pracovisku, pri prezentáciách, pri argumentovaní. Certifikáty vám otvoria dvere k novým pracovným príležitostiam, dobrá znalosť nemeckého jazyka sa v mnohých firmách aj v našom regióne veľmi cení a  výrazne odlíši od konkurencie.  Certifikát zvýši vaše sebavedomie, pretože jeho úspešné zvládnutie si vyžaduje disciplínu, cieľavedomosť a trpezlivosť. Zároveň rozvíjate svoje analytické myslenie a pamäť, a toto všetko odráža aj vaše osobné kvality.

Čo ľudia ešte nevedia o využití certifikátu?

Že aj mnohé české univerzity udeľujú v prijímacom konaní popri testovaní aj body za medzinárodné jazykové skúšky. Uchádzač sa tak môže posunúť rádovo o stovky miest.

Ako pripravuje na skúšky jazyková škola s najlepšou učiteľkou na Slovensku?

Naši absolventi hovoria, že dostávajú od nás presne „finty“, skryté tipy, ako skúšku zvládnuť: ako porozumieť písaným i hovoreným textom, ako štruktúrovať písomné texty, správne  vyjadriť postoj k téme, písať eseje, e-maily. Cez tieto praktické úlohy si zlepšia gramatiku a rozšíria slovnú zásobu. Ak chcete vedieť viac, príďte sa pozrieť na našu otvorenú hodinu nemčiny pre malé deti, alebo príďte na informačné stretnutie ku certifikátom prvý septembrový týždeň.


 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Zdroj: PR

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod